Нормативні документи

Нормативна база медичних ліцензійних інтегрованих іспитів (перелік):

Указ Президента

 • Указ Президента від 08.08.00 963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» на квітень 2010 року

Постанова КМУ

 • Постанова КМУ від 09.09.2001 №960 «Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України».

Галузеві стандарти

 • Наказ Міністерства освіти та науки України від 16.04.2003 №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина» (за спеціальностями: 7.110101 «Лікувальна справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа").
 • Наказ Міністерства освіти та науки України від 28.07.2003 №504 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина» (із спеціальності 7.110106 «Стоматологія»).
 • Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.07.2004 №629 Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 7.110201 «Фармація», 7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів», 7.110206 «Клінічна фармація» напряму підготовки 1102 «Фармація» та спеціальності 6.110100 «Лабораторна діагностика» напряму підготовки 1101 «Медицина».
 • Наказ МОЗ України від 10.06.2005 №262 «Про введення стандартів освіти молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів».
 • Наказ МОЗ України від 18.06.2002 №221 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа».
 • Наказ МОЗ України від 25.07.2003 №352 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «стоматологія».
 • Наказ МОЗ від 21.01.2004 №36 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «фармація»).

Накази про затвердження або оновлення навчальних планів підготовки

 • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія» та «медико-профілактична справа». Наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 539.
 • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог» у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю «медична психологія». Наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 540.
 • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю «стоматологія». Наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 541.
 • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю «фармація». Наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 542.
 • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «клінічний провізор» у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю «клінічна фармація». Наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 543.
 • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор-косметолог» у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю «технологія парфумерно-косметичних засобів». Наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 544.

Накази про державну атестацію

 • Наказ МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація». (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за №563/3003).
 • Наказ МОЗ України від 29.11.2002 № 436 «Про підготовку до затвердження засобів діагностики якості вищої освіти, як компоненти галузевих стандартів».
 • Наказ МОЗ України від 31.01.2005 №53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за № 244/10524).

Накази про Центр тестування при МОЗ України

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.01.1999 №7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 10.02.1999 за №91/3384.
 • Наказ МОЗ України від 03.05.1999 №105 «Про затвердження Статуту «Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація».

Накази щодо ліцензійних іспитів «Крок 3»

 • Наказ МОЗ України від 30.09.2003 №458 «Про розробку ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія».
 • Наказ МОЗ України від 26.03.2004 №160 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія» як складової частини державної атестації лікарів – інтернів». (впровадження «Крок 3. Лікувальна справа і педіатрія»)
 • Наказ МОЗ України від 20.11.2006 №762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів». (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1270/13143).
 • Наказ МОЗ України від 20.11.2006 №763 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «стоматологія». (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1270/13144).

Накази щодо Комісії зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів

 • Наказ МОЗ України від 07.06.2001 №218 «Про зміни та доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 № 303 «Про затвердження складу та Положення про Комісію зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України».
 • Наказ МОЗ від 16.10.2002 №374 «Про внесення змін до складу Комісії зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України».
 • Наказ МОЗ від 29.05.2003 №233 «Про внесення змін до складу Комісії зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України».