Фармація, промислова фармація

Графік проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

ДатаЕкзамен
25.01.2022

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

25.01.2022 - 26.01.2022 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2017 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)
08.02.2022 - 09.02.2022

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

із лютого 2022

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2017 року) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

01.06.2022

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

16.06.2022

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

17.06.2022

ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

липень - вересень 2022

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

14.12.2022 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація»)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Здобувачі ступеня вищої освіти магістр, що навчаються на третьому році навчання вказаної вище спеціальності, складають етап 1 ЄДКІ, обов’язковими компонентами якого є:

 • Інтегрований тестовий іспит «Крок 1»;
 • Іспит з англійської мови професійного спрямування.

Здобувачі ступеня вищої освіти магістр, що навчаються на п’ятому році навчання вказаної вище спеціальності, складають етап 2 ЄДКІ, обов'язковим компонентом якого є інтегрований тестовий іспит «Крок 2».

*У 2022 році здобувачі спеціалізації «Промислова фармація» вперше складатимуть ЄДКІ. Відповідно до вимог пункту 3 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 (зі змінами), затвердженого Графіка проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році цей іспит проходитиме апробацію. Під час апробації іспиту здобувачі зобов’язані брати у ньому участь, але у випадку неуспішного складання не відраховуються із закладу вищої освіти.

 

Мета єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 1»: оцінити рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

Мета іспиту з англійської мови професійного спрямування: оцінити рівень професійної компетентності з англійської мови професійного спрямування.

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 2»: оцінити рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Зміст компонентів ЄДКІ для спеціалізації «Фармація»

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» для спеціалізації «Фармація» структурований за трьома осями. Детальна структура змісту з переліком тем, що входять до іспиту: https://www.testcentr.org.ua/sbt/Str_Krok1_Ph.zip
Крок 1. Фармація
Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціалізації «Фармація» структурований за трьома осями. Детальна структура змісту з переліком тем, що входять до іспиту: https://www.testcentr.org.ua/sbt/Str_Krok2_Ph.zip
sbt/Str_Krok2_Ph.zip
Крок 2. Фармація

Зміст компонентів ЄДКІ для спеціалізації «Промислова фармація»

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціалізації «Промислова фармація» структурований за трьома осями:

 • Вісь змісту
 • Дисципліни
 • Компетентності
Детальна структура змісту з переліком тем, що входять до іспиту: https://www.testcentr.org.ua/sbt/Str_Ph.zip
p-ph.png

Види та кількість тестових завдань іспиту

В інтегрованих тестових іспитах «Крок 1», «Крок 2» та іспиті з англійської мови професійного спрямування використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та «Крок 2» містить 150 тестових завдань.

Іспит з англійської мови професійного спрямування - 50 тестових завдань.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту «Крок» за посиланням: https://testcentr.net

 

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспитів «Крок 1» та  «Крок 2» для здобувачів - громадян України становить 2 години 30 хвилин,  для здобувачів - громадян іноземних держав - 3 години.

Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів - громадян України та для здобувачів - громадян іноземних держав становить 1 година 40 хвилин.

Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результати іспиту оцінюються наступним чином: за правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується).

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

 • позначено неправильний варіант відповіді;
 • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
 • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

 • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу;
 • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: