Результати ліцензійних іспитів

Результат ліцензійного іспиту представляється у якісній та кількісній формах.

Якісний результат ліцензійного іспиту, представлений як «Склав»/«Не склав», базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до державних стандартів вищої освіти України. Величини критерію «склав» затверджуються МОЗ України.

Кількісний результат ліцензійного іспиту представлений у багатобальній шкалі ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

За результатами ліцензійних іспитів Центр тестування готує для МОЗ України та ВНЗ такі обов'язкові звітні форми:

А01 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами – громадянами України та громадянами іноземних держав
А02.1 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами за групами
А03 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами за факультетами
А04 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами за спеціальностями інтернатури
В01.1 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами – громадянами України різних ВНЗ за субтестами
В01.2 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами – громадянами України різних спеціальностей інтернатури за субтестами
В02.1 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами – громадянами України для порівняльного аналізу
В02.3 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту інтернами – громадянами іноземних держав
С02.1 — Кількість інтернів, які не склали ліцензійний інтегрований іспит
С02.2 — Кількість інтернів, які не склали б ліцензійний інтегрований іспит за різними критеріями
R01 — Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту для рейтингу вищих навчальних закладів МОЗ України III-IV рівнів акредитації

Офіційне оголошення результатів (форми А01 – А04) ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування шляхом інформування ректора (директора) ВНЗ у 7-денний строк.

Результати ліцензійного іспиту вноситься до бази даних Центру тестування.

При успішному складанні ліцензійного іспиту інтерну видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін. Наявність сертифіката є обов'язковою умовою для допуску інтерна до наступних етапів державної атестації при присвоєнні кваліфікації фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня визначених напрямів підготовки. Сертифікати видаються уповноваженому представнику ВНЗ, про що здійснюється запис у відповідному журналі.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката інтерну може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації ВНЗ (далі – клопотання). Дублікат сертифіката може бути виданий інтерну особисто або представнику адміністрації ВНЗ за наявності клопотання та паспорту.

Для кожного тестового екзамену крім звітних форм зазначених вище розраховуються технологічні звітні форми: психометрія екзаменаційного тесту, психометрія процедури тестування за кожною аудиторією та кожним вищим навчальним закладом, психометрія тестових завдань на національній вибірці та вибірці вищого навчального закладу, а також готується аналітична довідка.