Новини

Previous Next

Нарада-тренінг «Оцінювання професійної компетентності магістрів фізичної терапії, ерготерапії»

20-21 листопада 2019 року у рамках реалізації проєкту Європейського Союзу ERASMUS+ REHAB «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine» Центром тестування спільно з представниками Міністерства освіти і науки України проведено нараду-тренінг «Оцінювання професійної компетентності магістрів фізичної терапії, ерготерапії». Захід відбувся на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Захід зібрав широке коло учасників:

  • європейських та українських партнерів проєкту REHAB: Латвійської академії спортивної педагогіки, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Тернопiльського національного медичного університету iменi I.Я. Горбачевського, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Сумського державного університету;
  • членів науково-методичної підкомісії з фізичної терапії, ерготерапії Науково-методичної ради МОН України;
  • представника галузевої експертної ради НАЗЯВО;
  • спеціалістів з фізичної терапії, ерготерапії;
  • профільні громадські організації, зокрема Української Асоціації фізичної терапії, Українського товариства ерготерапевтів;
  • представників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фізичних терапевтів, ерготерапевтів.

Під час наради-тренінгу були представлені доповіді щодо міжнародних підходів до оцінювання фізичних терапевтів та ерготерапевтів, освітнього поля фізичної терапії, ерготерапії в Україні, обговорені питання методів оцінювання загальних та фахових компетентностей фізичного терапевта, ерготерапевта, досвіду розробки та запровадження об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту як складової атестації випускників спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», проведені тренінги та робота в групах щодо вироблення концепції атестації магістрів спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія» відповідно до вимог стандарту вищої освіти, визначення інструментів оцінювання фізичного терапевта та ерготерапевта, цілей єдиного державного кваліфікаційного іспиту та його компонентів, структурування змісту стандартизованого тестового іспиту «Крок 2».

Дякуємо всім учасникам наради-тренінгу за плідну роботу, бажання та готовність брати участь у розбудові змісту підготовки та інструментів оцінювання фізичного терапевта, ерготерапевта. Окрема подяка Національному університету фізичного виховання і спорту України за допомогу в організації заходу.

Пошук