Наукові медичні форуми

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр) до 01 вересня 2022 року приймає заявки на включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2023 році (далі – Реєстр).

Порядок подання заявок на проведення наукових медичних форумів (НМФ) та формування Реєстру

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Інструкції з підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України, затвердженої спільним наказом МОЗ України та НАМН України від 23.06.2017 № 699/4 (далі – Інструкція):

1. Організатори НМФ подають до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України (далі – Центр) до 01 вересня кожного поточного року матеріали для включення НМФ до проекту Реєстру (за адресою: nmf.testcentr@gmail.com ), що повинні містити:

 • супровідний лист, підписаний керівником організатора НМФ, де вказані перелік НМФ та відомості про затвердження НМФ Вченою радою організатора НМФ (дата, N протоколу); відповідно до пункту 3 розділу ІІ Інструкції Організатори НМФ, які у свої структурі не мають Вченої ради вказують перелік НМФ та відомості про затвердження НМФ наказом керівника об'єднання, організації, установи, підприємства (дата, N);
 • наказ Організатора НМФ "Про утворення та затвердження персонального складу організаційного комітету з проведення НМФ";
 • заявку, підписану керівником організатора НМФ, на проведення НМФ за встановленою формою згідно з додатком до вищезазначеної Інструкції;
 • проект рішення (резолюції) НМФ, за потребою, що повинен включати конкретні пропозиції з визначенням термінів виконання та відповідальних виконавців;
 • при плануванні з'їздів та конгресів у разі включення до складу оргкомітету та виступу з вітанням Міністра охорони здоров'я та заступників Міністра охорони здоров'я. Президента та віце-президента НАМН України, засвідчену копію письмової згоди;
 • при плануванні симпозіумів та науково-практичних конференцій у разі включення до складу їх оргкомітету та виступу з вітанням керівників структурних підрозділів МОЗ України засвідчену копію письмового погодження із заступником Міністра охорони здоров'я України (за профілем).

2. Центр опрацьовує подані організаторами НМФ матеріали (заявки) на умовах укладення договорів, формує проект Реєстру і подає на розгляд членам Робочої групи з опрацювання проекту Реєстру до 01 жовтня щороку.

У разі виникнення питань просимо звертатися за адресою: nmf.testcentr@gmail.com та  телефоном 097 455 26 58 Валентина Петрівна Биховченко

Порядок звітування про проведені наукові медичні форуми (далі - НМФ)

1. Після закінчення НМФ організатор НМФ, що є відповідальним за його проведення, упродовж двох тижнів надсилає до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України (далі - Центр) звіт, що повинен містити:
 • прийняте рішення (резолюцію) НМФ із зазначенням осіб, відповідальних за виконання;
 • узагальнені дані про проведення заходу (кількість учасників (всього та іногородніх), кількість виданих  сертифікатів (реєстр) за участь у НМФ та публікацію в науковому виданні НМФ);
 • перелік країн-учасниць;
 • програму НМФ;
 • наукове видання (тези та/або матеріали) НМФ, затверджене Вченою радою організатора НМФ, що повинно містити наступну інформацію: назви доповідей, відомості про доповідача (ПІБ, посада, установа, країна), номер державної реєстрації науково-дослідної (науково-технічної) розробки, результати якої оприлюднюються.

До Центру надсилається один примірник звіту (за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31) та тотожна до оригіналу версія на електронному носії за адресою електронної пошти nmf.testcentr@gmail.com та посиланням:

2. У разі відсутності звіту за проведений НМФ, заявка на наступний рік від організатора не вноситься до проекту Реєстру.

3. Обов'язковий примірник наукового видання НМФ надсилається до Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України (01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7).

У разі виникнення питань просимо звертатися за адресою: nmf.testcentr@gmail.com та  телефоном 097 455 26 58 Валентина Петрівна Биховченко

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: