Новини

Щодо дат повторного та додаткового складань іспитів

Шановні здобувачі!

Повідомляємо, що Центром тестування визначено дати повторного та додаткового складань єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2021 році:

  • 21.07.2021 - ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація» та ліцензійні іспити «Крок 2. Стоматологія», «Крок 2. Фармація» (для вітчизняних та іноземних здобувачів)
  • 26.07.2021 - ліцензійні іспити «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Медична психологія» (для вітчизняних та іноземних здобувачів)
  • 03.08.2021 - ліцензійні іспити «Крок М. Акушерська справа», «Крок М. Медико-профілактична справа», «Крок М. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа», «Крок М. Лабораторна діагностика», «Крок Б. Сестринська справа», «Крок Б. Лабораторна діагностика».
  • 18.08.2021 - ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для вітчизняних та іноземних здобувачів денної та заочної форм навчання)
  • 25.08.2021 - ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія», «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для вітчизняних здобувачів)
  • 14.09.2021 - ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для іноземних здобувачів), ліцензійні іспити «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Фармація»
Відповідно до нормативних вимог, повторне складання проводиться для здобувачів, які складали вказані вище іспити у 2021 році, проте не досягли затвердженого критерію успішного складання, додаткове складання – для здобувачів, які були відсутні на складанні іспиту з поважної документально підтвердженої причини.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: