Реєстрація на іспити

Загальна інформація

Реєстрацію здобувачів для складання тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) здійснює Центр тестування на підставі сформованого закладом вищої освіти (далі – ЗВО) замовлення на дану реєстрацію у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Відповідальність за повноту та вірогідність даних про здобувача, що містяться у замовленні для його реєстрації на складання ЄДКІ, та за формування такого замовлення у встановлені терміни несе ЗВО.

Строки реєстрації здобувачів на складання ЄДКІ

Реєстрація здобувачів на складання ЄДКІ починається не раніше ніж за 4 місяці і закінчується не пізніше ніж за 2 місяці до встановленої дати проведення тестового компонента ЄДКІ.

Форма замовлення для реєстрації здобувачів на складання ЄДКІ

Форма замовлення для реєстрації відповідає формі, визначеній у ЄДЕБО.

При формуванні замовлення вносяться реєстраційні дані кожного здобувача (зверніть увагу: формування заявки технічно не можливе у випадку наявності у картці здобувача не актуальних даних, у тому числі даних документа, що посвідчує особу (паспорт), термін дії якого закінчився), що містяться у його картці у ЄДЕБО та додаткові реєстраційні дані про здобувача:

  • назва компонента ЄДКІ, на який здійснюється реєстрація здобувача;
  • мова навчання здобувача у ЗВО;
  • семестр навчання;
  • середній бал навчання, отриманого за результатами успішності у поточному році (семестрі) навчання;
  • реєстраційний номер Крок це ідентифікаційний екзаменаційний код здобувача у базі даних Центру тестування. Цей код присвоюється здобувачу Центром тестування при складанні іспиту вперше. Тому це поле не заповнюється при реєстрації ЗВО здобувача на складання іспиту Крок 1. При реєстрації здобувачів на складання іспиту Крок 2 поле “Реєстраційний номер Крок” повинно бути заповненим ЗВО).
  • номер групи здобувача; (у цьому полі має бути вказано лише числове значення);
  • прізвище, що використовувалось раніше (у разі зміни прізвища здобувача).

У разі потреби сформоване замовлення може бути відредаговано ЗВО до дати закінчення реєстрації (редагуванню підлягають тільки додаткові реєстраційні дані про здобувача).

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00