Новини

Центр тестування
21.04.2022

Повідомляємо, що наказом МОЗ України від 21.04.2022  № 667 внесено зміни до Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров'я» у 2022 році.

Ознайомитись зі змінами до Графіка на 2022 рік  можна за посиланням: https://cutt.ly/sGwUo4V

Центр тестування
31.03.2022

У зв’язку з численними зверненнями від закладів освіти, здобувачів та лікарів/провізорів-інтернів щодо проведення повторного та додаткового складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту або ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК повідомляємо.

Здобувачі та лікарі/провізори-інтерни, які завершили навчання до 2022 року та не склали / не складали з поважної документально підтвердженої причини єдиний державний кваліфікаційний іспит / ліцензійний інтегрований іспит КРОК мають право на повторне або додаткове складання цих іспитів у 2022 році. Для таких здобувачів та лікарів/провізорів-інтернів буде проведено повторне / додаткове складання іспитів після закінчення воєнного стану відповідно до графіку, який буде затверджено МОЗ України.

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог Постанови КМУ від 19.03.2022 № 316 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах воєнного стану» та наказу МОЗ України від 19.03.2022 № 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2022 за № 357/37693, другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту та ліцензійні інтегровані іспити «Крок М», «Крок Б», «Крок 3» у 2022 році не проводяться лише для здобувачів та лікарів/провізорів-інтернів, які випускаються у 2022 році.

Центр тестування
29.03.2022

Шановні викладачі, здобувачі та лікарі/провізори-інтерни!

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 19.03.2022 № 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2022 року за № 357/37693 ліцензійні інтегровані іспити «Крок М», «Крок Б», «Крок 3» для здобувачів та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, які випускаються лише у 2022 році, не проводяться.

Дати повторних складань іспитів для здобувачів та лікарів/провізорів-інтернів, які мали повторно складати іспити у 2022 році, буде повідомлено після закінчення воєнного стану.

Ознайомитись із наказом Міністерства охорони здоров’я  України Ви можете за посиланням:
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032022--505-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-nakaziv-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini?preview=1

Центр тестування
20.03.2022
Шановні колеги та здобувачі!

Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 316:

  • проведення першого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 3-го року навчання переноситься на наступний рік навчання;
  • другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводиться.
Ознайомитись із постановою можна за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-atestaciyi-zdobuvachiv-stupenya-vishchoyi-osviti-na-drugomu-magisterskomu-rivni-za-specialnostyami-galuzi-znan-22-ohorona-zdorovya-v-umovah-voyennogo-stanu-316

Про Центр тестування при МОЗ України

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»
1
Перша спеціалізована атестаційна організація в Україні та країнах СНД. Здійснює об'єктивне зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності у формі тестових іспитів «Крок».
2
Створена в 1999 році за участі експертів Асоціації медичної освіти Європи, атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC).
3
Рішенням 8-ої всесвітньої конференції «Ottawa Conference on Medical Education» (2004) Центр тестування визнаний унікальним для Східної Європи.
4
Успішно виконано понад 10 міжнародних проектів від USAID, Європейської Комісії, фонду Сороса, ПРООН та інших міжнародних фундацій.

Мета діяльності: захист населення від некваліфікованих фахівців

21+

років досвіду

32

тестових іспита на рік

140+

ЗВО

67K+

здобувачів на рік

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: