Крок Б
Крок Б
Іспитом «Крок Б» оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою бакалавра.
58,0 %

Критерій «склав»

Чинна величина критерію – 58,0% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (Наказ МОЗ України від 02.11.2023 № 1898).

Здобувачі, які одержали на тестовому екзамені «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці здобувачі не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Здобувачі, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б» можуть повторно його скласти протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Зміст іспиту

Крок Б. Лабораторна діагностика

Крок Б. Лабораторна діагностика

Крок Б. Сестринська справа

Крок Б. Сестринська справа

Зверніть увагу! Тестові екзамени укладаються для здобувачів-громадян України лише українською мовою, для іноземних здобувачів – українською/англійською мовами.

Реєстрація на ліцензійний іспит

Реєстрація здобувачів на складання ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування за поданням ЗВО. Реєстрація здобувачів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Обов'язки та права осіб, які складають ліцензійний іспит

У ліцензійному іспиті беруть участь здобувачі, які за поданням ЗВО зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Здобувач має право

Здобувач, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Здобувач зобов'язаний:

 • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів;
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
 • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування.

Здобувачу під час проведення іспиту заборонено

 • Мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими й рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.
 • Заважати іншим здобувачам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов'язки; порушувати дисципліну.
 • Спілкуватися з іншими здобувачами, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні.
 • Розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту.
 • Самовільно виходити з аудиторії. Якщо здобувачу необхідно вийти з аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою. Для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії.
 • Виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

У разі порушення цих вимог, здобувач позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування. Бланк відповідей цього здобувача не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

Порядок проведення ліцензійного іспиту

Загальна інформація

Іспит складають зареєстровані здобувачі, стан здоров’я яких на час його проведення дозволяє проходити тестування.

Для проведення ліцензійних іспитів Центр тестування виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування українською мовою для здобувачів-громадян України або російською/англійською мовами для іноземних здобувачів. Центр тестування може використовувати різні екзаменаційні буклети для різних категорій здобувачів.

Місце проведення іспиту

Ліцензійні іспити проводяться в аудиторіях, наданих ЗВО, з розрахунку не більше 100 (ста) осіб, які складають іспит в одній аудиторії. Кількість осіб, які можуть складати іспит в одній аудиторії не повинна бути більшою за 1/2 від кількості посадкових місць в аудиторії.

Аудиторії, у яких проводиться ліцензійний іспит, мають містити столи (парти) та стільці. Також вони повинні бути оснащені годинником та системами аудіо-, відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів його проведення для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення іспиту. Зроблені відеозаписи передаються до Центру тестування, де проводиться їх аналіз.

Під час ліцензійного іспиту в аудиторії мають бути постійно присутні представник(и) Центру тестування та уповноважений представник ЗВО, який не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі здобувачами, та працівник поліції охорони Національної поліції України. Також під час ліцензійного іспиту в аудиторії можуть бути присутні оформлені у встановленому порядку належним чином громадські спостерігачі.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться іспит забороняється.

Ліцензійні іспити проводяться у Центрі тестування, якщо кількість здобувачів у ЗВО, які складають іспит, 20 осіб або менше, а також для здобувачів, для яких був припинений іспит у зв’язку з порушенням Порядку.

Ідентифікація здобувачів

Ідентифікація здобувачів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорта. Відповідальність за ідентифікацію здобувачів покладається на уповноваженого представника ЗВО.

Перед початком іспиту

Особисті речі здобувачів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких несе відповідальність ЗВО.

Здобувачі входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представника(ів) Центру тестування, ЗВО та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника(ів) Центру тестування. Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсаджування здобувачів здійснюється представником Центру тестування через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім тих, які передбачені для пересадки здобувачів (інтернів), які виходитимуть за потреби з аудиторії.

Перед початком іспиту представник Центру тестування, відповідальна особа, затверджена наказом ректора (директора) ЗВО, Голова екзаменаційної комісії ЗВО (за згодою) та Голова (або його заступника) студентського парламенту відкривають в аудиторії у присутності усіх здобувачів та працівника поліції охорони Національної поліції України екзаменаційні матеріали та перевіряють цілісність їх пакування.

Інструктаж здобувачів

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. Після інструктажу кожний здобувач отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» здобувач має поставити свій підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані. Для персоніфікації екзаменаційного буклета здобувач заповнює графи на обкладинці буклета, у які вносить свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклета записує у свій бланк відповідей.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

Тестування

Екзаменаційний тест складається зі 150 запитань. Тестування триває 2 години 30 хвилин. Тест має 99 варіантів.

У правій частині бланка відповідей здобувач пише відповіді на запитання буклета. Напроти кожного тестового завдання необхідно поставити тільки одну найкращу відповідь. Подвійні відповіді й пропуски вважаються неправильними відповідями. Зафарбовувати овали необхідно добре, щоб усе поле було зафарбоване.

У кожному тестовому завданні по 5 варіантів відповідей, але є й такі завдання, у яких по 4 варіанти відповідей — отже, у цьому випадку, здобувач вибирає із 4 відповідей.

У випадку, якщо здобувач раніше відповів на екзаменаційний буклет, треба підняти руку, до здобувача підійде екзаменатор і забере його буклет і бланк відповідей.

Закінчення іспиту

Після закінчення роботи з екзаменаційним буклетом здобувач має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представникові Центру тестування та вийти з аудиторії.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів ліцензійних інтегрованих іспитів передбачена процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей екзаменованих. Оформити копії бланків відповідей після проведення тестування за бажанням можуть такі суб’єкти системи ліцензійних іспитів: заклад вищої освіти, Центр тестування.

Випадки погіршення стану здоров’я під час іспиту

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту здобувач має поінформувати про це представника Центру тестування та ЗВО. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього здобувача і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується здобувачем, представником ЗВО та Центру тестування.

Результати ліцензійного іспиту

Результати

Офіційне оприлюднення результатів здобувачів ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ЗВО за офіційною адресою. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту здобувачами не публікуються на офіційному сайті Центру тестування.

Результат ліцензійного іспиту представляється у якісній та кількісній формах.

 • Якісний результат ліцензійного іспиту, представлений як «Склав»/«Не склав», базується на вимогах стандартів вищої освіти щодо професійної компетентності фахівця.
 • Кількісний результат ліцензійного іспиту представлений у багатобальній шкалі ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

За результатами ліцензійних іспитів Центр тестування готує звітні форми, перелік яких затверджуються Центром тестування. Результати ліцензійного іспиту вноситься до бази даних Центру тестування.

За результатами кожного іспиту у 30 денний строк від дати оприлюднення результатів іспиту Центр тестування готує Аналітичну довідку за результатами складання ліцензійного іспиту та публікує її на своєму офіційному сайті.

Сертифікати

При успішному складанні ліцензійного іспиту здобувачу видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту. У випадку неуспішного складання ліцензійного іспиту здобувач допускається до наступних етапів атестації.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки. Сертифікати видаються уповноваженому представнику ЗВО, про що здійснюється запис у відповідному журналі.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката здобувачу може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації ЗВО. Дублікат сертифіката може бути виданий здобувачу особисто або представнику адміністрації ЗВО за наявності клопотання та паспорту.

Анулювання та скасування результатів

Припинення складання іспиту для здобувача

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для здобувача у випадках:

 • виявлення під час іспиту у здобувача або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
 • виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
 • виконання тесту іншою особою;
 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими здобувачами;
 • списування відповідей на тестові завдання в іншого здобувача;
 • пошкодження бланків відповідей здобувача, що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
 • неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Анулювання результатів

Рішення про анулювання результатів приймається Центром тестування на підставі записів, зроблених у відповідному Акті про порушення Порядку проведення ліцензійного іспиту, який підписується представником ЗВО та Центру тестування, або у випадку виявлення факту порушення здобувачем Порядку проведення іспиту за результатами аналізу відеоматеріалів, переданих з ЗВО до Центру тестування.

У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклета:

 • До початку ліцензійного іспиту – іспит для здобувачів, які мали проходити тестування за цим тестом, не проводиться та призначається інша дата його складання;
 • Після початку проведення ліцензійного іспиту до часу його завершення – результати іспиту для здобувачів, які мали проходити тестування за цим тестом, не оприлюднюються та призначається інша дата його складання.

У цих випадках Центр тестування складає відповідний Акт та невідкладно інформує ЗВО та МОЗ України. У разі необхідності Центр тестування проводить службове розслідування та звертається до правоохоронних органів.

Повторне складання ліцензійного іспиту «Крок Б»

Здобувачі, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок Б» можуть повторно його скласти один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років. Здобувач, який не склав стандартизований тестовий державний іспит «Крок Б» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.

Готуємось до ліцензійного іспиту

Готуючись до складання ліцензійного іспиту, здобувачам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.

 1. Змістова підготовка.
 2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті).
 3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів (зразок бланка дивіться тут).
 4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів самостійно або в групі пройдіть пробне тестування, імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна використовувати відкриті буклети попередніх років, які є бібліотеці кожного ЗВО. Отже, ви отримуєте об’єктивну вихідну інформацію щодо ваших знань, виміряних методом ліцензійного іспиту, та зможете контролювати успішність своєї підготовки.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються інтернами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, перший крок підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення й повторення навчального матеріалу.

Центр тестування рекомендує для самопідготовки до ліцензійного іспиту також використовувати екзаменаційні буклети минулих років. Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчіть та повторюйте навчальний матеріал.

З вересня 2017 року Центр тестування оприлюднює на офіційному сайті екзаменаційні буклети за три останні роки з обкладинкою, де вказано авторів тестових завдань буклета та фахових експертів, які ці тестові завдання прорецензували. Якщо є потреба в ознайомленні з буклетами минулих років, радимо звернутися до деканату ЗВО, адже після проведення іспиту екзаменаційні буклети залишаються у ЗВО.

Зверніть увагу, на сайті опубліковано лише «нульовий варіант» (у кожному тестовому завданні правильна відповідь А) екзаменаційних буклетів!

Крок Б. Сестринська справа

Єдиним офіційним сайтом Центру тестування є testcentr.org.ua. За зміст інших сайтів, що пропонують питання та буклети ліцензійних іспитів Центр тестування відповідальності не несе.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00