Загальна інформація

logo-tb-c.jpg

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»:

 • здійснює об'єктивне зовнішнє незалежне оцінювання
  професійної компетентності у формі ліцензійних іспитів «Крок»;
 • перша спеціалізована атестаційна організація в Україні та країнах СНД, яка застосовує науково-обґрунтовані методи стандартизованого тестування на національному рівні;
 • створена в 1999 році за участі експертів Асоціації медичної освіти Європи,
  атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC);
 • успішно виконано понад 10 міжнародних проектів від USAID, Європейської Комісії, фонду Сороса, ПРООН та інших міжнародних фундацій.
Ottawa Conference on Medical Education

Рішенням 8-ої всесвітньої конференції з медичної освіти «Ottawa Conference on Medical Education» (2004) програма ліцензійних іспитів України була рекомендована іншим країнам, які впроваджують ліцензійні іспити, як модель для використання, а Центр тестування при МОЗ України визнаний унікальним для Східної Європи.

Для програми медичних ліцензійних іспитів Центр тестування забезпечує повний технологічний цикл, включаючи:

 • Наукові дослідження та оцінювання;
 • Розробку тестового екзамену;
 • Підтримання бази тестових завдань;
 • Проведення тестового екзамену;
 • Сканування та скоринг;
 • Статистичний аналіз;
 • Інтерпретацію результатів та оформлення звітів;
 • Ведення реєстру сертифікованих фахівців.
tb-about-2.jpg
tb-about-1.jpg

Центр тестування проектує, розробляє і готує тести та інші інструменти для збору та обробки інформації – в тому числі бланки для сканування та програмне забезпечення для кожного етапу технологічного циклу тестування – процедури та форми звітів, які можуть використовуватися для різноманітних цілей:

 • Оцінювання знань та вмінь студентів;
 • Діагностика якості навчального процесу;
 • Професійна сертифікація та ліцензування;
 • Відбір кадрів та працевлаштування;
 • Якісні та кількісні дослідження.

Мета

Захист населення від некваліфікованих фахівців