Наукова (науково-технічна) продукція
Порядок подання заявки на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я

Відповідно до спільного наказу МОЗ України та НАМН України від 13.11.2013 № 969/97 «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (далі – Перелік) формується на підставі заявок на включення наукового повідомлення до Переліку (далі – Заявка) за формою.

Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування) приймає Заявки, викладені українською мовою, у двох примірниках у паперовому варіанті (за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31) та їх ідентичні копії за посиланням: https://forms.gle/4u2pxEsCfsmYZPxu5 щороку з 01 вересня до 05 грудня.

Центр тестування опрацьовує подані Заявки на умовах укладення договорів, формує проект Переліку і подає на розгляд МОЗ України до 01 квітня щороку.

За результатами обробки Заявок та наявності додаткових матеріалів Міністерством охорони здоров’я України приймається рішення щодо включення наукового повідомлення до Переліку.

Перелік погоджується з Національною академією медичних наук України та затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

Доступ до Переліку в електронній версії здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет.

З прикладом оформлення Заявок рекомендуємо ознайомитися у «Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» (випуск 8).

У разі виникнення питань просимо звертатися за телефоном +38 050 355 73 60 Валентина Петрівна Биховченко

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00