Громадське здоров’я

Мета іспиту

Мета інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2»: оцінити здатність реалізовувати окремі спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом вищої освіти.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 229 "Громадське здоров’я" для другого (магістерського) рівня оприлюднено за посиланням https://bit.ly/3rZnmHc

Зміст іспиту для спеціальності «Громадське здоров'я»

Робочою групою, сформованою за участі представників Центру тестування, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та експертів бюро ВООЗ в Україні, визначено мету іспиту «КРОК 2» та розроблено проєкт його структури змісту, який апробуватиметься у 2021 році.

Зміст іспиту «КРОК 2» для спеціальності «Громадське здоров’я» структурований за двома осями:

 • вісь змісту;
 • спеціальні (фахові, предметні) компетентності магістра зі спеціальності «Громадське здоров’я».

Перша вісь містить 8 змістових розділів:

 1. Основні показники громадського здоров’я
 2. Вплив різних детермінант на здоров’я населення
 3. Проєкти надання послуг громадського здоров’я та профілактики захворювань, промоція здоров’я
 4. Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я
 5. Оцінка потреб сфери громадського здоров’я
 6. Методологія досліджень у сфері громадського здоров’я
 7. Стратегії, політики та інтервенції у сфері громадського здоров’я
 8. Дослідження у сфері громадського здоров’я

Детальна структура змісту іспиту з переліком тем, що входять до відповідного змістового розділу іспиту: https://www.testcentr.org.ua/docs/TB/ph-structure.pdf

Друга вісь Спеціальні (фахові, предметні) компетентності магістра зі спеціальності «Громадське здоров’я», включає 8 компетентностей, які покладені в основу змісту іспиту «КРОК 2»

Зміст іспиту для спеціальності «Громадське здоров'я»

Види та кількість тестових завдань іспиту

В іспиті «КРОК 2» використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Кількість тестових завдань: 150

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту КРОК за посиланням https://cutt.ly/6T4ZxiM

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспиту «КРОК 2» становить 2 год. 30 хвилин. Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результати іспиту оцінюються наступним чином: за правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується).

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

 • позначено неправильний варіант відповіді;
 • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
 • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

 • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
 • смерть кровно рідних або по шлюбу;
 • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00