Увага! ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ШАХРАЙСТВУ!

Центр тестування має інформацію щодо збору у деяких ВНЗ з інтернів/студентів грошей за складання ліцензійного іспиту.
ЦЕ ШАХРАЙСТВО! НЕ ПІДДАВАЙТЕСЯ НА ДІЇ ШАХРАЇВ!
За участь у ліцензійному іспиті за кожного інтерна/студента сплачує ВНЗ в середньому 211 грн. за іспит. У випадку, якщо вам відомо про факти шахрайства, що відбуваються у ВНЗ, де ви навчаєтеся, просимо невідкладно інформувати Центр тестування (на скриньку довіри) та правоохоронні органи.

Докладніше...
Результати другого перескладання ліцензійних іспитів «Крок 1. Фармація» та «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» надіслані до ВНЗ 08.09.2017.
Міністерство охорони здоров'я України направляє для обговорення на Вчених радах та прийняття рішень щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення якості підготовки майбутніх лікарів «Звіт за результатами складання ліцензійних іспитів у 2017 році. Частина 1. Спеціальність «Медицина», підготовлений Центром тестування при МОЗ України.
Центр тестування та Національний медичний університет імені О.О.Богомольця після тривалих перемовин з метою врегулювання взаємовідносин підписали Меморандум про порозуміння та уклали згідно з чинним законодавством стандартний господарський договір на проведення ліцензійних іспитів.

Сертифікати про результати складання ліцензійних іспитів Крок 2 нарешті передані адміністрації НМУ.

Дякуємо всіх учасників переговорного процесу –представників МОЗ України, НМУ, Центру тестування, юристів – за ефективну співпрацю. А студентам НМУ дякуємо за терпіння та бажаємо успішної інтернатури.
Центр тестування при МОЗ України пропонує Вашій увазі деперсоніфіковані  дані  українських  учасників  ліцензійних іспитів «Крок 1. Стоматологія», «Крок 2. Стоматологія», «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», що проходили у 2017 році згідно графіка, затвердженого МОЗ України. Дані подані у форматі Excel (кожен іспит на різних аркушах).

По кожному учаснику тестування подано такі дані: вищий навчальний заклад, форма навчання (бюджет або контракт), стать, спеціальність та стандартизований бал МЛІ.

МЛІ – медичний ліцензійний іспит. Бал МЛІ розраховується як бал стандартизованої шкали із середнім 200 та стандартним відхиленням 20.

Узагальнені дані по іспитах наведені у розділі «Аналітичні довідки».
Для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, Міністерство охорони здоров'я України, починаючи з 2017-2018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (не більше п'яти тестових завдань з кожної дисципліни).

Зауважимо, що у 2017/2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом - без урахування субтесту іноземною мовою. Починаючи з 2018/2019 - з урахуванням його результатів іноземною мовою. Також хочемо наголосити, що субтест буде проводитись виключно англійською мовою з 2019/2020 навчального року без можливості його складання іншою іноземною мовою.

Детальніше у листі МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я»
13.09.2017
 

  
28.08.2017
 

  
15.08.2017
 

  
24.07.2017
 

  
10.07.2017
 

  
16.06.2017
  
11.05.2017
 

  
19.04.2017
 

  
13.02.2017
 

  

Позиція МОЗ України щодо залучення представників поліції охорони до проведення IFOM та ліцензійних іспитів "Крок"

Зміни в національній системі охорони здоров'я не можливі без змін у сфері медичної освіти. Саме освіта майбутнього лікаря, медсестри, фельдшера є тим визначальним фактором від якого дійсно залежить здоров'я та життя пацієнтів.Ліцензійний інтегрований іспит "Крок" є мірилом якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, тому суворість правил його проведення, пов'язана перш за все із тим, щоб унеможливити будь-якого роду прояви академічної недоброчесності (списування, наявність гаджетів, залучення підставних осіб, однаковий профіль відповідей у різних екзаменованих тощо), і, відповідно, не допустити до подальшої роботи з пацієнтами осіб, які є некомпетентними.

Багаторічна практика проведення іспиту "Крок" показує, що досить часто студенти та інтерни не дотримуються морально-етичних принципів академічної доброчесності, що для цивілізованих країн взагалі є неприйнятним. Так, у США особа, яка була викрита у порушені правил та процедури проведення оцінювання назавжди втрачає можливість стати лікарем, адже недоброчесність несумісна з високим званням лікаря.

Під час проведення іспитів "Крок" лише у 2016 році було зафіксовано 307 порушень регламенту, пов'язаних перш за все із спробами списування за допомогою найрізноманітніших гаджетів, мікронавушників, мікрофонів тощо. Центр тестування надав кілька яскравих фотодоказів технічних пристроїв, які були вилучені під час екзамену.

Тому з метою забезпечення процедури проведення іспиту, об'єктивності отриманих результатів та обмеження провокування студентів на використання заборонених електронних пристроїв, а також дотримуючись вимог Національної ради медичних екзаменаторів США (NBME) було вирішено залучити представників поліції охорони Національної поліції України.

Це нововведення викликало негативну критику зі сторони Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Однак, наголошуємо, що згідно з даними Департаменту поліції охорони Національної поліції України, встановлено, що фото, які розміщені на офіційному сайті НМУ як докази звинувачень, були обробленні за допомогою фоторедактора. Так, навіть неозброєним оком видно, що з рук представника поліції охорони Національної поліції України був видалений металодетектор МО-1 червоного кольору, за допомогою якого і здійснювався огляд студентів на наявність заборонених засобів, що підтверджується і доповідними записками прокторів, котрі працювали під час проведення порівняльного дослідження.

Звинувачення щодо прискіпливого догляду та торкання поліцейськими руками студентів НМУ під час іспиту IFOM є наклепом. Згідно зі статтею 47 Закону України «Про інформацію» поширення відомостей, що не відповідають дійсності, тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

У листі Департаменту поліції охорони Національної поліції України зазначається: "навмисне викривлення фактів з використанням фоторедактора вказує на те, що дана акція має замовний характер або змову деяких осіб та зацікавленість осіб, що підписали даний лист, у зриві проведення іспитів, спробі дискредитувати працівників поліції охорони та можливості подальшого безконтрольного проведення таких заходів з оцінювання якості освіти".

МОЗ України вважає, що подібні дії керівництва НМУ, перш за все ректора К. Амосової, проректора О. Стеченко, деканів медичного факультету №1 В. Мельника та медичного факультету №2 Н. Литвинової, які підключили до цієї фальсифікації студентів – голову Студентського парламенту К. Ковалішина, голову профспілкового комітету студентів В. Мельничук, голів студентської ради медичного факультету №1 М. Захарченко та медичного факультету №2 В. Коваленко, є несумісними з етикою лікарів та освітян.

Наголошуємо, що Центр тестування є єдиною уповноваженою МОЗ України організацією, яка має право на проведення таких тестувань. Ані Міністерство, ані Центр тестування, ані, тим більше, NBME не уповноважували НМУ, як і будь-який інший ВМНЗ на проведення якихось пробних тестувань, тим більше називаючи це іспитом з Міжнародних основ медицини IFOM. Заява НМУ ім. О.О. Богомольця про проведення "24 квітня 2017 р. пробного тестування IFOM" вводить освітню медичну спільноту в оману, що є неприпустимим. Зазначаємо, що проведені "пробні іспити" в НМУ не мають жодного відношення до IFOM.

Допоки студенти, інтерни та їх викладачі не дотримуватимуться морально-етичних принципів академічної доброчесності, доти Міністерство та Центр тестування будуть змушені залучати представників поліції охорони Національної поліції України до проведення тестувань.

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170529_a.html

26.05.2017 року директор Центру тестування Ірина Булах та заступник директора Леся Войтенко мали зустріч з іноземними студентами Вінницького національного медичного університету, Харківського національного університету, Одеського національного медичного університету та Ужгородського національного університету.

Під час зустрічі студенти поділилися своїми проблемами, що виникли у них у процесі підготовки до державної атестації у формі ліцензійного іспиту «Крок 2» та практично-орієнтованого іспиту та обговорили нагальні питання. Зокрема, стосовно підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 2» вони наголосили, що у зв'язку з тим, що у ВНЗ їх орієнтували, як правило, на заучування тестових завдань буклетів попередніх років, розв'язувати інші тестові завдання, які відповідають програмі, виявилося дуже складно. Також активно обговорювалося питання неприпустимості використання студентами під час іспиту мобільних телефонів та інших недозволених технічних засобів, за використання яких для 47 іноземних студентів (14 російськомовних та 33 англомовних) було припинено складання ліцензійного іспиту, і які не отримають диплому у цьому році.

Підводячи підсумки зустрічі Ірина Булах запевнила студентів, що після аналізу психометричних характеристик тестових завдань екзаменаційного буклету як для вітчизняних, так і для іноземних студентів, тестові завдання, які виявилися для студентів складними, будуть відправлені на післяекзаменаційну експертизу, та вилучені з розрахунку після отримання фахового висновку. Також Центр тестування ініціюватиме проведення дискусії з викладачами, чому ці тестові завдання, які відповідають програмі, складені та схвалені консенсусом делегованих представників ВНЗ, виявилися для студентів складними.

На зустрічі було наголошено, що перескладання ліцензійного іспиту «Крок 2» у цьому році суперечить чинній нормативній базі, оскільки це складова державної атестації, затверджена державним галузевим стандартом вищої освіти.

Зустріч з іноземними студентами

Офіційна заява Центру тестування при МОЗ України щодо проведення іспиту IFOM

11 травня 2017 року напередодні проведення в Україні іспиту IFOM (International Foundations of Medicine – «Міжнародні основи медицини») через офіційний сайт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі – НМУ) була поширена новина під назвою «Студенти медичного факультету №1 склали пробне тестування IFOM». Зміст тексту новини з оприлюдненими цифровими результатами так званого пробного тестування IFOM студенів НМУ за день до проведення екзаменаційного тесту IFOM в Україні та фото до нього ввів в оману громадськість та спровокував низку бурхливих коментарів академічної спільноти, у тому числі і у соціальних мережах, щодо ймовірного несанкціонованого доступу адміністрації НМУ до екзаменаційних матеріалів IFOM напередодні іспиту. Крім того, новина містить неправдиву інформацію про те, що група студентів НМУ нібито взяла участь у так званому пробному тестуванні IFOM 24 квітня 2017 року. Тим часом, офіційний іспит IFOM відбувся в Україні лише 12 травня 2017 року і проводився Центром тестування. Для уникнення сумнівів, а також з метою спростування оманливої інформації, яку зухвало поширює НМУ, Центр тестування при МОЗ України підтверджує та заявляє, що до 12 травня 2017 року жодного іспиту IFOM в Україні не проводилося.

Центр тестування при МОЗ України, як відповідальний виконавець за проведення іспиту IFOM в Україні, повідомляє, що всі гарантії надані Національній раді медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Examiners) від України як з боку МОЗ України так і з боку Центру тестування стосовно забезпечення конфіденційності та цілісності матеріалів іспиту IFOM на всіх етапах його проведення ВИКОНАНО.

Іспит IFOM згідно встановленої процедури проведення іспиту та вимог NBME 12 травня 2017 року склали 2831 випускників-медиків із 15 ВНЗ, що здійснюють підготовку майбутніх лікарів, з яких 12 ВНЗ МОЗ України та 3 медичних факультети ВНЗ МОН України. Жодних порушень процедури проведення іспиту не зафіксовано.

Розцінюємо такі дії НМУ як намагання свідомо чи не свідомо, не прогнозуючи наслідки своїх дій, дискредитувати вітчизняну медичну освіту на міжнародному освітньому просторі, а також як провокацію, яка має на меті завадити справедливій оцінці міжнародною спільнотою рівня професійної компетентності та навчальних досягнень випускників-медиків українських навчальних закладів через можливе припинення NBME співпраці з Україною як недоброчесною державою.

Вважаємо неприпустимим грубе порушення принципів академічної доброчесності та авторських прав, яке здійснює національний державний університет нехтуючи вимогами NBME щодо заборони передачі або відтворення будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, друком тестових матеріалів, включаючи тренувальні тести, зразки тестових завдань для самопідготовки, в будь-якій формі без дозволу NBME.

За розповсюдження будь-якої інформації провокаційного та маніпулятивного характеру несе відповідальність її автор, а саме адміністрація НМУ. Наслідками дій адміністрації НМУ можуть бути або скасування результатів іспиту IFOM для всієї України чи лише для НМУ, або судові позови щодо порушення авторських прав...

ЗМІНЕНО КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

Центр тестування при МОЗ України повідомляє про зміну
контактних телефонів.

Актуальні контактні телефони:

+38 (044) 425-17-17
+38 (044) 425-71-77

+38 (044) 425-07-44 – бухгалтерія

На виконання Рішення робочої наради перших проректорів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань «Охорона здоров'я» та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 28.02.2017, затвердженого листом МОЗ України від 16 березня 2017 року № 08.1-25/7305, МОЗ України погоджено оновлений Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.

Центр тестування започатковує рубрику
«ВІДПОВІДІ НА ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ».

Опрацьовуючи запитання, що надходять на скриньку довіри Центру тестування –  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , ми вирішили опублікувати відповіді на запитання, які наші дописувачі задають нам найчастіше, тобто типові запитання, започаткувавши нову рубрику «Відповіді на типові запитання».

20-22 березня проходив візит до Центру тестування Дональда Мельника, президента NBME з 2000 по 2017, та Бет Галлахер, керівника міжнародних програм NBME. NBME - Національна рада медичних екзаменаторів США, яка проводить американський медичний ліцензійний іспит, також реалізує програму міжнародного порівняння майбутніх лікарів (IFOM). Погоджені напрями співпраці та здійснено підготовку до проведення дослідження IFOM в Україні.

20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ МЕДИКІВ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ

Міністерство охорони здоров'я спільно з Центром тестування при МОЗ України та Національною радою медичних екзаменаторів США (NBME) презентували основні​ напрямки співпраці щодо удосконалення системи ліцензійних іспитів з оцінювання професійної компетентності майбутніх медиків.


Однією з функцій Міністерства охорони здоров'я України є визначення вимог та контроль якості професійної підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів.

21 березня 2017 року Міністерство охорони здоров'я України та Центр тестування підписали лист про співпрацю з Національною радою медичних екзаменаторів США.

Це стало ще одним важливим кроком на шляху не лише подальшого розвитку системи тестування майбутніх медиків, але й в цілому якісних змін у медичній освіті в Україні.

"Зміни системи охорони здоров'я не можливі без змін у медичній освіті. Наша мета - запровадити не лише західні стандарти лікування, але й покращити українську систему медичної освіти. Ми прагнемо, щоб українські студенти навчалися за такими ж програмами, як і американські. Відповідно, і оцінювання знань має відбуватися за міжнародними стандартами. Один із шляхів досягнення цієї мети - співпраця з Національною радою медичних екзаменаторів США", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський під час прес-брифінгу.

У 2017 році МОЗ України вперше за час незалежності ініціювало проведення на додипломному етапі підготовки лікарів оцінювання стану української медичної освіти у порівнянні з міжнародними стандартами.

Так, 12 травня 2017 року проведуть дослідницьке порівняльне оцінювання компетенції майбутніх медиків в Україні за допомогою екзаменаційної програми IFOM (International Foundations of Medicine або Міжнародні основи медицини), яка розроблена Національною радою медичних екзаменаторів США.

Почесний президент Національної ради медичних екзаменаторів США Дональд Мельник розповів про міжнародний досвід у впровадженні тестування для майбутніх медиків, який має більш як сторічну історію.

За його словами, основне завдання іспиту – визначити якісний рівень підготовки медичних фахівців у тому чи іншому університеті: "Стандартизований іспит дозволяє охопити усю систему медичної освіти країни, а також оцінити, як і сам навчальний заклад, так і кожного студента".

Протягом 20 років Центр тестування при МОЗ України співпрацює із Національною радою медичних екзаменаторів США. Сучасні методи стандартизованого оцінювання майбутніх медиків, розроблені NBME лягли в основу системи ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок", який є незалежним об'єктивним оцінюванням професійної компетентності майбутніх медиків в Україні.

Основними напрямками довгострокової співпраці МОЗ України, Центру тестування та NBME є проведення порівняльного оцінювання, а також гармонізація інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок" з іспитами IFOM, USMLE, котрі є стандартом, визнаним світовою медичною спільнотою.

Ірина Булах, директор Центру тестування МОЗ України наголосила: "Порівняльне оцінювання дасть змогу визначити слабкі сторони медичної освіти в Україні, а також стане об'єктивним показником стану навчальних програм, дасть зрозуміти, які сфери потребують вдосконалення. У порівняльному оцінюванні візьме участь репрезентативна група студентів-медиків з усіх вищих медичних навчальних закладів".Центр тестування при МОЗ України ЗМІНИВ АДРЕСУ!
Наша нова адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 41, 4 поверх

ВІДПОВІДІ та РОЗ'ЯСНЕННЯ.
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ.

До Центру тестування надходить чимало запитань щодо ініційованої МОЗ України програми оцінювання стану медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів, що буде проведено для лікарів-інтернів 28 березня 2017 року.

Ми підготували відповіді щодо найпоширеніших запитань, які ми отримали. Якщо після ознайомлення з відповідями Ви матимете додаткові запитання, напишіть нам Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або на нашу сторінку у фейсбук https://www.facebook.com/testcentr.org.ua/.

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів:

починаючи з 2015/2016 навчального року –

«Крок 1» і «Крок 2» – 60,5%,
«Крок 3»  70,5%,

починаючи з 2016/2017 навчального року –

«Крок М» та «Крок Б»  55,5%.

Наказ МОЗ України від 05.10.2016 № 1043

Відповідно до наказу МОЗ України від 22 листопада 2013 року № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та з метою належної організації узагальнення результатів оцінки різних аспектів діяльності вищих навчальних закладів у 2015 році Міністерством охорони здоров'я було здійснено аналіз рейтингових показників діяльності 14 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі – ВНЗ) у 2015 році.

Аналіз здійснювався за скоригованими показниками діяльності ВНЗ згідно з листом МОЗ України від 14.01.2016 № 08.01-47/647 з таких розділів: навчально-методична робота; наукова діяльність; кадрова політика; міжнародне, державне та галузеве визнання роботи; виховна робота, лікувальна робота, матеріально-технічне забезпечення; фінансова і господарська діяльність (результати додаються).

Лист МОЗ України від 21.03.2016 № 08.01-47/6977 

Статистичний довідник «Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік»

Рейтингова оцінка ВНЗ за основними показниками
з використанням даних з «основної матриці»
 

Лист-підтримки від Президента Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США) Дональда Мельника щодо цінності та якості програм оцінювання, що реалізуються Центром Тестування:

Медичні ліцензійні іспити

Медичні ліцензійні іспити

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.


Регламент іспиту

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Українського центру якості освіти та міжнародного досвіду Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (MCAT), Центру тестування Великобританії (OET Centre).

Дізнайтеся більше про:

  • особливості допуску та участі у ліцензійних іспитах;
  • процедуру проведення ліцензійних іспитів;
  • процедуру оформлення апеляції.

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Теги

Посилання

МОЗ

МОН

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>