Аналітичні довідки за 2013 рік

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія

12 листопада 2013 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 16 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації інтернів, та у терміни, визначені листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644 на рівні 55,5%.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Стоматологія» в будь-який наступний термін його проведення. Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) іспит «Крок 3. Стоматологія» 12.11.2013 проходив одночасно по всій країні у 25 аудиторіях у присутності 26 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено запис, аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ОНМУ, УМСА, ХНМУ, НМУ, УжНУ, СДУ за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка

12 листопада 2013 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 19 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 16 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів, та у терміни, визначені листом МОЗ України від 19.06.2012 № 08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено листом МОЗ України від 19.06.2012 № 08.01-47/999/2644 для лікарів спеціальностей: «лікувальна справа», «педіатрія» та «медико-профілактична справа» 55,5%.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» у будь-який наступний термін його проведення. Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 12.11.2013 проходив одночасно по всій країні у 22 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 25 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено запис, аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ОНМУ, УМСА, ХНМУ, НМУ, УжНУ, СДУ за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Сестринська справа у червні 2013 року

11 червня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 118 ВНЗ I – IVрівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та наказу МОЗ України від 15.04.2005 №168 «Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Сестринська справа» у вищих медичних навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації», а також до Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 134 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 138 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Фармація

01 жовтня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Фармація» у 23 вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ), з яких 14 ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація» (12 вищих навчальних закладів МОЗ України, 1 факультет ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ), 5 ВНЗ МОЗ України, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Клінічна фармація» та 4 ВНЗ МОЗ України, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 № 08.01-47/799/2644.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 20 аудиторіях. Для його проведення було залучено 24 представники Центру тестування.

У чотирьох вищих медичних навчальних закладах (ВНМУ, ЛНМУ, ТДМУ, НФУ) іспит складали іноземні студенти, які навчаються англійською мовою. Для цих студентів іспит «Krok 1. Pharmacy» проводився за екзаменаційним тестом англійською мовою.

У всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Сестринська справа у червні 2013 року

11 червня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 118 ВНЗ I – IVрівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та наказу МОЗ України від 15.04.2005 №168 «Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Сестринська справа» у вищих медичних навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації», а також до Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 134 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 138 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Загальна лікарська підготовка

26 червня 2013 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 21 вищому навчальному закладі, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України, три медичних факультети вищих навчальних закладів МОН України, два ВНЗ УАНМ та два ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Іспит проводився відповідно до навчального плану, розробленого на основі Галузевих стандартів вищої освіти (наказ МОЗ України від 29.07.04 № 629).

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Ліцензійний іспит «Крок 1 Загальна лікарська підготовка» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 110 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 124 представники Центру тестування.

У сімнадцяти ВМНЗ (БДМУ, ВНМУ, ДЗ ДМА, ДНМУ, ЗДМУ, ІФНМУ, КДМУ, ЛугДМУ, ЛНМУ, НМУ, ОНМУ. ТДМУ, УМСА, ХНМУ, СДУ, ХНУ, ДМІТНМ) іспит складали іноземні студенти англомовної форми навчання. Для цих студентів іспит «Krok 1. Medicine» проводився за іншим екзаменаційним тестом англійською мовою.

У ВНМУ та ОНМУ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Сестринська справа у червні 2013 року

11 червня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 118 ВНЗ I – IVрівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та наказу МОЗ України від 15.04.2005 №168 «Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Сестринська справа» у вищих медичних навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації», а також до Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 134 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 138 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок Б. Сестринська справа у червні 2013 року

11 червня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Б. Сестринська справа» у 22 ВНЗ, I – IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та наказу МОЗ України від 15.04.2005 №168 «Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Сестринська справа» у вищих медичних навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації», а також до Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 21 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 138 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Стоматологія

28 травня 2013 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 ВНЗ Міністерства охорони здоров'я України, 1 ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ, 2 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 № 08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 № 08.01-47/799/2644.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його перескладання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 21 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 25 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту відповідно до п. 7.4 Порядку аудиторії, у яких проходив іспит, почали оснащуватися системами аудіо-, відеоспостереження. У ДНМУ здійснювалася фотозйомка, а в ОНМУ та ВНМУ – відеозйомка проведення іспиту. Зроблені фото та відеозаписи були передані до Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Фармація

28 травня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 2. Фармація» у 15 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація» (13 ВНЗ МОЗ України, 1 ВНЗ МОН України, 1 ВНЗ УАНМ України).

Іспит проводився відповідно до навчального плану, розробленого на основі Галузевих стандартів вищої освіти (наказ МОЗ України від 21.01.04 № 36).

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його перескладання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 12 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 13 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту відповідно до п. 7.4 Порядку аудиторії, у яких проходив іспит, почали оснащуватися системами аудіо-, відеоспостереження. У ОНМУ та ВНМУ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені фото та відеозаписи були передані до Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Загальна лікарська підготовка

21 травня 2013 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» у 21 вищому навчальному закладі, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України, три медичних факультети вищих навчальних закладів МОН України, два ВНЗ УАНМ, один ПВНЗ та один ВНЗ ТзОВ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його перескладання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 81 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 102 представники Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту відповідно до п. 7.4 Порядку аудиторії, у яких проходив іспит, почали оснащуватися системами аудіо-, відеоспостереження. У ОНМУ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Медична психологія

21 травня 2013 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Медична психологія» у 3 вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров'я України, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/799/2644.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його перескладання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку) (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 3 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 3 представники Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка

26 березня 2013 року Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 21 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 18 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів, та у терміни, визначені листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/999/2644 для лікарів спеціальностей: «лікувальна справа», «педіатрія» та «медико-профілактична справа» 55,5%.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» в будь-який наступний термін його проведення.
Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів Іспит 26.03.2013 проходив одночасно по всій країні у 51 аудиторії у присутності 61 представника Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія

26 березня 2013 року Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 16 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації інтернів, та у терміни, визначені листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Критерій «склав /не склав» встановлено листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/999/2644 на рівні 55,5%.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Стоматологія» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 3. Стоматологія» 26.03.2013 проходив одночасно по всій країні у 19 аудиторіях у присутності 22 представників Центру тестування.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Стоматологія

12 березня 2013 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 1. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю (15 ВНЗ МОЗ України, 1 ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ, 1 ПВНЗ). Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 19.06.2012 №08.01-47/798/2645.

Іспит проводився відповідно до наказів МОЗ України: від 18.07.03 №329 та від 23.07.07 №415.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України 19.06.2012 №08.01-47/999/2644.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» є нормативною формою державної атестації та має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше ніж два рази до найближчої сесії.

Відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія» 12.03.2013 проходив одночасно по всій країні у 39 аудиторіях у присутності 47 представників Центру тестування.

У одинадцяти ВМНЗ іспит також складали англомовні студенти: ВНМУ, ДЗ ДМА, ДНМУ, ІФНМУ, ЛНМУ, НМУ, ОНМУ, ТДМУ, УМСА, ХНМУ та ДМІТНМ у 12 аудиторіях у присутності 12 представників Центру тестування. Для цих студентів, які навчаються англійською мовою, екзамен «Krok 1. Stomatology» проводився за іншим екзаменаційним тестом англійською мовою.

Для забезпечення моніторингу дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту у ЗДМУ здійснювалася фотозйомка процесу відкриття контейнера з буклетами. Фотометеріали цього процесу передано до Центру тестування.

Докладніше...

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>