Запобігання та виявлення корупції

Законодавство України у сфері запобігання та виявлення корупції

Нормативно-правові акти ДНП «Центр тестування», що регулюють діяльність у сфері запобігання та виявлення корупції

  1. ПОРЯДОК прийняття та розгляду у Державному некомерційному підприємстві «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджений наказом ДНП «Центр тестування» від 08.04.2024 № 01/03/23  
  2. ПОРЯДОК проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства працівникам Державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», затверджений наказом ДНП «Центр тестування» від 13.05.2024 № 01/03/27  
  3. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ДНП «Центр тестування», затверджене наказом ДНП «Центр тестування» від 12.01.2024 № 01/02/03  
  4. Наказ ДНП «Центр тестування» від 05.03.2024 № 01/03/15 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДНП «Центр тестування»  

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в ДНП «Центр тестування»
на 2024 рік

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції
1.1. Проведення внутрішніх зборів та надання індивідуальних консультацій працівникам ДНП «Центр тестування» з питань  антикорупційного законодавства Протягом 2024 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
1.2. Проведення навчань і надання роз’яснень щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю Протягом 2024 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
1.3. Доведення до відома працівників ДНП «Центр тестування» інформації, що надходить від Сектору з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
1.4. Проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства для працівників ДНП «Центр тестування» Протягом 2024 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2. Превентивні антикорупційні заходи
2.1. Здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів Постійно Генеральний директор

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інспектор з кадрів
2.2. Отримання погодження Міністерства охорони здоров’я України, як уповноваженого органу управління, на призначення та звільнення з посади заступників генерального директора, головного бухгалтера, керівника юридичної служби відповідно до законодавства Постійно Генеральний директор

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інспектор з кадрів
2.3. Інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.4. Участь у експертизі проектів внутрішніх  актів, що розробляються структурними підрозділами ДНП «Центр тестування», з метою виявлення причин, що можуть призвести до порушення антикорупційного законодавства Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.5. Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державному некомерційному підприємстві «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» на наступний рік До 01 лютого Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.6. Оприлюднення Звіту з оцінки корупційних ризиків ДНП «Центр тестування» на його офіційному веб – сайті Протягом 3-х робочих днів з дня затвердження Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
3.1. Забезпечення контролю за своєчасністю подання е-декларацій  посадовими особами ДНП «Центр тестування» Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.2. Інформування працівників ДНП «Центр тестування», які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про необхідність подання декларацій  за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Перевіряти факт подання таких декларацій у встановлені строки Після отримання заяви про звільнення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.3. Перевірка факту подання посадовими особами ДНП «Центр тестування» - суб’єктами декларування, декларацій, повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до чинного законодавства

Під час щорічного подання
е-декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.4. Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до ДНП «Центр тестування», у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства Постійно у разі надходження Генеральний директор

Заступники генерального директора

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.5. Забезпечення проведення службових розслідувань (перевірок) у разі виявлення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, вчиненого працівником ДНП «Центр тестування» Постійно у разі надходження Заступники генерального директора

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інспектор з кадрів
3.6. Здійснення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.7. Розгляд повідомлень, що можуть надходити від викривачів  про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення Постійно у разі надходження Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.8. Ведення обліку посадових осіб ДНП «Центр тестування», притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики
4.1. Налагодження взаємодії та комунікації з громадськими структурами, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, щодо передачі інформації яка може вказувати на ознаки колабораційної діяльності Постійно Заступники генерального директора

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4.2. Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб ДНП «Центр тестування» та здійснення заходів щодо припинення таких дій, робота з викривачами Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Канали повідомлення про корупцію

Шановний відвідувачу!

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною та має фактичні дані, що можуть бути перевірені (докази), Ви можете повідомити одним з нижче зазначених каналів комунікації:

  • поштова адреса: вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050 (у такому разі необхідно зробити позначку «Про корупцію»);
  • e-mail: anticor.tb@gmail.com;
  • телефон (044) 298-71-44 (години роботи: з понеділок - п’ятниця з 08:30 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:30).

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», конкретною посадовою особою (працівником) Державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», які можуть бути перевірені.

Якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян.

Повідомлення також може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної посадової особи (працівника) Державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», та містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Звертаємо увагу, що повідомити про факт корупції можна також через Єдиний портал повідомлень викривачів, що створено НАЗК. Портал – це один з інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачено Законом України «Про запобігання корупції» та Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки. Портал пропонує вибір – анонімно подавати повідомлення чи із зазначенням інформації про себе. Кожному гарантується право на конфіденційність. Однак, якщо особа здійснила повідомлення анонімно, вона не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції» подається шляхом заповнення запропонованої форми.

Зразок форми повідомлення про корупцію  

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00