Критерій «склав»

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання для інтегрованого тестового іспиту "Крок" та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту та  тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів у 2021 році (Наказ МОЗ України від 22.01.2021 № 106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 269/35891):

Ліцензійний
інтегрований іспит
Крок 1

60,0 %

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України.

У разі неперескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з закладу вищої освіти як такий, що не виконав навчальний план.

Ліцензійний
інтегрований іспит
Крок 2

60,0 %

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів.

Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти.

Ліцензійний
інтегрований іспит
Крок 3

70,0 %

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації.

Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

Ліцензійний
інтегрований іспит
Крок М

55,0 %

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації.

Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Ліцензійний
інтегрований іспит
Крок Б

55,0 %

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації.

Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок Б»не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Іспит
з англійської мови
професійного спрямування

30,5 %

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: