Новини

On 20th October 2017 the Testing Board under the Ministry of Health of Ukraine, as an organization authorized by the National Board of Medical Examiners (NBME) to administer IFOM Clinical Sciences Examination in Ukraine, opens the registration of those 6th year students, who specialize in Medical Care, Pediatrics, and Medical Psychology, and wish to take IFOM Clinical Sciences in English.

20 жовтня 2017 року Центр тестування як організація, уповноважена Національною радою медичних екзаменаторів (NBME) на адміністрування іспиту IFOM Clinical Sciences, відкриває реєстрацію бажаючих студентів 6-го курсу, що навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», на складання IFOM Clinical Sciences англійською мовою.

Центр тестування на своєму сайті для кожного ліцензійного іспиту оприлюднив «нульовий варіант» екзаменаційних буклетів, що використовувалися у 2017 році.

Надаємо рекомендації щодо використання тестових завдань та їх психометричних характеристик у навчальному процесі.

ДО «Центр тестування» на підставі листа МОЗ України від 25.09.2017 № 08.1-30/25354 відкриває реєстрацію на Голів та заступників Голів комітетів фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок» (далі – Комітети фахової експертизи) для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Фармація». Перелік Комітетів фахової експертизи для кожного ліцензійного іспиту додається.

Подати заявку на реєстрацію може кожен бажаючий науково-педагогічний співробітник вищого навчального закладу або закладу післядипломної освіти, які здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я».

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що з метою поліпшення якості медичної освіти в Україні, міжнародної освітньої інтеграції, на підставі угод між Міністерством охорони здоров’я України, Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (National Board of Medical Examiners, NBME), Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» (далі – Центр тестування) у 2017 році за розпорядженням МОЗ України було розпочато проведення міжнародного іспиту з клінічних дисциплін IFOM Clinical Sciences (International Foundations of Medicine. Clinical Sciences – «Міжнародні Основи Медицини. Клінічні дисципліни»).

З 2017/2018 навчального року цей іспит в Україні запроваджується на постійній основі.