Новини

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Фармація»

19 червня 2019 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Фармація» (далі – іспит «Крок 3») у 15 закладах вищої освіти (далі – ЗВО), які здійснюють підготовку провізорів-інтернів: 15 ЗВО, з яких 12 ЗВО МОЗ України (2 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 ЗВО МОН України, 1 приватний ЗВО та Українська військова медична академія.

Іспит проводився відповідно до наказів МОЗ України від 12.09.2014 № 646 «Про затвердження Плану заходів для поліпшення якості підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Фармація» та від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Критерій «склав» встановлено на рівні 70,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Відповідно до чинної нормативно-правової бази провізори-інтерни, які одержали на іспиті «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат провізора-спеціаліста.

Такі інтерни можуть повторно скласти іспит «Крок 3» протягом трьох років у будь-який наступний термін його проведення.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192, одночасно по всій країні у 19 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 25 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення іспиту «Крок 3» у всіх ЗВО здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Копії зроблених відеозаписів були передані до Центру тестування, де забезпечено їх аналіз.

Повний текст аналітичної довідки:
https://www.testcentr.org.ua/ai/2019/ai-krok3-pharm-190619.pdf

Пошук