Іспит з англійської мови професійного спрямування
Іспит з англійської мови професійного спрямування (далі – іспит) є тестовим компонентом Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться в один етап одночасно з проведенням іспиту КРОК.

Інформація про результат складання іспиту здобувачем вноситься Центром тестування до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома.

Порядком здійснення ЄДКІ визначено проведення іспиту на третьому році навчання здобувачів спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», «Педіатрія».

Іспит проводиться у письмовій (бланковій) тестовій формі.

Для ознайомлення з Графіком проведення іспиту перейдіть за посиланням https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/potochna-informatsiia/hrafik-litsenziinykh-ispytiv

Мета іспиту

Оцінити у здобувачів рівень розуміння англійської мови професійного спрямування, зокрема термінології фундаментальних фахових дисциплін у процесі їх професійної підготовки, граматичних конструкцій англійської мови.

Види та кількість тестових завдань іспиту

В іспиті використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Кількість тестових завдань – 50.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту за посиланням https://cutt.ly/6T4ZxiM

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспиту становить 1 година 40 хвилин. Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результат іспиту подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу. За правильно виконане тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильно виконане – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується). Загальна кількість отриманих балів конвертується у відсоток правильних відповідей.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

  • позначено неправильний варіант відповіді;
  • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
  • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні іспиту з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь в іспиті, належать:

  • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову
  • непрацездатність форми № 095/о або копія листка непрацездатності;
  • смерть кровно рідних або за шлюбом;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання іспиту без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: