ЄДКІ
ЄДКІ

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Компоненти першого етапу ЄДКІ

У 2020 році студенти третього курсу, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація» складатимуть перший етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:

  • Інтегрований тестовий іспит КРОК 1;
  • Іспит з англійської мови професійного спрямування.

Графік проведення ЄДКІ у 2020 році

24.01.2020​

ДатаЕкзаменРезультати у ЗВО
11.02.2020 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація» (для іноземних студентів, які розпочали навчання у ЗВО за акредитованими освітніми програмами до 01 березня 2017 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
25.02.2020
22.09.2020
23.09.2020
ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні студенти)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
06.10.2020 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
13.10.2020 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
20.10.2020
21.10.2020
ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина» (іноземні студенти)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
з листопада 2020

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація», (для іноземних студентів, які розпочали навчання у ЗВО за акредитованими освітніми програмами до 01 березня 2017 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація», «Медична психологія», «Педіатрія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Перескладання Крок 1. Фармація (для студентів III – IV курсів заочної форми навчання)

(за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

Наказ МОЗ України від 26.08.2020 р. №1966

Мета та зміст компонентів першого етапу ЄДКІ

Мета інтегрованого тестового іспиту Крок 1: оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.

Кількість тестових завдань: 150

Зміст іспиту Крок 1

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. Стоматологія

Крок 1. Стоматологія

Крок 1. Фармація

Крок 1. Фармація
I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" (далі - здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" (далі - ЗВО), державну організацію "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" (далі - Центр тестування при МОЗ) та здобувачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про вищу освіту", постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 334 "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" та наказі Міністерства охорони здоров'я України від 19 жовтня 2018 року N 1883 "Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту".

2. ЄДКІ складається з тестових компонентів та об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І).

Тестовими компонентами ЄДКІ є:

− інтегрований тестовий іспит "КРОК" (далі - іспит "КРОК");

− іспит з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови

професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти); − міжнародний іспит з основ медицини.

3. Організацію та проведення тестових компонентів ЄДКІ забезпечують:

− у частині підготовки аудиторій для їх проведення, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами за потреби невідкладної медичної допомоги - ректор (директор) ЗВО;

− у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для їх проведення - директор Центру тестування при МОЗ.

Організацію та проведення ОСП(К)І забезпечують ЗВО.

Повторне складання ЄДКІ

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту студент має право повторно скласти іспит не більше одного разу.

Повторне складання відбувається в строки визначені графіком проведення ЄДКІ.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується з ЗВО.

Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 9:15 - 18:00
     Пт. 9:15 - 17:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: