Новини

Роз’яснення щодо включення субтесту іноземною мовою до ліцензійних іспитів «Крок 1» у 2017–2018 навчальному році

Відповідно до листа МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», починаючи з 2017–2018 навчального року для студентів, громадян України, запроваджується включення до ліцензійних іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент) з кожної дисципліни, що входить до змісту вказаних ліцензійних іспитів. Організаційно-методичну роботу щодо включення субтесту іноземною мовою покладено на Центр тестування. Зважаючи на викладене, Центр тестування у межах своєї компетенції надає роз’яснення стосовно включення субтесту іноземною мовою до ліцензійних іспитів «Крок 1» у 2017–2018 навчальному році.

Всі ліцензійні іспити «Крок 1» у 2017–2018 навчальному році відбудуться згідно з Графіком, затвердженим листом МОЗ України від 14.06.2017 № 08.01-30/16251. Найближчим ліцензійним іспитом «Крок 1» є іспит «Крок 1. Стоматологія», який відбудеться 20 лютого 2018 року. Екзаменаційний тест цього іспиту, як і всіх наступних іспитів «Крок 1» у 2017–2018 навчальному році, складатиметься з основного тесту та субтесту іноземною мовою.

Субтест іноземною мовою буде формуватися із одного – п’яти тестових завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту. При цьому зміст екзаменаційного тесту включно з субтестом іноземною мовою повністю відповідатиме затвердженій структурі змісту ліцензійного іспиту (зміст іспитів Крок 1 оприлюднено на сайті Центру тестування).

Так, до структури змісту ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» у визначеному співвідношенні входять дев’ять дисциплін: нормальна анатомія, біологія, біохімія, гістологія, мікробіологія, нормальна фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія та фармакологія. З кожної вище перерахованої дисципліни, залежно від її частки у іспиті, буде перекладено на англійську мову (або іншу, яку вивчав студент) від одного до п’яти тестових завдань екзаменаційного буклету, з яких сукупно і буде сформовано субтест. Тому з 18.10.2017 вищими навчальними закладами при реєстрації студентів на складання іспиту також вказується іноземна мова професійного спрямування, яку вивчав студент (лист Центру тестування від 18.10.2017 № 574).

За попередніми даними Центром тестування буде сформовано субтест такими іноземними мовами: англійська, німецька, французька.

Зауважимо, що у 2017–2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом – без урахування субтесту іноземною мовою.

Нагадуємо, що на сайті Центр тестування у розділі «Готуємося до іспиту» для кожного ліцензійного іспиту «Крок 1» оприлюднено «нульовий варіант» (у кожному тестовому завданні правильна відповідь «А») екзаменаційних буклетів за три останні роки, у тому числі і англійською мовою. Ці буклети можна використовувати у підготовці до складання субтесту іноземною мовою.

Лист ДО «Центр тестування» від 01.11.2017 р. № 603