Наукові медичні форуми

Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування) не приймає заявки на включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2023 році відповідно до спільного Наказу МОЗ України та НАМН України від 18 лютого 2022 року № 335/14

Порядок звітування про проведені наукові медичні форуми
(далі - НМФ)

  1. Після закінчення НМФ організатор НМФ, що є відповідальним за його проведення, упродовж двох тижнів надсилає до Центру тестування звіт, що повинен містити:
  • прийняте рішення (резолюцію) НМФ із зазначенням осіб, відповідальних за виконання;
  • узагальнені дані про проведення заходу (кількість учасників, кількість виданих сертифікатів (реєстр) за участь у НМФ);
  • перелік країн-учасниць;
  • програму НМФ;
  • наукове видання (тези та/або матеріали) НМФ, затверджене Вченою радою організатора НМФ, що повинно містити наступну інформацію: назви доповідей, відомості про доповідача (ПІБ, посада, установа, країна), номер державної реєстрації науково-дослідної (науково-технічної) розробки, результати якої оприлюднюються.

До Центру тестування надсилається один примірник звіту (за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31) та тотожна до оригіналу версія на електронному носії за адресою електронної пошти nmf.testcentr@gmail.com 

  1. Обов'язковий примірник наукового видання НМФ надсилається організатором НМФ до Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України (01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7).
У разі виникнення питань просимо звертатися за адресою: nmf.testcentr@gmail.com та телефоном +380 50 355 73 60, +38 099 419 53 56 Валентина Петрівна Биховченко

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: