З метою вдосконалення процесу проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» та тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – іспити) Центром тестування розроблено та затверджено наказом від 11.04.2019 №122 Положення про організацію та проведення підготовки прокторів. 

Проктор є представником Центру тестування, який адмініструє проведення іспиту у конкретній аудиторії закладу вищої освіти відповідно до встановленого порядку проведення іспиту.

Хто може бути проктором?

До виконання обов’язків проктора залучаються педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, а також інші фахівці (далі – працівники), які пройшли відповідну підготовку та інструктаж щодо порядку та процедури проведення іспиту.

Діяльність проктора регулюється затвердженими нормативно-правовими актами у сфері системи ліцензійних інтегрованих іспитів та єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями «22 Охорона здоров’я» та передбачає проведення підготовки та інструктажів.

Оплата праці прокторів, здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі укладених між ним та Центром тестування договорами цивільно-правового характеру.

Хто не може бути проктором?

Не може бути залучена до виконання обов’язків проктора особа, яка:

 • належить до числа науково-педагогічних працівників, а також інших фахівців закладу вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за програмою проведення іспиту;
 • належить до осіб, що потенційно можуть складати іспит;
 • належить до родичів осіб, які складають іспит;
 • особа, яка не має фахової передвищої або вищої освіти.

Етапи відбору прокторів

Відбір прокторів здійснюється в декілька етапів:

 • реєстрація осіб для проходження підготовки шляхом подання е-анкети (для подання е-анкети потрібно скористатися посиланням: https://forms.gle/wZAe7k83fDAHWizp6);
 • проведення психологічного тестування претендентів у проктори;
 • усна співбесіда з претендентами у проктори;
 • проходження теоретично та практичної підготовки претендентами у проктори.

Проходження підготовки та інструктажів

Підготовка залучених осіб здійснюється з метою їх теоретичної та практичної підготовки до виконання покладених на них обов’язків з адміністрування проведення іспиту.

Підготовка залучених працівників проводиться державною мовою відповідальним фахівцем (фахівцями) Центру тестування.

Яким ми бачимо проктора:

 • бажання та спроможність відповідально працювати;
 • дотримання вимог академічної доброчесності;
 • вільне володіння державною мовою;
 • успішно пройдена теоретична та практична підготовки;
 • готовність до відряджень в межах України;
 • перевагою (не обов’язковим критерієм) є володіння іноземною мовою (англійська, французька).

Що ми пропонуємо:

 • можливість бути залученим до покращення якості вищої освіти в галузі «Охорона здоров’я»;
 • проходження відповідної теоретичної та практичної підготовки;
 • організаційно-технологічну підтримку;
 • офіційну оплату за якісно виконану роботу.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00