Реєстрація студентів (інтернів) на ліцензійний іспит

Реєстрація студентів (інтернів) здійснюється Центром тестування за поданням ВНЗ. Реєстрація студентів (інтернів) починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Вищий навчальний заклад, який має ліцензію на підготовку фахівців за відповідним напрямом, у терміни, у порядку та у формі, що визначені Центром тестування, подає до Центру тестування:

замовлення на реєстрацію студентів (інтернів) на іспит, яке подається на бланку ВНЗ (або аркушах, що засвідчені реєстраційним штампом ВНЗ) згідно визначеного Центром тестування шаблоном. Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом ректора (директора) і печаткою ВНЗ;

реєстраційну форму, що містить відомості про кожного студента (інтерна) для ідентифікації у базі даних (в електронному вигляді у форматі електронних таблиць згідно визначеного Центром тестування шаблону);

Шаблони реєстраційних форм студентів/інтернів на участь у ліцензійному іспиті:

супроводжувальний лист, у якому вказаний розподіл студентів (інтернів) по аудиторіях, враховуючи, що іспит для однієї категорії студентів проходить в одну зміну, а студенти (інтерни) розміщуються в аудиторіях через одне посадкове місце.

Дані про студентів, що подаються у замовленні, мають співпадати з відомостями, поданими у електронному вигляді. Оригінал замовлення має бути надісланий до Центру тестування рекомендованим листом або переданий особисто. Якщо до одного з реєстраційних документів студент (інтерн) не включений, Центр тестування його не реєструє та не допускає до складання іспиту.

Інформація про зареєстрованого студента (інтерна) вноситься до бази даних Центру тестування для подальшої обробки та персоніфікації результатів складання ліцензійних іспитів. Цьому студенту (інтерну) присвоюється ідентифікаційний код (ID студента (інтерна).

Внесення змін у реєстраційні дані студентів (інтернів), що занесені у базу даних Центру тестування, здійснюються виключно на підставі письмового замовлення на зміну реєстраційних даних студентів (інтернів).

У разі потреби створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту особам, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для його складання, ВНЗ крім документів, зазначених вище, надають висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов.

Центр тестування може відмовити ВНЗ у реєстрації студента (інтерна). Підставою для прийняття такого рішення є:

  • неналежне оформлення комплекту реєстраційних документів;
  • неможливість створення особливих умов для проходження тестування згідно з висновком закладу охорони здоров’я;
  • подання замовлення пізніше встановленого строку;
  • порушення вимог діючої нормативної бази.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Чт. 8:15 - 17:00
     Пт. 8:15 - 16:00

Підпишіться на 
Центр Тестування: