Фізична терапія, ерготерапія

Мета іспиту

Мета ЄДКІ: встановити відповідність рівня інтегральної компетентності випускника рівня, необхідному для початку самостійної ефективної та безпечної професійної діяльності.

Мета інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2»: оцінити здатність реалізовувати окремі спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом вищої освіти.

Зміст іспиту для спеціалізації «Фізична терапія»

Зміст іспиту розроблений за сприяння проєкту Європейського Союзу ERASMUS+ REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine).

Структурування змісту іспиту для спеціалізації 227.01 «Фізична терапія» базується на Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Зміст іспиту структурований за двома осями:

 • функції організму та їх порушення;
 • складові діяльності фізичного терапевта.

Перша вісь Функції організму та їх порушення містить 11 тематичних розділів:

 1. Розумові функції
 2. Сенсорні функції й біль
 3. Функції голосу та мови
 4. Функції серцево-судинної системи
 5. Функції респіраторної системи
 6. Функції травної системи
 7. Функції метаболізму та ендокринної системи
 8. Урогенітальні функції
 9. Репродуктивні функції
 10. Нервово-м’язові, скелетні та пов’язані з рухом функції
 11. Функції шкіри та пов’язаних з нею структур 
Image

Друга вісь Складові діяльності фізичного терапевта включає 5 складових: обстеження, оцінювання, планування та прогнозування, втручання, контроль.

 

Image

Детальна структура змісту іспиту: https://testcentr.org.ua/docs/TB/structure-of-the-exam-content.pdf

Перелік найбільш типових нозологічних станів (діагнозів), які входять до інтегрованого тестового іспит КРОК 2:

1. Хвороби системи кровообігу:
 • Ішемічна хвороба серця
 • Гіпертонічна хвороба
 • Серцева недостатність
 • Вади серця

Зміст іспиту для спеціалізації «Ерготерапія»

Зміст іспиту розроблений за сприяння проєкту Європейського Союзу ERASMUS+ REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine).

Зміст іспиту структурований за двома осями:

 • фокус професійної діяльності ерготерапевта;
 • складові процесу ерготерапії.

Перша вісь Фокус професійної діяльності ерготерапевта містить 3 тематичні розділи:

 1. Особа
 2. Середовища і контексти
 3. Заняттєва активність та участь
Image

Друга вісь Складові процесу ерготерапії включає 4 складових:

 1. Терапевтичні стосунки
 2. Обстеження та оцінювання
 3. Аналіз, інтерпретація та планування
 4. Ерготерапевтичні втручання
Image

Детальна структура змісту іспиту: https://testcentr.org.ua/docs/TB/ergo-therapy.pdf

Види та кількість тестових завдань іспиту

В іспиті «КРОК 2» використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Кількість тестових завдань: 150

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту КРОК за посиланням https://cutt.ly/6T4ZxiM

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспиту «КРОК 2» для здобувачів - громадян України становить 2 год. 30 хвилин. Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результати іспиту оцінюються наступним чином: за правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується).

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

 • позначено неправильний варіант відповіді;
 • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
 • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

 • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
 • смерть кровно рідних або за шлюбом;
 • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00