Графік іспитів

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для
здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних
інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я»
у 2022 році

ДатаЕкзамен
02.11.2021 Крок 3. Стоматологія
02.11.2021 Крок 3. Лабораторна діагностика
07.12.2021

ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (іспит проводиться у статусі пілотного)

11.01.2022 Крок М. Акушерська справа
11.01.2022 Крок M. Медико-профілактична справа
11.01.2022 Крок M. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
11.01.2022 Крок Б. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
18.01.2022

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

25.01.2022

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

25.01.2022 - 26.01.2022 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2017 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)
08.02.2022 - 09.02.2022

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

із лютого 2022

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2017 року) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

29.03.2022 Крок 3. Загальна лікарська підготовка
12.04.2022 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
11.05.2022 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Громадське здоров’я» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)
11.05.2022 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)
17.05.2022 -
18.05.2022
ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
25.05.2022 - 26.05.2022 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
31.05.2022 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
01.06.2022

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

07.06.2022 Крок М. Сестринська справа
07.06.2022 Крок Б. Сестринська справа
08.06.2022 Крок М. Лікувальна справа
08.06.2022 Крок М. Лабораторна діагностика
08.06.2022 Крок Б. Лабораторна діагностика
14.06.2022 Крок 3. Фармація
16.06.2022

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

17.06.2022

ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» - апробація іспиту)

21.06.2022 -
22.06.2022
ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
29.06.2022 -
30.06.2022

ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

липень - вересень 2022

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

01.11.2022 Крок 3. Стоматологія
01.11.2022 Крок 3. Лабораторна діагностика
06.12.2022 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації
«Фізична терапія» (апробація іспиту)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)
14.12.2022 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація»)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

Наказ МОЗ України від 25.08.2021 №1784

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: