Крок 3
Крок 3

Іспитом «Крок 3» оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).
Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації інтернів.

Для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, які вступили до інтернатури у 2022 році проводитиметься окремий фаховий іспит «Крок 3» за спеціальністю проходження в інтернатурі. Детальніше за посиланням.
74,0 %

Критерій «склав»

Діюча величина критерію у 2023 році – 74,0% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 22.01.2021 № 106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 269/35891).

Лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни, які одержали на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 3» результат «не склав», мають право один раз повторно його скласти.

Повторне складання іспиту «Крок 3» допускається у будь-який наступний термін його проведення.

Зміст іспиту

Крок 3. Загальна лікарська підготовка

Крок 3. Загальна лікарська підготовка

Крок 3. Стоматологія

Крок 3. Стоматологія

Крок 3. Лабораторна діагностика

Крок 3. Лабораторна діагностика

Крок 3. Фармація

Крок 3. Лабораторна діагностика

Зверніть увагу! Тестові екзамени укладаються для студентів-громадян України лише українською мовою, для іноземних студентів – українською/англійською мовами.

Реєстрація на ліцензійний іспит

Реєстрація інтернів на складання ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування за поданням ЗВО. Реєстрація інтернів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Обов'язки та права осіб, які складають ліцензійний іспит

У ліцензійному іспиті беруть участь інтерни, які за поданням ЗВО зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Інтерн має право

Інтерн, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Інтерн зобов'язаний:

 • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів;
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
 • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування.

Інтерну під час проведення іспиту заборонено

 • Мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими й рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.
 • Заважати іншим інтернам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов'язки; порушувати дисципліну.
 • Спілкуватися з іншими інтернами, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні.
 • Розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту.
 • Самовільно виходити з аудиторії. Якщо інтерну необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою. Для інтернів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії.
 • Виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

У разі порушення цих вимог, інтерн позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування. Бланк відповідей цього інтерна не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

Порядок проведення ліцензійного іспиту

Загальна інформація

Іспит складають зареєстровані інтерни, стан здоров’я яких на час його проведення дозволяє проходити тестування.

Для проведення ліцензійних іспитів Центр тестування виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування українською мовою для інтернів-громадян України або російською/англійською мовами для іноземних інтернів. Центр тестування може використовувати різні екзаменаційні буклети для різних категорій інтернів.

Місце проведення іспиту

Ліцензійні іспити проводяться в аудиторіях, наданих ЗВО, з розрахунку не більше 100 (ста) осіб, які складають іспит в одній аудиторії. Кількість осіб, які можуть складати іспит в одній аудиторії не повинна бути більшою за 1/2 від кількості посадкових місць в аудиторії.

Аудиторії, у яких проводиться ліцензійний іспит, мають містити столи (парти) та стільці. Також вони повинні бути оснащені годинником та системами аудіо-, відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів його проведення для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення іспиту. Зроблені відеозаписи передаються до Центру тестування, де проводиться їх аналіз.

Під час ліцензійного іспиту в аудиторії мають бути постійно присутні представник(и) Центру тестування та уповноважений представник ЗВО, який не може ходити по аудиторії та спілкуватися з інтернами, та працівник поліції охорони Національної поліції України. Також під час ліцензійного іспиту в аудиторії можуть бути присутні оформлені у встановленому порядку належним чином громадські спостерігачі.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться іспит забороняється.

Ліцензійні іспити проводяться у Центрі тестування, якщо кількість інтернів у ЗВО, які складають іспит, 20 осіб або менше, а також для інтернів, для яких був припинений іспит у зв’язку з порушенням Порядку.

Ідентифікація інтернів

Ідентифікація інтернів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорта. Відповідальність за ідентифікацію інтернів покладається на уповноваженого представника ЗВО.

Перед початком іспиту

Особисті речі інтернів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких несе відповідальність ЗВО.

Інтерни входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представника(ів) Центру тестування, ЗВО та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника(ів) Центру тестування. Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсаджування інтернів здійснюється представником Центру тестування через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім тих, які передбачені для пересадки інтернів (інтернів), які виходитимуть за потреби з аудиторії.

Перед початком іспиту представник Центру тестування, відповідальна особа, затверджена наказом ректора (директора) ЗВО, Голова екзаменаційної комісії ЗВО (за згодою) та Голова (або його заступника) інтернівського парламенту відкривають в аудиторії у присутності усіх інтернів та працівника поліції охорони Національної поліції України екзаменаційні матеріали та перевіряють цілісність їхнього пакування.

Інструктаж інтернів

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. Після інструктажу кожний інтерн отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» інтерн має поставити свій підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані. Для персоніфікації екзаменаційного буклета інтерн заповнює графи на обкладинці буклета, у які вносить свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклета записує у свій бланк відповідей.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

Тестування

Екзаменаційний тест складається зі 150 запитань. Тестування триває 150 хвилин. Тест має 99 варіантів.

У правій частині бланка відповідей інтерн пише відповіді на запитання буклета. Напроти кожного тестового завдання необхідно поставити тільки одну найкращу відповідь. Подвійні відповіді і пропуски вважаються неправильними відповідями. Зафарбовувати овали необхідно добре, щоб усе поле було зафарбоване.

У кожному тестовому завданні по 5 варіантів відповідей, але є й такі завдання, у яких по 4 варіанти відповідей — отже, у цьому випадку, здобувач вибирає із 4 відповідей.

У випадку, якщо інтерн раніше відповів на екзаменаційний буклет, треба підняти руку, до інтерна підійде екзаменатор і забере його буклет і бланк відповідей.

Закінчення іспиту

Після закінчення роботи з екзаменаційним буклетом інтерн має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представникові Центру тестування та вийти з аудиторії.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів ліцензійних інтегрованих іспитів передбачена процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей екзаменованих. Оформити копії бланків відповідей після проведення тестування за бажанням можуть такі суб’єкти системи ліцензійних іспитів: заклад вищої освіти, Центр тестування.

Випадки погіршення стану здоров’я під час іспиту

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту інтерн має поінформувати про це представника Центру тестування та ЗВО. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього інтерна і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується інтерном, представником ЗВО та Центру тестування.

Результати ліцензійного іспиту

Результати

Офіційне оприлюднення результатів інтернів ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ЗВО за офіційною адресою. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами не публікуються на офіційному сайті Центру тестування.

Результат ліцензійного іспиту представляється у якісній та кількісній формах.

 • Якісний результат ліцензійного іспиту, представлений як «Склав»/«Не склав», базується на вимогах стандартів вищої освіти щодо професійної компетентності фахівця.
 • Кількісний результат ліцензійного іспиту представлений у багатобальній шкалі ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

За результатами ліцензійних іспитів Центр тестування готує звітні форми, перелік яких затверджуються Центром тестування. Результати ліцензійного іспиту вноситься до бази даних Центру тестування.

За результатами кожного іспиту у 30-ти денний строк від дати оприлюднення результатів іспиту Центр тестування готує Аналітичну довідку за результатами складання ліцензійного іспиту та публікує її на своєму офіційному сайті.

Сертифікати

При успішному складанні ліцензійного іспиту інтерну видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту. У випадку неуспішного складання ліцензійного іспиту інтерн допускається до наступних етапів атестації.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки. Сертифікати видаються уповноваженому представнику ЗВО, про що здійснюється запис у відповідному журналі.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката інтерну може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації ЗВО. Дублікат сертифіката може бути виданий інтерну особисто або представнику адміністрації ЗВО за наявності клопотання та паспорту.

 

Анулювання та скасування результатів

Припинення складання іспиту для інтерна

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для інтерна у випадках:

 • виявлення під час іспиту в інтерна або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
 • виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
 • виконання тесту іншою особою;
 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими інтернами;
 • списування відповідей на тестові завдання в іншого інтерна;
 • пошкодження бланків відповідей інтерна (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
 • неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Анулювання результатів

Рішення про анулювання результатів приймається Центром тестування на підставі записів, зроблених у відповідному Акті про порушення Порядку проведення ліцензійного іспиту, який підписується представником ЗВО та Центру тестування, або у випадку виявлення факту порушення інтерном Порядку проведення іспиту за результатами аналізу відеоматеріалів, переданих з ЗВО до Центру тестування.

У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклета:

 • До початку ліцензійного іспиту – іспит для інтернів, які мали проходити тестування за цим тестом, не проводиться та призначається інша дата його складання;
 • Після початку проведення ліцензійного іспиту до часу його завершення – результати іспиту для інтернів (інтернів), які мали проходити тестування за цим тестом, не оприлюднюються та призначається інша дата його складання.

У цих випадках Центр тестування складає відповідний Акт та невідкладно інформує ЗВО та МОЗ України. У разі необхідності Центр тестування проводить службове розслідування та звертається до правоохоронних органів.

Перескладання ліцензійного іспиту «Крок 3»

Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному іспиті «Крок З», можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».

Готуємось до ліцензійного іспиту

Готуючись до складання ліцензійного іспиту, інтернам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.

 1. Змістова підготовка.
 2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті).
 3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів (зразок бланка дивіться тут).
 4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів самостійно або в групі пройдіть пробне тестування, імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна використовувати відкриті буклети попередніх років, які є бібліотеці кожного ЗВО. Отже, ви отримуєте об’єктивну вихідну інформацію щодо ваших знань, виміряних методом ліцензійного іспиту, та зможете контролювати успішність своєї підготовки.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються інтернами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, перший крок підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення й повторення навчального матеріалу.

Центр тестування рекомендує для самопідготовки до ліцензійного іспиту також використовувати екзаменаційні буклети минулих років, які залишаються в закладах освіти після проведення іспитів.  Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчіть та повторюйте навчальний матеріал.

З метою підготовки інтернів до складання ліцензійних іспитів Центром тестування розроблено Освітній модуль для підготовки здобувачів до складання іспитів КРОК.

Єдиним офіційним сайтом Центру тестування є testcentr.org.ua. За зміст інших сайтів, що пропонують питання та буклети ліцензійних іспитів Центр тестування відповідальності не несе.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: