Медицина

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 222 «Медицина», здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Здобувачі ступеня вищої освіти магістр, що навчаються на третьому році навчання вказаної вище спеціальності, складають етап 1 ЄДКІ, обов’язковими компонентами якого є:

  • Інтегрований тестовий іспит «Крок 1»;
  • Іспит з англійської мови професійного спрямування.

Здобувачі ступеня вищої освіти магістр, що навчаються на шостому році навчання вказаної вище спеціальності, складають етап 2 ЄДКІ, обов'язковим компонентом якого є інтегрований тестовий іспит «Крок 2».

Мета ЄДКІ

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 1»: оцінити рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

Мета іспиту з англійської мови професійного спрямування: оцінити рівень професійної компетентності з англійської мови професійного спрямування.

Мета інтегрованого тестового іспиту «Крок 2»: оцінити рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Зміст компонентів ЄДКІ для спеціальності «Медицина»

Крок 1

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» для спеціальності «Медицина» структурований за трьома осями:
детальна структура змісту «Крок 1» для спеціальності «Медицина» з переліком тем, що входять до іспиту  

Крок 2

Зміст інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціальності «Медицина» структурований за трьома осями:
детальна структура змісту «Крок 2» для спеціальності «Медицина» з переліком тем, що входять до іспиту  

Види та кількість тестових завдань іспиту

В інтегрованих тестових іспитах «Крок 1», «Крок 2» та іспиті з англійської мови професійного спрямування використовуються завдання множинного вибору (Multiple Choice Question) з однією правильною відповіддю.

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та «Крок 2» містить 150 тестових завдань.

Іспит з англійської мови професійного спрямування - 50 тестових завдань.

Приклади тестових завдань завантажені до освітнього модуля для підготовки здобувачів до складання іспиту «Крок» за посиланням: https://testcentr.net

Тривалість іспиту

Тривалість складання іспитів «Крок 1» та  «Крок 2» для здобувачів — громадян України становить 2 години 30 хвилин,  для здобувачів — громадян іноземних держав - 3 години.

Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів — громадян України та для здобувачів — громадян іноземних держав становить 1 година 40 хвилин.

Обмеження за часом для виконання окремих тестових завдань не встановлюється.

Оцінювання результатів іспиту

Результат іспиту подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу. За правильно виконане тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильно виконане – «0 балів» (за неправильну відповідь бал здобувача не знижується). Загальна кількість отриманих балів конвертується у відсоток правильних відповідей.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

  • позначено неправильний варіант відповіді;
  • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
  • не позначено жодного варіанта відповіді.

Порядок та умови проведення іспиту

Для ознайомлення з Порядком та умовами проведення іспиту перейдіть за посиланням: https://www.testcentr.org.ua/uk/edki

Додаткове складання ЄДКІ

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту.

Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

  • захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність форми № 095/о або копією листка непрацездатності;
  • смерть кровно рідних або за шлюбом;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, впродовж 3 днів з дати проведення тестування або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00