Наукові медичні форуми
Відповідно до наказу МОЗ України від 18.02.2021 № 290 «Про реорганізацію Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи» Центр тестування до 01 вересня 2021 року приймає заявки на включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році (далі – Реєстр).

Порядок подання заявок на проведення наукових медичних форумів (НМФ) та формування Реєстру

Порядок подання заявок на проведення НМФ визначено Інструкцією з підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України, затвердженої спільним наказом МОЗ України та НАМН України від 23.06.2017 № 699/41.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Інструкції:

1. Організатори НМФ готують нижчезазначені матеріали для включення НМФ до проекту Реєстру:

 • супровідний лист, підписаний керівником організатора НМФ, де вказані перелік НМФ та відомості про затвердження НМФ Вченою радою організатора НМФ (дата, № протоколу). Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Інструкції організатори НМФ, які у свої структурі не мають Вченої ради, вказують перелік НМФ та відомості про затвердження НМФ наказом керівника об'єднання, організації, установи, підприємства (дата, №);
 • наказ організатора НМФ «Про утворення та затвердження персонального складу організаційного комітету з проведення НМФ»;
 • заявку, підписану керівником організатора НМФ, на проведення НМФ за встановленою формою згідно з додатком до вищезазначеної Інструкції;
 • проект рішення (резолюції) НМФ, за потребою, що повинен включати конкретні пропозиції з визначенням термінів виконання та відповідальних виконавців;
 • при плануванні з'їздів та конгресів у разі включення до складу оргкомітету та виступу з вітанням Міністра охорони здоров'я та заступників Міністра охорони здоров'я. Президента та віце-президента НАМН України, засвідчену копію письмової згоди;
 • при плануванні симпозіумів та науково-практичних конференцій у разі включення до складу їх оргкомітету та виступу з вітанням керівників структурних підрозділів МОЗ України засвідчену копію письмового погодження із заступником Міністра охорони здоров'я України (за профілем).

2. Скановані копії підготовлених матеріалів надсилаються організатором НМФ до 01 вересня кожного поточного року до Центру тестування на електронну адресу: admin@testcentr.org.ua. Звертаємо увагу, що всі скан-копії вищевказаних матеріалів мають бути належним чином оформлені та містити підпис керівника організатора НМФ. Крім сканованої копії заявки, необхідно її надсилати також у форматі doc чи docx. 

3. Центр опрацьовує подані організаторами НМФ матеріали (заявки) на умовах укладення договорів, формує проект Реєстру і подає на розгляд членам Робочої групи з опрацювання проекту Реєстру до 01 жовтня щороку.

У разі виникнення питань просимо звертатися за телефоном: +38 (044) 298-71-39 або 097 455 26 58 Валентина Петрівна.

Порядок звітування

 1. Після закінчення НМФ організатор НМФ, що є відповідальним за його проведення, упродовж двох тижнів надсилає до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України (далі - Центр) звіт, що повинен містити:
 • прийняте рішення (резолюцію) НМФ із зазначенням осіб, відповідальних за виконання;
 • узагальнені дані про проведення заходу (кількість учасників (всього та іногородніх), кількість виданих  сертифікатів (реєстр) за участь у НМФ та публікацію в науковому виданні НМФ);
 • перелік країн-учасниць;
 • програму НМФ;
 • наукове видання (тези та/або матеріали) НМФ, затверджене Вченою радою організатора НМФ, що повинно містити наступну інформацію: назви доповідей, відомості про доповідача (ПІБ, посада, установа, країна), номер державної реєстрації науково-дослідної (науково-технічної) розробки, результати якої оприлюднюються.
 • До Центру надсилається один примірник звіту (за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31) та тотожна до оригіналу версія на електронному носії за адресою електронної пошти nmf.testcentr@gmail.com та посиланням: https://forms.gle/mnbnE19Mnj8qzvPx8
 1. У разі відсутності звіту за проведений НМФ, заявка на наступний рік від організатора не вноситься до проекту Реєстру.
 2. Обов'язковий примірник наукового видання НМФ надсилається до Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України (01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7).

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: