Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників

01 січня 2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я» (далі – Постанова 725). Відповідно до вимог вказаної Постанови, працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста або диплома про закінчення закладу фахової передвищої освіти зобов’язані здійснювати безперервний професійний розвиток (далі – БПР).

З метою забезпечення здійснення безперервного професійного розвитку діє система безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі – Система БПР), яка призначена для збереження інформації про провайдерів, заходів БПР, обліку балів БПР.

Володільцем Системи БПР та внесених до неї відомостей є МОЗ України

Адміністратором Системи БПР визначено ДНП «Центр тестування» (далі – Адміністратор).

Адміністратор забезпечує (організовує) технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВАЙДЕРІВ БПР

Відповідно до встановлених вимог юридична особа, яка має намір бути Провайдером заходів БПР медичних та фармацевтичних працівників, за які нараховуються бали (далі – Провайдери), завантажує Адміністратору за посиланням https://forms.gle/L87mZYtNvk4kyr5i9 пакет документів:

1. Заяву в електронній формі (завірену кваліфікованим електронним підписом).

2. Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із повним переліком видів економічної діяльності.

3. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, затверджене Провайдером.

4. Методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, затверджену Провайдером.

5. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг, затверджене Провайдером.

6. Заяву засновників (учасників, власників), посадових осіб про відсутність конфлікту інтересів.

У разі подання оформленого належним чином повного пакету документів протягом 20 робочих днів з дня його надходження, Адміністратор вносить до Системи БПР інформацію про Провайдера та присвоює йому реєстраційний номер.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАХОДІВ БПР

Провайдер подає Адміністратору заходи для їх внесення до Переліку заходів БПР. Реєстрація заходів здійснюється Провайдером за посиланням: https://forms.gle/VkiYz7WsoEjGVXnU6.

Інформація про кожен захід, за проходження якого працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали БПР, обов’язково має бути розміщена окремо на офіційному сайті Провайдера за формою Картки заходу.

Адміністратор після перевірки на офіційному сайті Провайдера інформації про захід БПР присвоює кожному заходу БПР структурований реєстраційний номер, забезпечуючи його унікальність в межах поточного року.

Кожен захід, за проходження якого працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали БПР, реєструється окремо.

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікати видаються Провайдером після завершення заходу БПР.

Обов’язковим елементом сертифікату є його номер, який має цифровий вираз наступного формату: хххх-zxxx-zxxxххх-zxxxхх, де

Х –будь-яка цифра

Z – будь-яка цифра, окрім 0.

cert

Сертифікат обов’язково містить наступні відомості: повну юридичну назву Провайдера (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), вид заходу БПР, тему заходу БПР, лікарські/фармацевтичні спеціальності, кількість балів БПР, дату проведення заходу БПР, номер сертифікату, підпис та ПІБ керівника Провайдера, який гарантує здійснення оцінювання набутих знань, і практичних навичок та дотримання вимог Постанови 725 під час проведення заходу.

Кількість балів учаснику заходу БПР нараховується згідно із наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

ОБЛІК БАЛІВ БПР

Після проведення заходу, для здійснення обліку балів БПР, Провайдер надсилає Адміністратору дані про нарахування балів шляхом заповнення форми за посиланням: https://forms.gle/XAN2mgmzCMw4T1kq5.

ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

При виявленні можливого порушення Постанови 725 особа, яка виявила таке можливе порушення, має право подати Адміністратору скаргу з підтверджуючим відеозаписом за посиланням: https://forms.gle/spAjTFb15m16Mjqy6.

Адміністратор розглядає скаргу і у випадку підтвердження порушення пункту 17 Постанови 725 оголошує попередження Провайдеру та оприлюднює його в системі.

 

У разі виникнення питань просимо звертатися за адресоюnmf.testcentr@gmail.com та телефонами +38 050 355 73 60, +38 099 419 53 56

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: