Новини

Штучно дискредитуємо. Що далі?

Колектив Центру тестування обурений публікацією на платформі VoxUkraine 13.03.2019 статті «За “Крок” до реформи медичної освіті. Що не так з іспитами для студентів-медиків», у якій робиться висновок щодо «… необхідності … суттєвого перегляду підходів до адміністрування іспитів та гарантування прозорості процедур та підходів до оцінювання студентів…», що фактично ставить під сумнів багаторічну професійну репутацію Центру тестування, яка неодноразово підтверджена міжнародними експертами.

Професійна репутація Центру тестування підтверджена також тим, що для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти (іспит IFOM) у 2019 році NBME обрав Центр тестування та довірив йому проведення цього іспиту в Україні.

Щодо прозорості та неупередженості висновків, що наводяться у статті.

  1. Ні автори статті, ні редактори платформи VoxUkraine не зверталися до Центру тестування з запитом на отримання результатів іспитів, їх обробки та коментарів з приводу запитань, які у них виникли.
  2. Автори статті цитують окремі уривки, вирвані із загального тексту внутрішньої службової переписки Центру тестування з Уповноваженим органом, та маніпулюють ними для формування упереджених узагальнень. Особливо викликає обурення маніпулювання результатами іспиту «Крок 1» 2015 року, де зібрані результати різних груп студентів, які писали різні тести в різні дати, зважаючи на умови, у яких із суттєвим запізненням розпочали навчальний процес переміщені ЗВО – ДНМУ та ЛугДМУ. Тоді як Центр тестування надав вичерпне пояснення у службовій переписці до МОЗу, автори статті проігнорували.
  3. У своїй аргументації про «… відсутність єдиного усталеного підходу до визначення результатів іспитів та про можливість зміни підходу внутрішнім рішенням Центру тестування» автори статті спираються на відсутність у них технічного завдання до програмного комплексу Центру тестування.

Виникає, як мінімум, два питання:

  • яким чином технічне завдання програмного комплексу державної організації, яка працює з закритими матеріалами, могло б взагалі опинитися у приватних осіб – авторів цієї статті?
  • чому не зазначено, що у службовій переписці з МОЗ мова йшла про надання технічного завдання в чітко визначений період, у який воно не розроблялося?
  1. З порівняння кількості студентів, які не складають іспити «Крок  1» та «Крок 2» робиться маніпулятивний висновок, що «Крок-2 навмисно є порівняно легким», який свідчить про відсутність у авторів розуміння етапності системи підготовки лікарів.

Студенти, які не змогли опанувати фундаментальні дисципліни, а тому не склали іспит «Крок 1» на 3-му курсі, відраховуються з університетів. Також велика кількість студентів відраховуються на 4-му та 5-му курсах. Зменшення кількості студентів після складання іспиту «Крок 1» та їх відрахування на 3-му – 5-му курсах у різних університетах коливається від 10 до 30%.  Іспит «Крок 2» з клінічних дисциплін складається на 6-му випускному курсі, до якого вже були «відсіяні» студенти, які не можуть опанувати навчальну програму. Тому кількість студентів, які не складають «Крок 2» є меншою за кількість студентів, які не складають іспит «Крок 1» і це ніяк не свідчить про формування «навмисно легкого іспиту». 

Таким чином, стаття та висновки, зроблені у ній, є викривленими, маніпулятивними та такими, що спрямовані на дискредитацію ділової репутації Центру тестування. Що далі?