Загальна інформація

logo-tb-c.jpg

«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (коротко – Центр тестування) є державним некомерційним підприємством, на яке Міністерством охорони здоров’я України покладено функцію зовнішнього контролю з оцінки якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та встановлення її відповідності стандартам вищої освіти шляхом проведення стандартизованого тестування у формі ЄДКІ та іспитів «Крок». 

Центр тестування:

 • Проводить іспити «Крок» для спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я»;
 • Перша спеціалізована атестаційна організація в Україні та країнах СНД, яка застосовує науково обґрунтовані методи стандартизованого тестування на національному рівні;
 • Створений у 1999 році за участі експертів Асоціації медичної освіти Європи, атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC).

Центром тестування успішно виконано понад 10 міжнародних проєктів від USAID, Європейської Комісії, фонду Сороса, ПРООН та інших міжнародних фундацій.

Ottawa Conference on Medical Education

Рішенням 8-ої всесвітньої конференції з медичної освіти «Ottawa Conference on Medical Education» (2000) програма ліцензійних іспитів України була рекомендована іншим країнам, які впроваджують ліцензійні іспити, як модель для використання, а Центр тестування при МОЗ України визнаний унікальним для Східної Європи. 

Мета діяльності

Захист населення від некваліфікованих фахівців.

Наші цінності

Цивілізаційні (світоглядні)

Цінність людського життя найголовніша; лікар за етичними нормами є взірцем моральних чеснот, оскільки від нього залежить людське життя; етичні норми лікаря закладаються разом з його професійним формуванням.

Професійні

Об’єктивне справедливе оцінювання, що базується на сучасних технологіях, – двигун розвитку навчання.

Особистісні

Розвиток особистісних якостей, що відповідають професійним і світоглядним цінностям підприємства.

Для ЄДКІ та іспитів «Крок» Центр тестування забезпечує повний технологічний цикл, що включає:

 • наукові дослідження та оцінювання;
 • розробку тестового екзамену;
 • підтримання бази тестових завдань;
 • проведення тестового екзамену;
 • сканування та скоринг;
 • статистичний аналіз;
 • інтерпретацію результатів та оформлення звітів;
 • ведення реєстру сертифікованих фахівців.
pen.png
tb-about-1.jpg

Центр тестування проєктує, розробляє і готує тести та інші інструменти для збору та обробки інформації – в тому числі бланки для сканування та програмне забезпечення для кожного етапу технологічного циклу тестування – процедури та форми звітів, які можуть використовуватися для різноманітних цілей:

 • Оцінювання знань та вмінь здобувачів;
 • Діагностика якості навчального процесу;
 • Професійна сертифікація та ліцензування;
 • Відбір кадрів та працевлаштування;
 • Якісні та кількісні дослідження.
tb-20-years.jpg

Фотоальбом: Центр тестування. 20 років


15 січня 1999 року Міністром охорони здоров’я України Сердюком Андрієм Михайловичем був підписаний наказ № 7 про створення Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація».

Саме ця дата стала початком розбудови в Україні національної системи зовнішнього оцінювання професійної компетентності фахівців галузі охорони здоров’я, що відповідає світовим практикам.

Дивіться знакові для нас фото з історії Центру тестування у фотоальбомі:
https://issuu.com/testing.board/docs/tb-20

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: