Новини

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Б. Сестринська справа

11 червня 2019 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Б. Сестринська справа» у 11 ЗВО, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена наказом МОЗ України від 11.09.2018, № 1647 (зі змінами).

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2012 № 1453 «Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.120101 «Сестринська справа» галузі знань 1201 «Медицина» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 545 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок Б. Сестринська справа» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 55,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 99 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 92 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Повний текст аналітичної довідки:
https://www.testcentr.org.ua/ai/2019/ai-krokb-nurs-110619.pdf

Пошук