Реєстрація на ліцензійний іспит

Реєстрація інтернів на складання ліцензійного іспиту

Реєстрація інтернів здійснюється Центром тестування за поданням ВНЗ. Реєстрація інтернів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Вищий навчальний заклад, який має ліцензію на підготовку фахівців за відповідним напрямом, у терміни, у порядку та у формі, що визначені Центром тестування, подає до Центру тестування:

  • замовлення на реєстрацію інтернів на іспит, яке подається на бланку ВНЗ (або аркушах, що засвідчені реєстраційним штампом ВНЗ) згідно визначеного Центром тестування шаблоном. Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом ректора (директора) і печаткою ВНЗ;
  • реєстраційну форму, що містить відомості про кожного інтерна для ідентифікації у базі даних (в електронному вигляді у форматі електронних таблиць згідно визначеного Центром тестування шаблону);
  • супроводжувальний лист, у якому вказаний розподіл інтернів по аудиторіях, враховуючи, що іспит для однієї категорії інтернів проходить в одну зміну, а інтерни розміщуються в аудиторіях через одне посадкове місце.

Дані про інтернів, що подаються у замовленні, мають співпадати з відомостями, поданими у електронному вигляді. Оригінал замовлення має бути надісланий до Центру тестування рекомендованим листом або переданий особисто. Якщо до одного з реєстраційних документів інтерн не включений, Центр тестування його не реєструє та не допускає до складання іспиту.

Інформація про зареєстрованого інтерна вноситься до бази даних Центру тестування для подальшої обробки та персоніфікації результатів складання ліцензійних іспитів. Цьому інтерну присвоюється ідентифікаційний код (ID інтерна).

Внесення змін у реєстраційні дані інтернів, що занесені у базу даних Центру тестування, здійснюються виключно на підставі письмового замовлення на зміну реєстраційних даних інтернів.

У разі потреби створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту особам, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для його складання, ВНЗ крім документів, зазначених вище, надають висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов.

Особливості допуску та участі

До складання іспиту «Крок 3» допускаються інтерни лише при наявності сертифікатів про складання ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Інтерни, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких інтернів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними.

Інтерни, які були відраховані або отримали академічну відпуску перед проведенням ліцензійного іспиту, вилучаються зі списку зареєстрованих інтернів та не вважаються такими, що не з'явилися. Інформація про відрахування має надійти до Центру тестування не пізніше ніж в день проведення ліцензійного іспиту та супроводжуватися відповідними документами. Супровідні документи, які є підставою для вилучення інтернів зі списку зареєстрованих інтернів, включають:

  • лист від ВНЗ до Центру тестування у довільній формі з проханням зняти цих інтернів з реєстрації внаслідок відрахування або отримання академічної відпуски за підписом ректора (директора) або проректора, завірений печаткою ВНЗ;
  • копію наказу (наказів) про відрахування або надання академічної відпуски, завірений печаткою ВНЗ у встановленому порядку.

Іінтерни (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується у загальний результат ВНЗ.

Інтерни впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Для інтернів документом, що підтверджує поважну причину, є виключно виданий та оформлений належним чином лист непрацездатності (лікарняний лист).

Інтернам, які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.

Інтерни, які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з'явились на іспит без поважної причини.

Інтерни, які з поважних причин не можуть проходити тестування за графіком у загальній аудиторії за станом здоров'я, що підтверджується належним чином та листом ВНЗ за підписом ректора або проректора, завіреного печаткою, можуть складати іспит у лікарні у день іспиту або у Центрі тестування за індивідуальним графіком. Про індивідуальне складання іспиту оформлюється Акт відповідної форми.

Інтернів з особливими потребами можливо створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту. Умови складання ліцензійного іспиту визначаються індивідуально для кожного інтерна окремо, залежно від характеру обмежень та стану здоров'я на момент проведення іспиту, що підтверджено документально.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00