Фаховий іспит «Крок 3» за спеціальністю проходження в інтернатурі

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» (далі – інтегрований іспит «Крок 3») є стандартизованою формою контролю набуття лікарем (фармацевтом/провізором)-інтерном компетентностей, визначених програмою навчання в інтернатурі, та оцінювання таких компетентностей. Інтегрований іспит «Крок 3», як перший етап атестації, розробляється та проводиться Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – ДНП «Центр тестування») на основі технологій стандартизованого тестування у письмовій (бланковій) або комп’ютерній формах (в останньому випадку з дотриманням законодавства із захисту інформації). Форма проведення інтегрованого іспиту «Крок 3» визначається ДНП «Центр тестування».

У 2023 році, відповідно до Переліку спеціальностей та тривалості підготовки в інтернатурі, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.2021 за № 1081/36703, та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.09.2022 № 1655, ДНП «Центр тестування» було здійснено апробаційне проведення інтегрованих іспитів «Крок 3» для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів спеціальностей «Епідеміологія», «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія», «Медична психологія», «Радіологія», «Патологічна анатомія», «Стоматологія» та «Фармація», а у 2024 році – відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.08.2023 № 1519, ДНП «Центр тестування» буде здійснено апробаційне проведення інтегрованих іспитів «Крок 3» для лікарів-інтернів спеціальностей «Медицина невідкладних станів», «Офтальмологія», «Психіатрія», «Внутрішні хвороби», «Дерматовенерологія», «Загальна практика-сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», «Неврологія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Педіатрія».

Графік проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2024 році

Дата проведення Назва іспиту та спеціальність
1. 13.02.2024

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» 

2. 13.02.2024 Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності «Фармація» (для фармацевтів/провізорів-інтернів, які здобували вищу освіту за заочною формою навчання)
3.

26.03.2024 – 27.03.2024

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Стоматологія»
4.

26.03.2024 –27.03.2024

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Епідеміологія»

5.

26.03.2024 –27.03.2024

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Медична психологія» 

6.

26.03.2024 –27.03.2024

Крок 3. Загальна лікарська підготовка (для осіб, які вступили в інтернатуру до 2022 року)

7.

30.05 –31.05.2024

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальностей «Медицина невідкладних станів», «Офтальмологія», «Психіатрія», «Внутрішні хвороби», «Дерматовенерологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», «Неврологія», «Ортопедія і травматологія» «Отоларингологія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Педіатрія» (апробація іспиту)

8. 12.06.2024

Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності «Фармація»

9. 17.12.2024 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Радіологія» 
10. 17.12.2024 

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» 

Для ознайомлення з Графіком проведення повторних складань ліцензійних інтегрованих іспитів для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2024 році перейдіть за посиланням.

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення інтегрованого іспиту «Крок 3» за спеціальністю проходження в інтернатурі перейдіть за посиланням.

Критерій «склав»

Діюча величина критерію у 2024 році:

Ліцензійний інтегрований іспит Крок 3. Загальна лікарська підготовка, Крок 3. Стоматологія, Крок 3. Фармація, Крок 3. Лабораторна діагностика (для осіб, які вступили в інтернатуру до 2022 року) - 74,0% правильних відповідей;

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія», «Стоматологія», «Епідеміологія», «Медична психологія», «Фармація», «Радіологія», «Патологічна анатомія» - 66,0% правильних відповідей.

Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (Наказ МОЗ України від 02.11.2023 № 1898).

Лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни, які одержали на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 3» результат «не склав», мають право один раз повторно його скласти.

Повторне складання інтегрованого іспиту «Крок 3» допускається у будь-який наступний термін його проведення.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00