Медсестринство

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст спеціальності 223 «Медсестринство», здійснюється у формі тестового екзамену ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок».

Ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння кваліфікації бакалавра – це сукупність  двох  тестових екзаменів.  Першим є екзамен  для  молодших  спеціалістів  («Крок М»).  Другим  є екзамен («Крок Б»), який за змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра.

Зміст іспиту

Зміст ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» для спеціальності «Медсестринство» структурований за трьома осями. Для ознайомлення з детальною структурою змісту з переліком тем, що входять до іспиту оберіть іспит:

Крок М. Акушерська справа

Крок М. Сестринська справа

Крок М. Лікувальна справа

Крок М. Лабораторна діагностика

Крок Б. Сестринська справа

Крок Б. Лабораторна діагностика

Види та кількість тестових завдань іспиту

В ліцензійних інтегрованих іспитах «Крок М» та «Крок Б» використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Ліцензійні інтегровані тестові іспити «Крок М» та «Крок Б» містить 150 тестових завдань.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту «Крок» за посиланням: https://testcentr.net

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспитів «Крок М» та  «Крок Б» для здобувачів - громадян України становить 2 години 30 хвилин,  для здобувачів - громадян іноземних держав - 3 години.

Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результат іспиту подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу. За правильно виконане тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильно виконане – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується). Загальна кількість отриманих балів конвертується у відсоток правильних відповідей.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

  • позначено неправильний варіант відповіді;
  • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
  • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Повторне складання іспиту

Для здобувачів, які були відсутні на основному складанні ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» проводиться один раз повторне складання іспиту протягом одного року з дня проведення першого іспиту (наказ МОЗ України від 23.06.2021 № 1266 «Про затвердження Змін до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та Положення про організацію та порядок проведення державної атестації здобувачів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»).

Дата проведення повторного складання іспиту визначається Центром тестування.

Додаткове складання іспиту

Для здобувачів, які були відсутні на складанні ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» з поважної (документально підтвердженої) причини надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін, визначений Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

  • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
  • смерть кровно рідних або за шлюбом;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування тощо.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання ліцензійного іспиту без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00