Технологія тестових іспитів

 Технологічний цикл стандартизованого тестування

Методологічною основою технології тестових іспитів є державні стандарти вищої освіти України, вимоги до яких визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р. № 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої освіти», які узгоджені з міжнародними стандартами ISO i EC та Standards for Educational and Psychological Testing.

Технологічною основою тестових іспитів є стандартизоване тестування, яке вимагає наявності чотирьох основних компонентів:

 • банк стандартизованих тестових завдань;
 • тест, що будується відповідно до мети та структури змісту іспиту;
 • стандартизована процедура тестування;
 • стандартизована процедура обробки й аналізу результатів.

Для проведення тестових іспитів як засобу діагностики якості підготовки фахівців для галузі охорони здоров'я в Україні було розроблено програмно-технічний комплекс підтримки технології стандартизованого тестування, який отримав назву Standard Test.

Система Standart Test призначена для організації та супроводу процесу тестування, що проводиться у бланковій формі з комп'ютерним скануванням результатів та обробкою у нормативні терміни даних в обсязі галузевого рівня. Система має розвинуті засоби обробки й аналізу результатів тестування і може бути залучена на всіх етапах тестування. Основні режими роботи системи:

 • формування банку тестових завдань;
 • експертиза тестових завдань;
 • створення тесту для іспиту;
 • формування банку здобувачів, що проходять тестування;
 • первинна обробка результатів тестування здобувачів;
 • аналіз результатів тестування;
 • розрахунок психометричних показників тесту і тестових завдань, підготовка статистичного сертифіката тесту;
 • підготовка і друк звітів за результатами тестування тощо.

Робота системи здійснюється у вигляді замкненого технологічного циклу, належне дотримання якого гарантує формування якісного тесту та використання результатів тестування для вдосконалення навчального процесу.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00