Процедура проведення ліцензійних іспитів

Іспит складають зареєстровані інтерни, стан здоров'я яких на час його проведення дозволяє проходити тестування.

Для проведення ліцензійних іспитів Центр тестування виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування українською, російською та англійською мовами. Центр тестування може використовувати різні екзаменаційні буклети для різних категорій інтернів.

Для доставки екзаменаційних матеріалів до ВНЗ Центр тестування залучає Державну фельд'єгерську службу України та (або) співробітників Центру тестування. Екзаменаційні матеріали доставляються до канцелярії ВНЗ, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом ректора (директора) ВНЗ з числа керівних працівників адміністрації ВНЗ. Факт отримання екзаменаційних матеріалів фіксується у відповідному Акті прийняття екзаменаційних матеріалів, що підписується представником Державної фельд'єгерської служби України та відповідальними особами ВНЗ.

Екзаменаційні матеріали до початку іспиту зберігаються в спеціально обладнаній кімнаті з сигналізацією, що визначена ректором ВНЗ (для екзаменів Крок 1, Крок 2 та Крок 3) або у сейфі директора ВНЗ, що опечатується (для екзаменів Крок М, Крок Б).

У день іспиту відповідальна особа ВНЗ особисто у присутності усіх представників Центру тестування перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними матеріалами згідно з Актом прийняття екзаменаційних матеріалів у ВНЗ, який підписують дві сторони (усі представники Центру тестування та відповідальна особа ВНЗ). Може здійснюватися фото- або відеозйомка цього процесу.

У разі збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів представники Центру тестування розпочинають проводити іспит згідно з цим Порядком.

Ліцензійні іспити проводяться в аудиторіях, наданих ВНЗ, з розрахунку не більше 100 (ста) осіб, які складають іспит в одній аудиторії. Кількість осіб, які можуть складати іспит в одній аудиторії не повинна бути більшою за ? від кількості посадкових місць в аудиторії.

Аудиторії, у яких проводиться ліцензійний іспит мають бути оснащені годинником та можуть бути оснащені системами аудіо-, відеоспостереження для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення іспиту представником МОЗ України з автоматизованим записом усіх етапів його проведення, які передаються до МОЗ України.

Під час ліцензійного іспиту в аудиторії мають бути постійно присутні представник(и) Центру тестування та уповноважений представник ВНЗ, який не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі інтернами. Усі присутні в аудиторії зобов'язані забезпечувати виконання цього Порядку під час проведення ліцензійного іспиту.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться іспит забороняється.

Ліцензійні іспити проводяться у Центрі тестування, якщо кількість інтернів у ВНЗ, які складають іспит, 20 осіб або менше.

Ідентифікація інтернів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту. Відповідальність за ідентифікацію інтернів покладається на уповноваженого представника вищого навчального закладу (на представника Центру тестування під час перескладання іспиту «Крок 1»).

Власні речі інтернів в екзаменаційну аудиторію не вносяться.

Інтерни входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представників Центру тестування та ВНЗ відповідно до списку Центру тестування та отримують екзаменаційні матеріали. Відповідно до вказівки представника Центру тестування інтерни займають місця в аудиторії через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім першого.

Перед початком іспиту представник Центру тестування, відповідальна особа, затверджена наказом ректора (директора) ВНЗ, Голова ДЕК ВНЗ та Голова (або його заступники) студентського парламенту відкривають в аудиторії у присутності усіх інтернів екзаменаційні матеріали та перевіряють цілісність їх упаковки. Про відкриття та перевірку екзаменаційних матеріалів оформлюється Акт відповідної форми.

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. Після інструктажу кожний інтерн отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» інтерн має поставити свій підпис ручкою та внести обов'язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані. Для персоніфікації екзаменаційного буклету інтерн заповнює графи на обкладинці буклету, у які вносить свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету записує у свій бланк відповідей.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

Інтерну забороняється виходити з аудиторії під час проведення ліцензійного іспиту без дозволу представника Центру тестування. Для виняткових випадків мають бути передбачені додаткові місця у першому ряду аудиторії для інтернів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту. Про це має бути складений відповідний Акт, що підписується представником ВНЗ та Центру тестування.

Інтернам під час іспиту забороняється користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

Порушення вимог, є підставою для припинення іспиту для інтернів порушників, про що має бути складений відповідний Акт, що підписується представником ВНЗ та Центру тестування.

Бланк інтерна, для якого було припинено іспит, у зв'язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а інтерн отримує за іспит результат «0».

Після закінчення роботи з екзаменаційним буклетом інтерн має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представникові Центру тестування та вийти із аудиторії.

Представник Центру тестування перевіряє комплектність екзаменаційного буклету та бланку відповідей кожного інтерна та їх відповідність один одному у присутності представника вищого навчального закладу.

При відповідності комплекту представник Центру тестування разом з представником ВНЗ опечатує бланки відповідей (та, за необхідності, буклети), що фіксується у відповідному Акті, що підписується представником ВНЗ та Центру тестування. Опечатані бланки передаються до Центру тестування для обробки результатів, а екзаменаційні буклети залишаються у вищому навчальному закладі, де централізовано зберігаються протягом 30 днів.

У випадку некомплектності матеріалів або невідповідності номера екзаменаційного буклету варіанту, внесеному в персональний бланк відповіді інтерна, уповноважений представник адміністрації ВНЗ та представник Центру тестування складають та підписують Акт невідповідності. Цей екзаменаційний комплект (екзаменаційний буклет та бланк відповідей інтерна передаються до Центру тестування.

Після проведення ліцензійного іспиту по кожній аудиторії складається Акт проведення іспиту, що підписується представниками ВНЗ та Центру тестування.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів ліцензійних інтегрованих іспитів передбачена процедура оформлення у ВНЗ копій бланків відповідей екзаменованих. Оформити копії бланків відповідей після проведення тестування за бажанням можуть такі суб'єкти системи ліцензійних іспитів: вищий навчальний заклад, екзаменований, Центр тестування.

ВНЗ для оформлення копій бланків відповідей екзаменованих має направити офіційне письмове звернення до Центру тестування перед проведенням іспиту. Центр тестування, відповідно до звернення, доповнює комплект свого представника Актом та відповідною кількістю сейф-пакетів для зберігання копій з захистом проти відкриття.

Після проведення тестування представник Центру тестування у присутності уповноваженої особи від ВНЗ копіює бланки відповідей. Копії підписують представник Центру тестування і ВНЗ, завіряють печаткою ВНЗ та складають відповідний Акт.

Запечатаний сейф-пакет з копіями бланків відповідей має зберігатися у сейфі ректора (директора), вищого навчального закладу протягом 30 днів з дня проведення ліцензійного іспиту. Сейф-пакет відкривають у випадках розходження результатів під час апеляції, або звірки результатів за ініціативою ВНЗ, Центру тестування чи МОЗ України. Впродовж перших 30 днів зберігання сейф-пакет з копіями може бути відкритий лише в присутності представників двох або більше сторін.

Бланки відповідей інтернів, які склали іспит, зберігаються у Центрі тестування впродовж 30 днів. Бланки відповідей інтернів, які не склали іспит, зберігаються в Центрі тестування впродовж 1-го року.

У випадку погіршення стану здоров'я під час іспиту інтерн має поінформувати про це представника Центру тестування та ВНЗ. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього інтерна і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується інтерном, представником ВНЗ та Центру тестування.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00