Новини

Поспішаємо розумно

Міністерство охорони здоров'я України започаткувало суттєві зміни у формі та методах контролю якості підготовки кадрів для галузі, особливо підготовки майбутніх лікарів. На реалізацію Закону України «Про вищу освіту» розроблена і затверджена Постанова КМУ про Єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів освітнього рівня «магістр».

Цей іспит включає декілька компонентів: інтегрований іспит Крок 1 і Крок 2, англійську мову професійного спрямування, а також міжнародний іспит (IFOM) і об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І) – для лікарських спеціальностей. Запровадження почнеться з 2019 року для студентів, які вступили до закладів вищої освіти у 2016/2017 навчальному році і буде здійснюватися поступово.

Напрям і зміст змін контролю якості підготовки, який розробив Центр тестування і почав планувати організаційно-методичні заходи по його поступовому втіленню, наведений у додатку.

Як фахівець з питань педагогічного оцінювання чітко усвідомлюю, що «оцінювання – двигун навчання». Результати оцінювання, як рентген або лакмусовий папірець дають можливість діагностувати стан та рівень підготовки, виявити недоліки у навчальному процесі. Але це лише засіб. Мета змін в освіті не може обмежуватися лише оцінюванням і констатацією проблем. Очікуваний результат, що інтерни не змогли відповісти на питання типу USMLE, а студенти стоматологи – на питання з професійної іноземної мови, є лише констатацією. Зміни мають торкнутися усієї системи медичної освіти і здійснюватися поступово із дотриманням принципів дидактики. Так, запровадженню ліцензійних іспитів передував трирічний педагогічний експеримент, впродовж якого відбувалися наради ректорів, проректорів, начальників навчальних відділів і понад 50 семінарів-тренінгів для викладачів.

Сьогодні час прискорюється, але принципи дидактики і її закони залишаються. І робити категоричні висновки з перших результатів зарано. Так,  за рівнем ВВП можна сказати, що наша країна Україна слабка, а по темпах змін відходу від тоталітарного режиму, які у нас відбулися за одне покоління, – ми сильні. Наші університети в порівнянні із багатьма західними не посідають високі рейтингові місця, але в медичних університетах сьогодні навчаються дві третини від усіх іноземних студентів в Україні і переважно англійською мовою. Центр тестування, створений у 1999 році, безумовно не такий потужний як NBME, створений у США у 1915 році. Але всесвітньою конференцією з медичної освіти український Центр тестування визнаний унікальним для країн Східної Європи. А по результатах проведення у травні 2017 року першого пробного іспиту IFOM в Україні для майже 3000 студентів, який став наймасштабнішим проектом NBME за кордоном, отримав високу оцінку від керівництва NBME.

Але змін лише в оцінюванні зовсім не достатньо для досягнення головної мети. А метою має бути – підняття конкурентоспроможності медичної освіти України, покращуючи якість підготовки медичних кадрів. Досягнути цієї мети можна лише шляхом реформування змісту навчання і форм оцінювання та морально-етичних норм поведінки усіх учасників навчального процесу. Зміни мають торкнутися усіх: студентів і викладачів, адміністрацій навчальних закладів і самого навчального процесу, Центру тестування, Центрального методичного кабінету, Центру міжнародних програм і безумовно сектору освіти Міністерства охорони здоров'я України, який ініціював ці зміни і який має розробити нормативну базу для їх втілення.

Що стосується Центру тестування, то у 2017 році провідними фахівцями NBME проведена експертиза технології створення національного банку тестових завдань і методика оцінки їхньої якості визнана такою, що відповідає міжнародним вимогам, а ідея відкритого конкурсного on-line формування на добровільних засадах комітетів фахових експертів – як прогресивна. І такий відбір був здійснений Центром тестування у 2017/2018 навчальному році. Саме з цими експертами ми почали створювати нові тести. Крім того, разом із NBME започатковано проведення складання IFOM Clinical Sciences англійською мовою у web-форматі. У цьому тестуванні взяло участь 156 іноземних і українських студентів. З наступного навчального року планується проводити іспит IFOM Clinical Sciences у цьому ж форматі також і українською мовою.

Перша широка дискусія з окреслених питань та піднятих проблем пройде в травні на традиційній, вже XV-й, конференції з актуальних питань медичної освіти, яку проводить Тернопільський державний медичний університет.

Директор Центру тестування
професор, доктор педагогічних наук,
почесний член Асоціації педагогічного оцінювання Європи, Ірина Булах

Оцінювання - двигун навчання. Горизонт 2023. Напрям та зміст змін.