Критерій «склав»

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання для інтегрованого тестового іспиту "Крок" та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів у 2023 році (Наказ МОЗ України від 22.01.2021 № 106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 269/35891):

Крок 1

64,0 %

Здобувачі, які одержали на інтегрованому тестовому іспиті «Крок 1», як компонент ЄДКІ результат «не склав» мають право повторно скласти іспит «Крок 1» не більше одного разу.

У разі повторного нескладання іспиту «Крок 1» особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план.

Крок 2

64,0 %

Здобувачі, які одержали на інтегрованому тестовому іспиті «Крок 2», як компонент ЄДКІ результат «не склав» мають право повторно скласти іспит «Крок 2» не більше одного разу.

У разі повторного нескладання іспиту «Крок 2» особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план.

Крок 3

74,0 %

Лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни, які одержали на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 3» результат «не склав», мають право один раз повторно його скласти.

У разі повторного неуспішного складання іспиту «Крок 3» такі лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни поновлюються до інтернатури для проходження повторного навчання.

Іспит
з англійської мови
професійного спрямування

40,0 %

Крок М

58,0 %

Здобувачі, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації.

Ці здобувачі не отримують сертифікат іспиту, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Такі здобувачі можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Крок Б

58,0 %

Здобувачі, які одержали на тестовому екзамені «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації.

Ці здобувачі не отримують сертифікат іспиту, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Такі здобувачі можуть повторно скласти екзамен «Крок Б» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: