Новини

Інформація для студентів, які складатимуть ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» 20.02.2018

Центр тестування звертає увагу, що на виконання листа МОЗ України від 29.06.2017 № 08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», до ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» (далі – іспит), який відбудеться згідно з затвердженим МОЗ України Графіком проведення іспитів 20.02.2018, включено субтест іноземною мовою.

Субтест сформовано із одного – п’яти тестових завдань іноземною мовою з кожної дисципліни, що входить до змісту іспиту. При цьому зміст екзаменаційного тесту включно з субтестом повністю відповідає затвердженій структурі змісту іспиту, що оприлюднена на сайті Центру тестування.

Так, до структури змісту іспиту «Крок 1. Стоматологія» у визначеному співвідношенні входять дев’ять дисциплін: нормальна анатомія, біологія, біохімія, гістологія, мікробіологія, нормальна фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія та фармакологія. З кожної перерахованої вище дисципліни, залежно від її частки у іспиті, перекладено на англійську, німецьку та французьку мови від одного до п’яти тестових завдань екзаменаційного буклету, з яких сукупно сформовано субтест із 26 тестових завдань. Іноземна мова професійного спрямування, яку вивчав студент, була вказана закладами вищої освіти при реєстрації студентів на складання іспиту (лист Центру тестування від 18.10.2017 № 574).

Повідомляємо, що на складання іспиту Центром тестування у встановленому порядку зареєстровано 2166 студентів-громадян України. Відповідно до реєстраційних даних Центром тестування субтест англійською мовою сформовано для 2101 студента, німецькою – для 52 студентів та французькою – для 13 студентів.

Результати ліцензійного іспиту будуть розраховуватися окремо – як за основним тестом, так і за субтестом. Результатом складання іспиту вважатиметься результат складання лише основного тесту. Критерій «склав», як і раніше, відповідатиме встановленому МОЗ України мінімальному критерію успішного складання іспиту – 60,5%.

Відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів тривалість складання ліцензійного іспиту для студентів-громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання. Разом з тим, враховуючи включення до ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» субтесту іноземною мовою, зважаючи на необхідність створення максимально сприятливих умов та з метою знаття напруги під час тестування, Центр тестування надає додатковий час на виконання тесту – 25 хв.

Таким чином, тривалість ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» 20.02.2018 для студентів-громадян України складатиме 3 год. 45 хв.

Звертаємо увагу, що на сайті Центр тестування у розділі «Готуємося до іспиту» для кожного ліцензійного іспиту «Крок 1» оприлюднено «нульовий варіант» (у кожному тестовому завданні правильна відповідь «А») екзаменаційних буклетів за три останні роки, у тому числі і англійською мовою. Ці буклети можна використовувати у підготовці до складання субтесту іноземною мовою.

Лист ДО «Центр тестування» від 25.01.2018 №45