Новини

Інформація для студентів, які складали іспит IFOM 01–03 липня 2019 року

Відповідно до затвердженого Графіку проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) студенти третього курсу спеціальності «Медицина» 01–03 липня 2019 року складали іспит IFOM Basic Science як частину першого етапу ЄДКІ.

Розробником іспиту IFOM Basic Science – Національною радою медичних екзаменаторів США ‑ надано персональні Звіти про успішність студентів. Такий Звіт містить загальний результат студента за проходження іспиту, профіль його знань за окремими змістовими блоками відповідно до структури іспиту, який демонструє сильні та слабкі сторони компетентності студента, а також порівняння його результату з показниками міжнародної порівняльної групи. Додаткову інформацію про інтерпретацію оцінок, зокрема інформацію про міжнародну групу порівняння, можна знайти в Посібнику з інтерпретації оцінки іспиту IFOM BSE, доступному за посиланням www.nbme.org/ifombse2019ua.

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок М. Сестринська справа

11 червня 2019 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 101 закладі вищої освіти (далі – ЗВО), що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена  наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).  

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.06.2011 № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Б. Сестринська справа

11 червня 2019 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Б. Сестринська справа» у 11 ЗВО, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2012 № 1453 «Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.120101 «Сестринська справа» галузі знань 1201 «Медицина» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація», заочна форма навчання

19 червня 2019 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» у 16 закладах вищої освіти, з яких 12 ЗВО МОЗ України та 4 приватних ЗВО.

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Критерій «склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» (далі – іспит) має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Б. Лабораторна діагностика

04 червня 2019 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок Б. Лабораторна діагностика» у 9 ЗВО, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту  затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).  

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Лабораторна діагностика», затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2012 № 1451 «Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.120102 «Лабораторна діагностика» галузі знань 1201 «Медицина» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Пошук