Фармація, промислова фармація

Мета єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 1»: оцінити рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

Мета іспиту з англійської мови професійного спрямування: оцінити рівень професійної компетентності з англійської мови професійного спрямування.

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 2»: оцінити рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Зміст компонентів ЄДКІ для спеціалізації «Фармація»

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» для спеціалізації «Фармація» структурований за трьома осями. Детальна структура змісту з переліком тем, що входять до іспиту: https://www.testcentr.org.ua/sbt/Str_Krok1_Ph.zip
Крок 1. Фармація
Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціалізації «Фармація» структурований за трьома осями. Детальна структура змісту з переліком тем, що входять до іспиту: https://www.testcentr.org.ua/sbt/Str_Krok2_Ph.zip
Крок 2. Фармація

Зміст компонентів ЄДКІ для спеціалізації «Промислова фармація»

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціалізації «Промислова фармація» структурований за трьома осями:

  • Вісь змісту
  • Дисципліни
  • Компетентності
Детальна структура змісту з переліком тем, що входять до іспиту: https://www.testcentr.org.ua/sbt/Str_Ph.zip
Промислова фармація

Види та кількість тестових завдань іспиту

В інтегрованих тестових іспитах «Крок 1», «Крок 2» та іспиті з англійської мови професійного спрямування використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та «Крок 2» містить 150 тестових завдань.

Іспит з англійської мови професійного спрямування - 50 тестових завдань.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту «Крок» за посиланням: https://testcentr.net

 

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспитів «Крок 1» та  «Крок 2» для здобувачів — громадян України становить 2 години 30 хвилин,  для здобувачів — громадян іноземних держав - 3 години.

Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів — громадян України та для здобувачів — громадян іноземних держав становить 1 година 40 хвилин.

Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результати іспиту оцінюються наступним чином: за правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується).

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

  • позначено неправильний варіант відповіді;
  • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
  • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

  • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
  • смерть кровно рідних або за шлюбом;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: