Увага! ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ

З метою попередження та профілактики корупційних дій при складанні ліцензійних іспитів Центр тестування, як державна організація, що створена при МОЗ України для контролю за якістю підготовки фахівців для галузі охорони здоров'я, інформує студентів та інтернів про неможливість будь-якого впливу на результати тестування, які отримуються шляхом комп'ютерного сканування бланків відповідей.

У випадку, якщо вам відомо про корупційні дії, що відбуваються у ВНЗ, де ви навчаєтеся, просимо невідкладно інформувати Адміністрацію навчального закладу, Центр тестування (на скриньку довіри) та Правоохоронні органи.

dgv

24 листопада на 72 році пішов із життя видатний український вчений та організатор охорони здоров'я і медичної освіти, ректор ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (1996-2016), член Президії Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор
ДЗЯК ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ.

Дніпропетровська державна медична академія та особисто Георгій Вікторович Дзяк були активними учасниками розробки та запровадження в Україні системи ліцензійних іспитів. Перший в Україні тестовий іспит з анатомії-гістології, який став основою ліцензійного іспиту Крок 1, пройшов в Дніпропетровській державній медичній академії двадцять років тому (у 1996 році).

Георгій Вікторович завжди підтримував інновації в медичній освіті. Дніпропетровська медична академія також була піонером запровадження практично-орієнтованого іспиту, використання новітніх методів викладання та оцінювання.

Світла пам'ять світлій людині. Центр тестування при МОЗ України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким, колегам і студентам Дніпропетровської медичної академії.

IMG MOZ

Публікація на сайті МОЗ України від 16.09.2016

Спростування інформації щодо Центру тестування при МОЗ України

У зв'язку з поширенням через офіційний сайт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під назвою «До відома професорсько-викладацького складу ВНМ(Ф)З України та студентів» листа МОН України щодо наявності у Центру тестування ліцензії МОН України для здійснення освітньої діяльності інформуємо.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII ліцензуванню підлягає освітня діяльність закладів освіти. Також відповідно до Закону «Про вищу освіту» ліцензування – це процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

Зазначаємо, що Центр тестування не є закладом освіти та не провадить освітню діяльність за жодною спеціальністю на жодному рівні вищої освіти. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб основним видом економічної діяльності Центру тестування є КВЕД 85.59 – інші види освіти, не обумовлені будь-якими рівнями. Згідно з цим Центр тестування не повинен вноситись до бази ЄДЕБО.

Тому відповідно до вимог законодавства України діяльність Центру тестування не потребує ліцензування. Вона визначається наказами МОЗ України, які погоджені з МОН України та зареєстровані у Міністерстві юстиції України.

Центр тестування при МОЗ України, який проводить ліцензійні іспити «КРОК», створений на реалізацію міжнародних угод та державних програм, є аналогом зарубіжних атестаційних рад провідних країн світу з зовнішнього оцінювання професійної компетентності фахівців галузі охорони здоров'я. Центр тестування є єдиною організацією, яка здійснює контрольні функції МОЗ України з дотримання вимог щодо якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти відповідно до законів України, являється активним учасником та партнером МОЗ України в реформуванні системи освіти для галузі охорони здоров'я.

Дорогі студенти та уся медична громадо, ви – майбутнє нашої медицини, а тому вам, як нікому іншому, важливо розуміти наявність такої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів в Україні, як ліцензійний іспит «КРОК». Ми гідні того, щоб бути визнаними кваліфікованими спеціалістами на міжнародному рівні! 


16 червня 2016 року у МОЗ України під головуванням в.о. Міністра охорони здоров'я України В. Шафранського відбулася нарада ректорів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти усіх форм власності та підпорядкування за участі представників посольств Азербайджанської Республіки, Держави Ізраїль, Республіки Ірак, Ліванської Республіки, Королівства Марокко та Сирійської Арабської Республіки в Україні, ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України». 
За зверненнями учасників наради розміщуємо
презентацію доповіді директора Центру тестування проф. Булах І.Є.

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів:

починаючи з 2015/2016 навчального року –

«Крок 1» і «Крок 2» – 60,5%,
«Крок 3»  70,5%,

починаючи з 2016/2017 навчального року –

«Крок М» та «Крок Б»  55,5%.

Наказ МОЗ України від 05.10.2016 № 1043

Шановний студенте!

З метою забезпечення об'єктивності отриманих результатів та обмеження провокування студентів на використання заборонених електроних пристроїв під час проведення ліцензійних іспитів (першої та другої зміни) Центр тестування звернувся до ВМНЗ щодо вимкнення WI-FI мережі в аудиторіях, в яких проходитимуть іспити.

У випадку, якщо в соціальних мережах під час іспитів з'являться сфотографовані сторінки екзаменаційних буклетів, після перевірки Центром тестування відповідної інформації та IP-адресів згідно пункту 9.2 «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів» Центр тестування має право не оприлюднювати результати студентів і призначити іншу дату його складання та у подальшому буде змушений проводити іспити з використанням металошукачів.

Після перевірки Центром тестування відеоспостереження після проведення іспиту при порушенні вимог, передбачених пунктами 2.6, 7.4, 7.13 «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів», Центр тестування має підставу для анулювання результатів іспиту студенту, який порушував цей Порядок.

Відповідно до наказу МОЗ України від 22 листопада 2013 року № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та з метою належної організації узагальнення результатів оцінки різних аспектів діяльності вищих навчальних закладів у 2015 році Міністерством охорони здоров'я було здійснено аналіз рейтингових показників діяльності 14 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі – ВНЗ) у 2015 році.

Аналіз здійснювався за скоригованими показниками діяльності ВНЗ згідно з листом МОЗ України від 14.01.2016 № 08.01-47/647 з таких розділів: навчально-методична робота; наукова діяльність; кадрова політика; міжнародне, державне та галузеве визнання роботи; виховна робота, лікувальна робота, матеріально-технічне забезпечення; фінансова і господарська діяльність (результати додаються).

Лист МОЗ України від 21.03.2016 № 08.01-47/6977 

Статистичний довідник «Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік»

Рейтингова оцінка ВНЗ за основними показниками
з використанням даних з «основної матриці»
 

Лист-підтримки від Президента Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США) Дональда Мельника щодо цінності та якості програм оцінювання, що реалізуються Центром Тестування:
26.10.2016
 

  
04.10.2016
 

  
09.07.2016
 

  
06.07.2016
  
01.07.2016
 

  
22.06.2016
 

  
21.06.2016
 

  

Введено в дію з 30 квітня 2013 року для організації роботи
погоджений МОЗ України
 "Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів"

Медичні ліцензійні іспити

Медичні ліцензійні іспити

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.


Регламент іспиту

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Українського центру якості освіти та міжнародного досвіду Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (MCAT), Центру тестування Великобританії (OET Centre).

Дізнайтеся більше про:

  • особливості допуску та участі у ліцензійних іспитах;
  • процедуру проведення ліцензійних іспитів;
  • процедуру оформлення апеляції.

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Теги

Посилання

МОЗ

МОН

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>