Права та обов'язки осіб, які сладають ліцензійні іспити

У ліцензійному іспиті беруть участь студенти, які за поданням ВНЗ зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Студент, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Результати ліцензійних іспитів надсилаються директором Центру тестування ректору (директору) ВНЗ.

Видача сертифікатів та ведення Реєстру сертифікатів здійснюється Центром тестування.

Студент зобов’язаний:

  • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту;
  • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
  • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
  • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
  • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників тестування; не порушувати Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.

Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент повинен:

  • не заважати іншим студентам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки; не порушувати дисципліну;
  • не спілкуватися з іншими студентами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні; не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;
  • не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

У разі порушення цих вимог студент позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у Акті проведення ліцензійного іспиту.

Бланк відповідей цього студента не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00