Тех. мед. діагностики та лікування

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр на основі ступеня бакалавра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Здобувачі ступеня вищої освіти магістр, що навчаються на другому році навчання вказаної вище спеціальності, складають етап 1 ЄДКІ, обов’язковими компонентами якого є інтегрований тестовий іспит «Крок 2».

Мета ЄДКІ

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 2»: оцінити рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Зміст компонентів ЄДКІ для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» структурований за трьома осями:
детальна структура змісту «Крок 2» для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» з переліком тем, що входять до іспиту   

Види та кількість тестових завдань іспиту

В інтегрованому тестовому іспиті «Крок 2» використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» містить 150 тестових завдань.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту «Крок» за посиланням: https://testcentr.net

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспиту «Крок 2» для здобувачів - громадян України становить 2 години 30 хвилин,  для здобувачів - громадян іноземних держав - 3 години.

Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результат іспиту подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу. За правильно виконане тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильно виконане – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується). Загальна кількість отриманих балів конвертується у відсоток правильних відповідей.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

  • позначено неправильний варіант відповіді;
  • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
  • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

  • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
  • смерть кровно рідних або за шлюбом;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00