Публікації та конференції

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Друкованi працi співробітників Центру тестування
з проблем сучасних технологiй навчання та контролю

Монографії, підручники, посібники
 1. Булах I.Є. Комп'ютерна дiагностика навчальної успiшностi.- К.: ЦМК МОЗ України, 1995.- 221с.
 2. Булах I.Є. Сучаснi системи вищої освiти: порiвняння для України.- К.: Видавничий дiм "КМ Academia", 1997.- 288 с. (2 авт. др. арк.- Методи контролю та оцiнювання рiвня знань).
 3. С.Кейс, Д.Свэнсон.- Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам. /Под редакцией Булах И., Сироткина А., Мруги М.- Филадельфия, США, Национальный совет медицинских экзаменаторов, 1996.- 119 с.
 4. Булах I.Є. Теорiя комп'ютерного тестування.- К.: ЦМК МОЗ України, 1994.- 63с.
 5. Булах I.Є. Теорiя i методика комп'ютерного тестування успiшностi навчання: Автореф. дис. ... доктора пед. наук.- Київ, 1995.
 6. Булах И., Сироткин А., Мруга М.-Предисловие редакторов //С.Кейс, Д.Свэнсон.- Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам.- Филадельфия, США, Национальный совет медицинских экзаменаторов, 1996.- С.7-9.
 7. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності "Фармація": Навч.посібник / В.П.Черних, І.А.Зупанець, І.Є.Булах, Л.М.Вороніна; За ред. В.П.Черних, І.А.Жупанець. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 360 с.
 8. «Сборник тестовых заданий для подготовки к медицинскому лицензионному экзамену: Крок-2. Общая врачебная подготовка» / Составители: Ю.В.Вороненко, И.Е.Булах, И.С.Витенко, М.Р.Мруга. – К.: "Здоров'я, 2002. – 144 стор.
 9. «Збірник тестових завдань для підготовки до медичного лицензийного іспиту: Крок-2. Загальна лікарська підготовка» / Упорядники: Ю.В.Вороненко, І.Є.Булах, І.С.Вітенко, М.Р.Мруга. – К.: "Здоров'я, 2002. – 384 стор.
 10. Система моніторингу та оцінювання якості освіти, наукове-методичне видання. Під ред. Булах І.Є. / ПРООН-МФВ, 2002. – 142 с. (електронне видання).
 11. Практикум для підготовки до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» / Булах І.Є., Глушко Л.В., Мруга М.Р. – Ив.-Фра.: Ів-ФрДМА, 2003. – 257 с.
 12. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» / Булах І.Є., Глушко Л.В., Мруга М.Р. – Ив.-Фра.: Ів-ФрДМА, 2003. – 196 с.
 13. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» / Булах І.Є., Глушко Л.В., Мруга М.Р. – Ив.-Фра.: Ів-ФрДМА, 2003. – 196 с.
 14. Система управління якістю медичної освіти в Україні. / Булах І.Є., Волосовець О.П., Вороненко Ю.В. та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. – 212 с.
 15. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності "Технологія фармацевтичних препаратів": Навч.посібник. / В.П.Черних, В.М.Толочко, І.Є.Булах та ін. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 371 с.
 16. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін. Крок-1. Загальна лікарська підготовка / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., К.М., Булах І.Є. та ін. – К.: "Медицина", 2004. – 368 с.
 17. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін. Крок-1. Стоматологія / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., К.М., Булах І.Є. та ін. - К.: "Медицина", 2004. - 312 с.
 18. Медична освіта у світі та в Україні. Навчальне видання. / Поляченко Ю.В., Пєрєдєрій В.Г., Волосовець О.П., Москаленко В.Ф., Булах І.Є., Аврахова Л.Я., Артемчук Л.М., Білан С.М., Гулько С.М., Зеленіна Н.М., Мруга М.Р., Остапюк Л.І. – К.: Київ-Плюс, 2005. – 384 с.
 19. Медицинское образование в мире и в Украине. Учебное издание. / Поляченко Ю.В., Передерий В.Г., Волосовець А.П., Москаленко В.Ф., Булах І.Е., Аврахова Л.Я., Артемчук Л.Н., Белан С.Н., Гулько С.Н., Зеленіна Н.Н., Мруга М.Р., Остапюк Л.И.– Харків: ИПП Контраст, 2005. – 462 с.
 20. Человек в измерениях XX века. Педагогика и образовательные системы (р.2.2. Диагностика знаний и умений методами педагогического тестирования). – М: Международная академия проблем Человека, 2005. .– 647 с.
 21. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Частина перша. Терапевтичний профіль. Хірургічний профіль. Навчальне видання. /За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, О.П.Яворовського, І.Є.Булах, Л.І.Остапюк, І.А.Палієнка, М.Р.Мруги. – К.: Нова книга, 2005. - 946 с.
 22. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Частина друга. Педіатричний профіль. Акушерство та гінекологія Гігієнічний профіль. Навчальне видання. /За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, О.П.Яворовського, І.Є.Булах, Л.І.Остапюк, І.А.Палієнка, М.Р.Мруги. – К.: Нова книга, 2005. - 416с.
 23. Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія": розробка тестових завдань та аналіз результатів тестування, методичний посібник./ Булах І.Є., Дзяк Г.В., Лехан В.М., Мруга М.Р., Перцева Т.О., Щербиніна М.Б. – Дніпропетровськ, АРТ-ПРЕС, 2005. – 100 с.
 24. Вища медична освіта і Болонський процес. І частина (навчально-методичні та довідкові матеріали. / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Булах І.Є. та ін. – Київ, 2005. – 100 с.
 25. Вища медична освіта і Болонський процес. ІІ частина (навчально-методичні та довідкові матеріали. / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Булах І.Є. та ін. – Київ, 2005. – 98 с.
 26. НМУ: запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у контексті вимог Болонської декларації (навчально-методичні та інформаційно- довідкові матеріали) Частина 1. /Передерій В.Г., Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Артемчук Л.М., Білан С.М., Зеленіна Н.М., Мруга Л.І., Остапюк Л.І., Таринська О.Л. – Київ, 2005. – 156 с.
 27. НМУ: запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у контексті вимог Болонської декларації (навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали) Частина 1. /Передерій В.Г., Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Артемчук Л.М., Білан С.М., Зеленіна Н.М., Мруга Л.І., Остапюк Л.І., Таринська О.Л. – Київ, 2005. – 160 с.
 28. Моніторинг якості медичної освіти./ Артемчук Л.М., Булах І.Є., Мруга М.Р. – К.: Центр тестування, 2005 – 143 с.
 29. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія., навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / Агрусті Г., Артемчук Л.М., Булах І.Є., Вілмут Д., Лукіна Т.О., Мруга М.Р. – К.: Майстер-клас, 2005. – 94 с.
 30. Основи педагогічного оцінювання. Частина ІІ. Практика. навчально-методичні та інформаційно довідкові матеріали для педагогічних працівників / Упорядники: Артемчук Л.М., Булах І.Є., Мруга М.Р. – К.: Майстер-клас, 2005. – 54 с.
 31. Створюємо якісний тест, навч.-метод. посібник. / Булах І.Є., Мруга М.Р. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с.
 32. Collection of tasks for preparing for test examination in natural sciences "Krok 1. General training" .Учебное бособие. /За ред. Moskalenko V.F., Volosovets O.P., Bulakh I.E. et al. – МОЗ.2006, Engl.. – 2000 с.
 33. Мруга М.Р. Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 251 с.
 34. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і тестування: правила, стандарти, відповідальність, наук.вид. – К.: Майстер-клас, 2007. – 272 с.
 35. Вілмут Дж. Оцінювання для навчання: Навч.посіб. / За ред. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 170 с.
 36. Вілмут Дж. Використання портфоліо для навчання та оцінювання: Навч.посіб. / За ред. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 48 с.
 37. Вілмут Дж. Оцінювання письмових робіт учнів: Навч.посіб. / За ред. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 56 с.
 38. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест, навчально-методичний посібник, 2-е видання. – К.: Майстер-клас, 2009. – 176 с.
 39. В.Ф. Москаленко, М.В. Банчук, Т.Д. Бахтеєва, О.М.Біловол, І.Є. Булах, О.П. Волосовець, В.М. Казаков, В.М. Лісовий, С.Д. Максименко, О.П. Мінцер. Система професійної безперервної підготовки лікарів для охорони здоров'я України. – К.: Книга-плюс, 2009. – 64 с.

Пошук