Громадське здоров’я

Графік проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 229 «Громадське здоров’я»

ДатаНазва іспиту та спеціальності
12.05.2021

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Громадське здоров’я»
Інтегрований тестовий іспит «КРОК 2»
(іспит проводиться у статусі пілотного*)

У 2021 році здобувачі спеціальності 229 "Громадське здоров’я" другого року навчання вперше складатимуть етап 1 ЄДКІ, обов'язковим компонентом якого є інтегрований тестовий іспит «КРОК 2».

* У цьому році, відповідно до вимог пункту 3 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 351 «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», Центром тестування здійснюватиметься апробація інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2». Строк апробації іспиту становитиме не менше двох років. Під час апробації іспиту здобувачі зобов’язані брати у ньому участь, але у разі його неуспішного складання не відраховуються із закладу вищої освіти.

Мета іспиту

Мета інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2»: оцінити здатність реалізовувати окремі спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом вищої освіти.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 229 "Громадське здоров’я" для другого (магістерського) рівня оприлюднено за посиланням https://bit.ly/3rZnmHc

Зміст іспиту для спеціальності «Громадське здоров'я»

Робочою групою, сформованою за участі представників Центру тестування, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та експертів бюро ВООЗ в Україні, визначено мету іспиту «КРОК 2» та розроблено проєкт його структури змісту, який апробуватиметься у 2021 році.

Зміст іспиту «КРОК 2» для спеціальності «Громадське здоров’я» структурований за двома осями:

 • вісь змісту;
 • спеціальні (фахові, предметні) компетентності магістра зі спеціальності «Громадське здоров’я».

Перша вісь містить 8 змістових розділів:

 1. Основні показники громадського здоров’я
 2. Вплив різних детермінант на здоров’я населення
 3. Проєкти надання послуг громадського здоров’я та профілактики захворювань, промоція здоров’я
 4. Надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я
 5. Оцінка потреб сфери громадського здоров’я
 6. Методологія досліджень у сфері громадського здоров’я
 7. Стратегії, політики та інтервенції в сфері громадського здоров’я
 8. Дослідження у сфері громадського здоров’я

Детальна структура змісту іспиту з переліком тем, що входять до відповідного змістового розділу іспиту: https://www.testcentr.org.ua/docs/TB/ph-structure.pdf

Друга вісь Спеціальні (фахові, предметні) компетентності магістра зі спеціальності «Громадське здоров’я», включає 8 компетентностей, які покладені в основу змісту іспиту «КРОК 2»

Зміст іспиту для спеціальності «Громадське здоров'я»

Види та кількість тестових завдань іспиту

В іспиті «КРОК 2» використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Кількість тестових завдань: 150

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспиту «КРОК 2» становить 2 год. 30 хвилин. Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результати іспиту оцінюються наступним чином: за правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується).

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

 • позначено неправильний варіант відповіді;
 • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
 • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

 • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу;
 • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: