Новини

Аналітична довідка  до результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія»

30 травня 2019 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» (далі – іспит «Крок 2») для студентів-громадян України у 20 закладах вищої освіти, з яких 13 ЗВО МОЗ України, 2 медичних факультети ЗВО МОН України та 5 приватних ЗВО. Для іноземних студентів відповідно до затвердженого Графіку іспити «Крок 2. Стоматологія» (для іноземних студентів, мовою навчання яких є російська/українська) та «Krok 2. Stomatology» (для іноземних студентів, мовою навчання яких є англійська) проведено у 16 закладах вищої освіти, з яких 11 ЗВО МОЗ України, 1 медичний факультет ЗВО МОН України та 4 приватних ЗВО.

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»

21 травня 2019 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 2. ЗЛП») для студентів-громадян України у 20 закладах вищої освіти, з яких 13 ЗВО МОЗ України, 3 медичних факультети ЗВО МОН України та 4 приватних ЗВО. Для іноземних студентів відповідно до затвердженого Графіку іспити «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (для іноземних студентів, мовою навчання яких є російська/українська) та «Krok 2. Medicine» (для іноземних студентів, мовою навчання яких є англійська) проведено 24 травня 2019 року у 19 закладах вищої освіти, з яких 13 ЗВО МОЗ України, 3 медичних факультети ЗВО МОН України та 3 приватних ЗВО.

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Аналітична довідка до результатів складання першого етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту: Інтегрований тестовий іспит Крок 1 та  Іспит з іноземної мови професійного спрямування для спеціальності «Стоматологія»

23 квітня 2019 року Центром тестування було проведено перший етап Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) для спеціальності «Стоматологія», який складався з таких обов’язкових компонентів: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування.

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» (далі – іспит «Крок 1») та іспит з іноземної мови професійного спрямування (далі – іспит з іноземної мови), як компоненти ЄДКІ для спеціальності «Стоматологія», проводилися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку здійснення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (зі змінами) та Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.02.2019 № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за № 279/33250.

Ліцензійне програмне забезпечення – основа захисту цифрових даних

Центр Тестування продовжує реалізовувати комплекс системних заходів з захисту цифрових даних. Один з запланованих та успішно реалізованих заходів - продовжує реалізовувати комплекс системних заходів з захисту цифрових даних. Один з запланованих та успішно реалізованих заходів - закупка ліцензії на операційну систему Windows та Office 365 на всі комп'ютери організації.

Таким чином ми забезпечуємо не тільки дотримання ліцензійних умов та правил користування програмним забезпеченням, а ї мінімізуємо ризики, пов'язані із захистом даних. Нагадаємо, що мова йде про великі масиви персональних даних, що зберігаються на комп'ютерах, тому Центр тестування прагне мінімізувати ризики їх витоку або втручання.

Апеляція щодо підтвердження тестового балу повторного складання Етапу 1 ЄДКІ для спеціальності «Фармація»: іспит Крок 1 та іспит з іноземної мови професійного спрямування та 2 перескладання «Крок 1. Фармація» (заочна форма)

Центр тестування відкриває попередній запис на проведення апеляції щодо підтвердження тестового балу повторного складання Етапу 1 ЄДКІ для спеціальності «Фармація»: іспит Крок 1 та іспит з іноземної мови професійного спрямування та 2 перескладання «Крок 1. Фармація» (заочна форма), що відбувся 20.08.2019.

Нагадуємо, що для участі в апеляції необхідно:

  1.  попередньо записатися на проведення апеляції за посиланням:
    https://forms.gle/s6r98QWg1yZhYm177
  2. з’явитися у Центр тестування у зазначений час та обов’язково мати при собі:
    – паспорт;
    – заповнений і завірений ректором (проректором) бланк апеляції: https://bit.ly/2YUoDBk

Термін подачі заявки на проведення апеляції – до 06.09.2019.

Пошук