Новини

Про єдиний державний кваліфікаційний іспит

Кабінетом Міністрів України 28.03.2018 прийнято Постанову № 334 про здійснення атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та затверджено відповідний Порядок.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит складатиметься з таких компонентів:

  • інтегрований тестовий іспит “КРОК”;
  • об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, під час якого перевірятимуться практичні навички випускника;
  • міжнародний іспит з основ медицини;
  • іспит з англійської мови професійного спрямування.

Джерело: https://goo.gl/2hEcWL.