ЄДКІ
ЄДКІ

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Компоненти першого етапу ЄДКІ

У 2019 році студенти третього курсу, що навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Фармація», «Медицина», «Медична психологія» складатимуть перший етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:

Спеціальність     Обов’язкові компоненти першого етапу ЄДКІ
Стоматологія
  • Інтегрований іспит КРОК 1;
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування
Медицина
  • Інтегрований іспит КРОК 1;
  • Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни);
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування
Медична психологія
  • Інтегрований іспит КРОК 1; 
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування
Фармація
  • Інтегрований іспит КРОК 1;
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування

Графік проведення ЄДКІ у 2019 році

ДатаЕкзаменРезультати у ЗВО
23.04.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
19.06.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
25.06.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Медицина»
Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни)
26.06.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Медицина», «Медична психологія»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
серпень
2019
Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Медицина»
Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни)
Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація», «Медична психологія»«Медицина»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
(за графіком ДО «Центр тестування»)

Наказ МОЗ України від 14.02.2019 р. №355
Наказ МОЗ України від 19.10.2018 р. №1882
Наказ МОЗ України від 11.09.2018 р. №1647

Мета та зміст компонентів першого етапу ЄДКІ

Мета інтегрованого тестового іспиту Крок 1: оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.

Кількість тестових завдань: 150

Зміст іспиту Крок 1

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. Стоматологія

Крок 1. Стоматологія

Крок 1. Фармація

Крок 1. Фармація

Мета Іспиту з іноземної мови професійного спрямування: оцінити рівень розуміння предметної іноземної мови, у т.ч. термінології фундаментальних медичних наук.

У 2019 році Іспит з іноземної мови професійного спрямування студенти складатимуть іноземною мовою професійного спрямування, яку вони вивчали згідно навчального плану у ЗВО.

Кількість тестових завдань: 30

Порядок, умови, критерії оцінювання результатів ЄДКІ

Порядок, умови та критерії оцінювання результатів затверджуються МОЗ.

Повторне складання ЄДКІ

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту студент має право повторно скласти іспит не більше одного разу.

Повторне складання відбувається в строки визначені графіком проведення ЄДКІ.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується з ЗВО.

Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.