Новини

Аналітична довідка до результатів складання першого етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту: Інтегрований тестовий іспит Крок 1 та Іспит з іноземної мови професійного спрямування для спеціальності «Медицина», «Медична психологія»

25 червня 2019 року Центром тестування було проведено перший етап Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ), який складався з таких обов’язкових компонентів кваліфікаційного іспиту: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування для спеціальності «Медицина», «Медична психологія».

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» (далі – іспит «Крок 1») та іспит з іноземної мови професійного спрямування (далі – іспит з іноземної мови) для спеціальності «Медицина», «Медична психологія» проводилися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку здійснення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» та Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.02.2019 № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250.

ЄДКІ проведено у 21 закладі вищої освіти (далі – ЗВО), які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю, з них: 13 закладів вищої освіти (далі – ЗВО) МОЗ України, 4 медичні факультети ЗВО МОН України та 4 приватних ЗВО.

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Критерій «склав» для ЄДКІ затверджено наказом МОЗ України від 19.04.2019 № 931 «Про критерії успішного складання інтегрованого іспиту «Крок» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як компонентів ЄДКІ» на рівні:

60,5% для іспиту «Крок 1»;

30,5% для Іспиту з іноземної мови професійного спрямування.

Відповідно до чинної нормативно-правової бази, у разі нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент має право повторно його скласти не більше одного разу.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ЄДКІ у всіх ЗВО здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Копії зроблених відеозаписів були передані до Центру тестування, де забезпечено їх аналіз.

Повний текст аналітичної довідки:
https://www.testcentr.org.ua/ai/2019/ai-krok1-med-250619.pdf

Пошук