Новини

Заява Центру тестування

Центр тестування інформує, що незважаючи на неодноразові усні і письмові звернення до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ) та надані обґрунтування, НМУ не зробив передбачених законодавством дій, які б дозволили вчасно і в законний спосіб укласти договір з Центром тестування як нормативно визначеною єдиною організацією, що проводить ліцензійні інтегровані іспити «Крок».

Так, 15.01.2018 Центр тестування надіслав до НМУ лист-звернення щодо необхідності розпочати процедуру закупівлі Університетом послуги щодо проведення ліцензійних іспитів «Крок» шляхом переговорної процедури, надав обґрунтування для її застосування та обов’язковий пакет документів, регламентований Законом України «Про публічні закупівлі». Такий пакет документів був надісланий для укладання договору до всіх ВНЗ, у яких законодавчо визначена процедура публічної закупівлі послуги.

Попри це 26.01.2018 на веб-порталі PROZORO НМУ оприлюднив оголошення про закупівлю послуги з використанням процедури відкритих торгів, яка передбачає участь у закупівлі не менше двох учасників, що неможливо, тобто усвідомлюючи, що такі торги не відбудуться.

Центр тестування 01.02.2018 звернувся до НМУ повторно, застерігаючи про неможливість укладання договору вчасно за процедурою відкритих торгів.

Про цю ситуацію Центр тестування також інформував МОЗ України. У свою чергу МОЗ України листом від 02.02.2018 наголосив на неприпустимості дій або бездіяльності керівництва НМУ, що можуть призвести до позбавлення студентів можливості складання ліцензійних інтегрованих іспитів у 2018 році. Не зважаючи на це, НМУ не було прийнято рішення про зміну в установленому порядку процедури закупівлі послуги з відкритих торгів (декілька учасників) на переговорну процедуру (один учасник), тобто фактично не здійснено необхідних кроків з виправлення ситуації для своєчасного укладання договору.

Дії, що пропонував Університет Центру тестування після 02.02.2018 для укладання договору, передбачали порушення Закону України «Про публічні закупівлі», тому Центр тестування свідомо не пішов на ці пропозиції та не взяв участь у відкритих торгах, які вимагають декількох учасників, яких не існує. Цей факт підтверджується тим, що на час закінчення торгів жодним учасником не було подано пропозиції та відкриті торги не відбулися.

Таким чином, через неправильне застосування Університетом процедури закупівлі послуги договір між Центром тестування та НМУ не може бути заключний вчасно, що унеможливлює проведення 20.02.2018 в НМУ обов’язкового ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія», без успішного складання якого студенти не можуть бути переведені на наступний курс навчання.

Усі наслідки за не укладання Договору покладаються на НМУ.