Новини

Графік проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів у 2019 році

Графік проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров'я» у 2019 році.

Наказ МОЗ України від 11.09.2018 №1647