Крок

Інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит) є тестовим компонентом Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Іспит проводиться в один або два тестових етапи – «КРОК 1» та «КРОК 2».

На першому етапі оцінюється рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

На другому етапі оцінюється рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Інформація про результат складання іспиту здобувачем вноситься Центром тестування до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома.

Порядком здійснення ЄДКІ визначено проведення:

іспиту КРОК 1 – на третьому році навчання здобувачів спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», «Педіатрія»;

іспиту КРОК 2 – на п’ятому році навчання для здобувачів спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та на шостому році навчання для здобувачів спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія».

Іспит проводиться у письмовій (бланковій) тестовій формі.

Для ознайомлення з Графіком проведення іспиту перейдіть за посиланням https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/potochna-informatsiia/hrafik-litsenziinykh-ispytiv

Мета іспиту

КРОК 1: оцінити рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

КРОК 2: оцінити рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Види та кількість тестових завдань іспиту

В іспиті використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Кількість тестових завдань – 150.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту за посиланням https://cutt.ly/6T4ZxiM

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспиту становить 2 години 30 хвилин для здобувачів-громадян України та 3 години – для здобувачів-громадян іноземних держав. Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результат іспиту подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу. За правильно виконане тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильно виконане – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується). Загальна кількість отриманих балів конвертується у відсоток правильних відповідей.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

 • позначено неправильний варіант відповіді;
 • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
 • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання іспиту

Для здобувачів, які були відсутні на складанні іспиту з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь в іспиті, належать:

 • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копію листка непрацездатності;
 • смерть кровно рідних або за шлюбом;
 • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання іспиту без поважної причини, та отримують результат «0».
64,0 %

Критерій «склав»

Чинна у 2024 р. величина критерію «склав» – 64,0 % правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (Наказ МОЗ України від 02.11.2023 № 1898).

Реєстрація на іспит

Реєстрація здобувачів на складання іспиту здійснюється Центром тестування за поданням ЗВО. Реєстрація здобувачів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Обов'язки та права осіб, які складають іспит

У іспиті беруть участь здобувачі, які за поданням ЗВО зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Здобувач має право

Здобувач, який бере участь в іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Здобувач зобов'язаний:

 • ознайомитися з Порядком проведення іспитів;
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
 • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування.

Здобувачу під час проведення іспиту заборонено

 • Мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими й рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.
 • Заважати іншим здобувачам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення іспиту, виконувати покладені на них обов'язки; порушувати дисципліну.
 • Спілкуватися з іншими здобувачами, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні.
 • Розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту.
 • Самовільно виходити з аудиторії. Якщо здобувачу необхідно вийти з аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою. Для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії.
 • Виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

У разі порушення цих вимог, здобувач (інтерн) позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування. Бланк відповідей цього здобувача не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00