Новини

Пояснення директора Центру тестування щодо ситуації, яка склалася з іспитом «Крок 1. Стоматологія» у НМУ імені О.О. Богомольця

Я, Булах Ірина Євгенівна, як директор державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України» (далі – Центр тестування) здійснила всі залежні від Центру тестування заходи для вчасного укладання договору з Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця (далі – НМУ) для належного проведення ліцензійних іспитів «Крок» у 2018 році в Університеті, у т. ч. вчасного належного проведення іспиту «Крок 1. Стоматологія» 20.02.2018. Про всі дії Центру тестування я вчасно інформувала Уповноважений орган — МОЗ України.

У 2018 році відповідно до специфікації, наданої НМУ, за Графіком МОЗ України мало відбутися 26 ліцензійних іспитів «Крок» та 9 перескладань, у яких мали взяти участь 6196 студентів/інтернів НМУ. Загальна сума послуги з ПДВ за специфікацією становила 1395953,46 грн.

З 29.01.2018 до 11.02.2018 я перебувала у відпустці. Обов’язки директора виконувала Войтенко Л. П., але усі заходи щодо контролю укладання договору з закладами вищої освіти, у т. ч. з НМУ погоджувалися зі мною.

Узагальнюючи, можу стверджувати, що всі дії НМУ, починаючи від:

 • зволікання НМУ з початком процесу укладання договору;
 • неправильний вибір процедури публічної закупівлі послуги;
 • провокаційна пропозиція від проректора піти на анти-конкурентні узгоджені дії - змову;
 • обрання єдиного критерію вибору виконавця послуги – ціна, яка Центром тестування розраховується на основі калькуляції вартості кожного ліцензійного іспиту на одного студента та є однаковою для всіх ЗВО, а тому не може бути предметом торгів;
 • нав'язування з боку проректора НМУ заключити окремий договір ні про що, в якому взагалі не згадується жодний іспит та не гарантується оплата, а факт укладання самого договору був би прямим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі»;
 • піар-акція, яка виглядає як знущання, що полягала у безпідставному перерахуванні після закінчення робочого дня напередодні іспиту на рахунок Центру тестування довільної суми грошей,

свідчать про свідоме намагання з боку адміністрації НМУ не дати Центру тестування на законних підставах провести в НМУ ліцензійний іспит.

Це підтверджується також тим, що за звітом відкритих торгів на веб-порталі PROZORO за ціновою пропозицією, яка менша від пропозиції Центру тестування на 161 грн. (а це - 0,01% від загальної вартості), переможцем торгів гарантовано стало б приватне акціонерне товариство, оскільки єдиним критерієм торгів була ціна.

Відповідно до укладеного 28.07.2017 Меморандуму про порозуміння між Центром тестування та НМУ, Університет взяв на себе зобов’язання заключати у наступні роки, погоджений обома сторонами, договір та компенсувати Центру тестування вартість послуги з проведення ліцензійних іспитів на підставі діючих нормативно-правових актів. Проте це зобов’язання НМУ не виконує і, таким чином, зриває проведення ліцензійних іспитів в НМУ у 2018 р. 

Наступний ліцензійний іспит «Крок» у інтернів, а це 567 інтернів, яких НМУ зареєстрував в Центрі тестування на складання іспиту, за Графіком МОЗ має відбутися 27.03.2018 і його проведення також є під загрозою.

Крім того, у публічних виступах ректор НМУ, заявляючи про відсутність коштів в НМУ на проведення ліцензійних іспитів (доречи більш ніж 70% студентів/інтернів є контрактниками, які заключили з НМУ договори і сплатили НМУ гроші), проводить піар-акцію щодо благодійного внеску ректора та проректорів НМУ на проведення ліцензійного іспиту, тоді як на веб-порталі PROZORRO НМУ публікує оголошення на закупівлю послуги щодо висвітлення діяльності НМУ в засобах масової інформації (піар-акції) у сумі понад 3 мільйони гривень (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-06-002161-a).

 

Хронологія дій Центру тестування щодо підготовки та організації проведення ліцензійних іспитів «Крок» у НМУ ім. О.О.Богомольця у 2018 році

 

01.11.2017 Центром тестування було надіслано до закладів вищої освіти (далі – ЗВО) лист-запит щодо визначення кількості студентів, які складатимуть ліцензійні іспити у 2018 році.

На основі отриманих даних Центр тестування підготував законодавчо передбачені документи для укладання договорів з ЗВО.

Усі ЗВО, за винятком НМУ, у яких за Графіком МОЗ України мали проходити ліцензійні іспити у лютому місяці, починаючи з січня місяця почали працювати з ЦТ над узгодженням договору.

Тому з метою вчасного укладання договору з НМУ для  проведення ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія», який мав відбутися 20.02.2018   Центр тестування 15.01.2018 надсилає до НМУ лист-звернення щодо необхідності розпочати переговорну процедуру закупівлі, наводить підстави для її застосування та надає обов’язковий пакет документації, регламентований Законом України «Про публічні закупівлі».

Переговорна процедура закупівлі має застосовуватися, оскільки договір про закупівлю може бути укладено тільки з одним постачальником – Центром тестування як єдиною організацією, яка надає цю послугу. Надання цієї послуги тільки Центром тестування визначено та підтверджується чинними нормативно-правовими актами: наказами МОЗ, що зареєстровані Мінюстом, галузевими стандартами вищої освіти, що затверджені МОН, МОЗ та Мінпраці та листами МОЗ України від 28.11.2017 №08.1-30/31652 і МОН України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-17. Копії зазначених нормативно-правових актів, галузевих стандартів вищої освіти та листів були надані у додатках до листа-звернення до НМУ.

Такі ж пакети документів були підготовлені та надіслані в усі заклади вищої освіти, для яких законодавчо визначена необхідність проведення публічної закупівлі послуги.

Про стан укладання договорів з ЗВО Центр тестування проінформував МОЗ України листом від 25.01.2018 № 44, у якому повідомив, що серед усіх закладів вищої освіти, у яких має пройти ліцензійний іспит у лютому місяці, НМУ є єдиним ЗВО, який не розпочав / завершив таку процедуру.

29.01.2017 року Центр тестування отримав лист НМУ від 25.01.2018 № 120/2-98 за підписом проректора з науково-педагогічної роботи Стеченко О.В., у якому є посилання на роз’яснення Державної Аудиторської Служби України від 27.07.2017 №31-14/1134 щодо «зобов’язання Університету здійснювати процедури закупівель, передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі». Частина перша статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» регламентує, що закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі. Отже закон та статті, на які посилається НМУ, не заперечує використання переговорної процедури.

Попри надання Центром тестування всіх необхідних документів як підстави для здійснення закупівлі послуги шляхом застосування переговорної процедури закупівлі, НМУ 26.01.2018 на веб-порталі PROZORRO оприлюднює закупівлю послуги щодо проведення ліцензійних інтегрованих іспитів UA-2018-01-26-003222-b з використанням процедури відкритих торгів, яка мала тривати до 15.02.2018.

Такий вибір з самого початку призводив до неможливості заключити вчасно до 20.02.2018 договір з наступних причин:

1) Процедура відкритих торгів передбачає, що для проведення закупівлі послуги має бути подано не менше двох пропозицій, що неможливо, оскільки ліцензійні іспити проводяться тільки Центром тестування. Тому така ситуація неминуче мала призвести до відміни тендеру Університетом через відсутність інших реальних учасників та необхідності робити ще одне оголошення відкритих торгів з таким самим результатом, поки замовник не переконається, що конкурента не має і перейде до переговорної процедури (четвертий пункт частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»).

2) Єдиним критерієм вибору виконавця в оголошенні НМУ була встановлена ціна. Це правомірно для випадків, коли замовник здійснює «закупівлю товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), а для яких існує постійно діючий ринок» (четвертий пункт статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі»). Тоді як, послуга Центру тестування надається на основі розробленої калькуляції вартості ліцензійних іспитів на одного студента, яка є однаковою для всіх ЗВО, а тому на підлягає торгу з боку Центру тестування як виконавця і не може бути критерієм вибору виконавця замовником.

3) Після закінчення торгів передбачено 10 денний термін оскарження його результатів (до 25.02.2018), отже до початку іспиту, який за графіком мав проводитися 20.02.2018, договір не міг бути заключений ні за яких обставин.

Тому 30.01.2018 Центр тестування листом від 30.01.2018 №30 проінформував МОЗ України про наслідки неправильного обрання НМУ процедури публічної закупівлі та про загрозу зриву іспиту «Крок 1. Стоматологія» для студентів НМУ, а також зриву дослідження МОЗ України з контролю рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яке мало відбутися одночасно з іспитом «Крок 1. Стоматологія».

31.01.2018 Центр тестування представив наслідки неправильного обрання НМУ процедури публічної закупівлі у телефонній розмові з проректором з науково-педагогічної роботи Стеченко О.В., яка визначена у тендерній документації як посадова особа НМУ, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками торгів.

Не отримавши з боку НМУ жодної реакції у відповідь, 01.02.2018 Центр тестування листом від 01.02.2018 № 62 проінформував НМУ про наслідки неправильного обрання НМУ процедури публічної закупівлі та про загрозу зриву іспиту «Крок 1. Стоматологія» для студентів НМУ. У цьому ж листі Центром тестування було запропоновано відмінити в установленому порядку закупівлю послуги шляхом застосування відкритих торгів та перейти на закупівлю послуги шляхом застосування переговорної процедури, що на той момент ще забезпечувало вчасне укладання договору у законний спосіб.

Натомість 06.02.2018 Центр тестування отримав від НМУ лист від 06.02.2018 № 120/5-151 за підписом проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюка О.А. У цьому листі наголошується, що НМУ використовує процедуру відкритих торгів в 100% своїх закупівель на суми більше 200 тис.грн. та просить терміново повідомити, чи братиме участь Центр тестування у тендерній процедурі закупівлі послуги. 

Зважаючи на небажання НМУ переходити на переговорну процедуру закупівлі послуги та будучи переконані, що державний заклад Національний медичний університет діятиме виключно у законний спосіб, Центр тестування прийняв рішення брати участь у тендерній процедурі закупівлі послуги та повідомив про це НМУ листом від 07.02.2018 № 70, де у черговий раз висловив застереження щодо неможливості укладання вчасно договору через вибір НМУ процедури відкритих торгів.

У цей же день за наполегливою ініціативою проректора Никитюка О.А. у Центрі тестування відбулась з ним розмова, на якій від ЦТ були присутні в.о. директора Войтенко Л.П. та заступник директора Мруга М.Р.

Під час розмови відповідно до наказу Центру тестування від 30.03.2017 № 44 велася відкрито відеозйомка. Про те, що на території Центру тестування ведеться відеозйомка, він був проінформований співробітником Центру тестування Кузнєцовою О.О. На зустрічі та у підписаному ним листі Никитюк О.А. запевняв, що НМУ у 100% своїх закупівель використовує відкриті торги, наголошував, що наданих Центром тестування нормативних документів   (юстовані накази МОЗ) нібито недостатньо для переговорної процедури. При цьому, переконуючи Центр тестування взяти участь у відкритих торгах, проректор Никитюк О.А. гарантував, що такі торги відбудуться, оскільки у них візьмуть участь інші учасники, і Центр тестування стане переможцем.

Така розмова не могла не закласти сумніви щодо правдивості та правомірності пропозицій з боку проректора НМУ, тому Центр тестування додатково вивчив це питання.

З’ясувалося:

1) 12.01.2018 на веб-порталі PROZORRO з питань закупівель розміщено повідомлення НМУ про намір укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі (один учасник) (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-12-001799-b). За результатами переговорної процедури 23.01.2018 (до затвердження МОЗ України кошторису НМУ) укладено договір між НМУ та фізичною особою-підприємцем Черновим Г.А. на придбання іноземної навчальної літератури клінічних медичних спеціалізацій UA-2018-01-12-001799-b на суму 587 784,96 грн. В обґрунтуванні застосуванні переговорної процедури міститься посилання тільки на лист компанії ABE-IPS від 01.12.2017. За переговорною процедурою здійснювалася закупівля товару, який може мати різну ринкову ціну та повністю підпадає під процедуру відкритих торгів. Більш того, жодного експертного висновку, нормативного, технічного та інших документів на веб-порталі PROZORRO не наведено, хоча їх вимагав від Центру тестування під час зустрічі Никитюк О.А.

І останній штрих, цей спеціалізований ФОП, у якого «немає конкурентів» на відповідному ринку, займається згідно даних реєстру Мінюсту (https://usrinfo.minjust.gov.ua/edr.html):

 • КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів;
 • КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
 • КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
 • КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах (основний);
 • КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

2) Пропозиція щодо участі Центру тестування як єдиної організації, що проводить ліцензійні інтегровані іспити «Крок», у відкритих торгах під гарантію, що такі торги відбудуться, оскільки у них візьмуть участь інші учасники, які тільки «експериментально виходять на цей ринок», і Центр тестування стане переможцем, фактично є спробою спровокувати Центр тестування на анти-конкурентні узгоджені дії (змову), які є нечесними, заборонені та тягнуть за собою відповідальність згідно з Законом.

Зважаючи на викладене, Центр тестування оцінив оголошені відкриті торги як «контрольований тендер», тому своїм листом від 08.02.2018 № 71 відкликав попереднього листа від 07.02.2018 № 70 щодо участі у відкритих торгах.

13.02.2018 до Центру тестування приходили проректор Стеченко О.В. та начальник навчально-методичного відділу Зайцева Г.М., які наголошували, що Центр тестування є єдиною організацією і тому має взяти участь у відкритих торгах, що свідчить про те, що НМУ розуміє про відсутність реальних альтернативних учасників для відкритих торгів.

Пересвідчившись, що пропозиції НМУ суперечать законодавству, спонукають на його порушення та носять провокаційний характер Центр тестування 13.02.2018 листом від 13.02.2017 № 74 проінформував МОЗ України, що не братиме участь у відкритих торгах.

Важливо наголосити на наступному.

Центр тестування здійснив аналіз «відкритих торгів» після їх завершення 15.02.2018 за інформацією з веб-порталу PROZORRO. Участь у «відкритих торгах» взяло Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій», подавши пропозицію 13.02.2018. Воно  запропонувало ціну на 161 грн. 46 коп. нижче, ніж специфікація Центру тестування, розрахована на основі кількості студентів, поданих НМУ, та вартості ліцензійних іспитів. Тому навіть за умови участі Центру тестування у відкритих торгах переможцем торгів стало б це приватне акціонерне товариство.

Після закінчення «відкритих торгів» 15.02.2018 НМУ направив до Центру тестування проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюка О.А., який письмово (лист від 14.02.2018 №120/5-187) та усно (під відеозапис) здійснив спробу спровокувати Центр тестування на ще одне порушення законодавства у вигляді укладання договору без проведення процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» шляхом поділу предмету закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування Закону (частина 7 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»). Для цього НМУ надав проект договору на 104202,00 грн. Цей договір не містить жодного згадування про іспит «Крок 1. Стоматологія», у ньому не визначені істотні умови та зобов’язання сторін з урахуванням специфіки підготовки та проведення іспиту «Крок 1. Стоматологія», конкретні строки надання послуги, не врахована кількість студентів та калькуляція Центру тестування тощо. Договір виглядає як спроба обійти законодавчо визначену норму. Факт укладання такого договору є порушенням законодавства, тому Центр тестування його не уклав.

Далі 19.02.2018 після закінчення робочого дня напередодні іспиту НМУ за відсутності договору з Центром тестування перерахував Центру гроші в сумі 104 202,00 грн., які Центр повернув 20.02.2018 в 09:45 як безпідставно перераховані кошти (відсутній договір).

Таким чином, станом на 20.02.2018 у Центру тестування були відсутні юридичні підстави для надання послуги НМУ щодо проведення ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія».