Графік іспитів

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

Дата проведення Назва іспиту та спеціальність
1. 11.01.2023 Крок М. Акушерська справа
2. 11.01.2023 Крок M. Медико-профілактична справа
3. 11.01.2023 Крок M. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
4. 11.01.2023 Крок Б. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
5. 17.01.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
6. 24.01.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)
7. 24.01.2023 - 25.01.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
8. 07.02.2023 - 08.02.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)

9. 21.02.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна
діагностика, вірусологія, мікробіологія» (апробація іспиту)
10. 21.02.2023 Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності
«Фармація» (для випускників заочної форми навчання)
(апробація іспиту)
11. із лютого
2023
Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської
мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (за графіком ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)
12. 28.03.2023 –
29.03.2023
Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Стоматологія»
(апробація іспиту)
13. 28.03.2023 –
29.03.2023
Крок 3. Стоматологія (для осіб, які вступили в інтернатуру до
2022 року)
14. 28.03.2023 –
29.03.2023
Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Епідеміологія»
(апробація іспиту)
15. 28.03.2023 –
29.03.2023
Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Медична
психологія» (апробація іспиту)
16. 28.03.2023 –
29.03.2023
Крок 3. Загальна лікарська підготовка (для осіб, які вступили
в інтернатуру до 2022 року)
17. 11.04.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської
мови професійного спрямування
18. 11.05.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Громадське здоров’я»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(апробація іспиту)
19. 11.05.2023 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)
20. 16.05.2023 – 17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
21. 23.05.2023 – 24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
22. 30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
23. 01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
24. 07.06.2023 Крок М. Сестринська справа
25. 07.06.2023 Крок Б. Сестринська справа
26. 08.06.2023 Крок М. Лікувальна справа
27. 08.06.2023 Крок М. Лабораторна діагностика
28. 08.06.2023 Крок Б. Лабораторна діагностика
29. 13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
30. 14.06.2023 Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності «Фармація» (апробація іспиту)
31. 14.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
32. 20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
33. 20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»
ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Громадське здоров’я», «Фізична терапія, ерготерапія», «Технології медичної діагностики та лікування»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(для здобувачів спеціальностей «Громадське здоров’я», «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Промислова фармація», а також для здобувачів заочної форми навчання спеціальності «Фармація, промислова фармація» – апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)
34. 29.06.2023 – 30.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
35. 26.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

36. 14.11.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
37. 14.11.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року або до 01.03.2018 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

38. 14.11.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Радіологія» (апробація іспиту)
39. 14.11.2023 Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» (апробація іспиту)
40. 05.12.2023 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)
41. 05.12.2023 ЄДКІ, Етап 1, для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)

(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)
42. 12.12.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація»)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)
43. 12.12.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
(для здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України)

Наказ МОЗ України від 13.09.2022 № 1655 (у редакції наказу МОЗ України від 18 травня 2023 року № 929)

Графік апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

Дата проведення Назва іспиту та спеціальність
1. 11.01.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Медсестринство»
2. 11.01.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Медсестринство» (іноземні здобувачі заочної форми навчання)
3. 11.01.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»
4. 03.05.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»
5. 01-02.06.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»
6. 01-02.06.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Стоматологія»
7. 07.06.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Медсестринство»
8. 07.06.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Медсестринство»
9. 08.06.2023 ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»
10. 08.11.2023
(вечірня форма навчання)
ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Медсестринство»

Наказ МОЗ України від 27.09.2022 № 1747 "Про затвердження Графіку апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському)..."


Графік проведення повторних складань єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році (затверджено наказом ДНП "Центр тестування" від 14.11.2022 № 01/02/41)

Графік проведення повторних складань тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році (затверджено наказом ДНП "Центр тестування" від 14.11.2022 № 01/02/42)

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступенів вищої освіти магістр, бакалавр, ступеня фахової передвищої освіти та ліцензійних інтегрованих іспитів для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2024 році

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: