Міжнародні проекти

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Від моменту свого створення Центр тестування активно співпрацює з міжнародною спільнотою в сферах медичної освіти та педагогічного оцінювання.

Співробітництво реалізується у формі спільних проектів, консультативної підтримки та експертизи.

Поточні проекти

2018 - 2022

Проект REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine, укр.: Інноваційна реабілітаційна освіта – запровадження в Україні нових магістерських програм) програми Європейського Союзу ERASMUS+.

2018 - 2022

2011 - 2014

Проект Європейської Комісії TEMPUS/TACIS MUMEENA “Modernising Undergraduate Medical Education in EU Eastern Neighbouring Area” – «Модернізація медичної освіти у країнах Східного Сусідства».

2011 - 2013

Науково-дослідний проект МОЗ України (головний виконавець – НМУ ім. О.О.Богомольця) «Науково-методичний супровід впровадження у медичній освіті державних та міжнародних стандартів управління, моніторингу і забезпечення якості».

2011 - 2013

з 2010

Членство в Альянсі Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance) – проекті USAID.

2009 - 2011

Дослідний проект АПН України «Науково-методичні засади оцінювання якості загальної середньої освіти».

2009 - 2011

з 2009

Спільний транс-атлантичний проект атестаційних організацій “A Healthcare Workforce Assessment Organization for Europe” – «Організація оцінювання кадрів системи охорони здоров’я в Європі».

Виконані проекти

2009 - 2011

Проект Європейської Комісії TEMPUS/TACIS DEMED “Development of Master Study Programmes in Education in Balkan Countries” - «Розробка магістерських програм підготовки в галузі освіти в країнах Балкан».

2009 - 2011

2007

Спільний проект Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER) та National Board of Medical Examiners (NBME) з розробки та викладання навчального курсу FAME (Fundamentals of Assessment in Medical Education) під час щорічної конференції Асоціації медичної освіти Європи (AMEE).

2006 - 2008

Дослідний проект АПН України «Науково-методичні засади моніторингу якості освіти».

2006 - 2008

2005 - 2008

Транс-атлантичний проект Європейської Комісії TUNING educational structures in Europe-phase III: validation, dissemination and further development (НАЛАШТОВУВАННЯ освітніх структур в Європі, фаза 3: валідація, розповсюдження та подальший розвиток).

2004 - 2007

Дослідний проект МОЗ України «Підтримка запровадження принципів Болонської декларації в медичну та фармацевтичну освіту».

2004 - 2007

2004 - 2007

Проект Європейської Комісії TEMPUS/TACIS TRAST “True assessment: distance learning network of teachers” – «Справедливе оцінювання: створення мережі дистанційного навчання для вчителів».

2001 - 2005

Проект МОН України і МОЗ України «Розробка Галузевих стандартів вищої освіти» для медичної освіти. Зокрема, розробка методів оцінювання – стандартизованого тестового державного (ліцензійний інтегрований іспит) та практично-орієнтованого державного іспитів.

2001 - 2005

2001 - 2003

Проект Міжнародного фонду «Відродження» із впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.

2001

Дослідний проект ПРООН/МФВ «Моніторинг якості освіти», як складової розробки Доктрини розвитку освіти в Україні.

2001

2000 - 2001

Проект IREX/Carnegie “A new instrument of curriculum development” («Новий інструмент створення навчальних планів»).

2000

Проект Міжнародного фонду «Відродження» «Літня школа і дистанційне навчання зі стандартизованого тестування».

2000

1999 - 2000

Міжнародний проект Європейської Комісії TACIS BISTRO “Development of Independent Testing Board to Introduce Licensure in Health sector in Ukraine” – «Створення незалежного Центру тестування для запровадження ліцензування в системі охорони здоров'я в Україні» – партнерство з Центром медичної освіти в Університеті Данді (Шотландія).

1998 - 2004

Незалежний проект з організації стажувань українських студентів-медиків у США у співпраці з українською діаспорою м. Рочестер (США) та Рочестерською українською групою.

1998 - 2004

Проекти, реалізовані співробітниками Центру до моменту офіційної реєстрації Центру тестування, що сприяли його організації:

1994 - 1997

Україно-американський проект Агентства міжнародного розвитку США (USAID/IREX) «Програма партнерства в галузі медичної освіти між університетом Рочестер та українськими медичними школами».

1994 - 1997

1993 - 1995

Міжнародний проект (6 країн) з апробації пілотного іспиту ECFMG по оцінці клінічної компетентності випускників-медиків.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: