Болонський процес

Болонський процесОдною з міцних рушійних сил, що визначає сьогодні напрями реформаційних процесів у вищій освіті Європи, є Болонський процес – намір країн Європи створити єдиний науковий та освітній Європейський простір шляхом визначення стандартів академічних ступенів та стандартів забезпечення якості. Болонський процес передбачає структурне реформування національних систем вищої освіти та науки країн Європи, зміну освітніх програм та реформування ВНЗ з метою суттєвого підвищення конкурентоспроможності освітніх та наукових програм Європи у світі, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці та підвищення  спроможності випускників до працевлаштування. Процес був офіційно розпочатий 19 червня 1999 року прийняттям Болонської декларації міністрами освіти 29 країн та закріплений наступними самітами, що проходять раз на два роки. На 2009 рік в Болонському процесі на добровільних засадах брали участь 47 країн. У 2005 міністр освіти С.Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України. Повний текст Болонської декларації англійською мовоюукраїнською мовою.

Болонський процес в медичній освіті в Європі

Реалізація Болонського процесу в медичній освіті в Європі має свої особливості, які в першу чергу обумовлені суперечністю між універсальними транс-європейськими заходами, що не враховують індивідуальні особливості галузевої освіти з одного боку, та, з іншого боку, глобальними тенденціями розвитку медичної освіти, її особливостями як регульованої професійної освіти, що суттєво інтегрована з системами охорони здоров'я та структурно контролюється виконавчими органами Європейського Союзу, а також постійними зусиллями європейських медичних шкіл, спрямованими на реформування медичної освіти з метою іі вдосконалення та підвищення якості, які почалися значно раніше, ніж з'явився Болонський процес, і не повністю співпадають в тактичних питаннях.

Починаючи з 2003 року, Європейські організації з медичної освіти активно залучилися до аналізу потенційного впливу Болонського процесу на медичну освіту. В 2004-2005 роках з'явились одразу три заяви від ключових організацій сфери медичної освіти, що оприлюднили їхнє ставлення процесу (Міжнародна федерація асоціацій студентів-медиків (IFMSA), Комітет європейський лікарів (CPME), що представляє національні медичні асоціації 27 країн Євросоюзу, та Асоціація медичної освіти Європи (АМЕЕ) та Світова федерація медичної освіти).

В цілому, за результатами аналізу щодо реалізації Болонського процесу в медичній освіті, в усіх трьох заява висловлюється підтримка стратегії та мети Болонського процесу і різке заперечення деяким його тактичним цілям, зокрема впровадженню двоциклової системи підготовки (бакалаврат-магістратура). Наприклад, у 2005 році Асоціація медичної освіти Європи (АМЕЕ) та Світова федерація медичної освіти (WFME), які є основними міжнародними недержавними «гравцями» в галузі медичної освіти в Європі, ухвалили спільну заяву, спрямовану на підтримку Болонського процесу (Statement on the Bologna Process and Medical Education. February 2005). Основні пункти заяви:

 • Зазначені організації ухвалюють мету Болонської декларації та підтримують участь медичної освіти у Болонському процесі
 • Під час впровадження Болонського процесу мають враховуватися особливості медичної освіти та поточний стан реалізації професійної підготовки в окремих ВНЗ та країнах
 • Більшість цілей Болонської Декларації є прийнятними для системи медичної освіти, але водночас деякі можуть спричинити дуже суттєвий вплив на систему, і тому їх необхідно впроваджувати у ширшому контексті
 • На теперішній момент часу пропонується не зобов'язувати медичні школи впроваджувати двоциклову систему
 • Очікується, що робота з забезпечення якості, визнання, акредитації та інших подібних заходів в медичній освіті, буде посилена та розширена до світових стандартів
 • Нарешті, організації в галузі медичної освіти закликають окремі країни та їхні уряди приймати рішення, які можуть спричинити фундаментальний вплив на медичну освіту, лише після залучення медичних шкіл, викладачів та студентів, а також представників сфери практичної охорони здоров'я для напрацювання та обговорення планованих рішень та після набуття адекватних доказів на підтримку користі від планованих рішень.

Повний текст Заяви AMEE-WFME

Повний текст Заяви CPME

Таким чином, медична освітня спільнота Європи заявила «так» Болонському процесу за умови врахування особливостей галузевої освіти.

Болонський процес в медичній та фармацевтичній освіті в Україні

Запровадженню принципів Болонського процесу в медичну та фармацевтичну освіту в Україні передувало річне порівняльні дослідження стану медичної освіти в Україні в контексті світових тенденцій і вимог та аналіз можливих наслідків дотримання принципів Болонської декларації в медичної освіті. Під час дослідження проведенні численні консультації з вищими медичними навчальними закладами України, обговорення проблеми на міжнародних конференціях, консультація щодо напрямків реформування з представниками Європейського бюро ВООЗ, Асоціації медичної освіти Європи (АМЕЕ) та Світової федерації медичної освіти (2005 рік). Наслідком зазначених заходів було рішення Міністерства охорони здоров'я України щодо запровадження з експериментального навчального плану, побудованого за принципами Болонського процесу, та низки заходів на підтримку.

Що було розроблено:

 • Концепція до дипломної медичної освіти в Україні
 • Новий експериментальний навчальний план підготовки лікарів (вступив в дію з 2005-2006 н.р., наказ №52 від 31.01.05)
 • Програма впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ №685 від 31.12.04)
 • Система державної атестації випускників відповідно до принципів забезпечення якості (наказ №53 від 31.01.05)
 • Рекомендації щодо розробки програм навчальних дисциплін (наказ №492 від 12.10.04)
 • Інструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи.

В 2011 році відбувся перший випуск лікарів за експериментальним навчальним планом; випускники мали можливість отримати Додаток до диплома (європейського зразка). Впродовж усього періоду навчання студентів, що вступили до ВНЗ у 2005 році, здійснювався ретельний моніторинг ходу та результатів роботи в умовах експериментального навчального плану, відбувалась корекція виявлених недоліків та проблем тощо. Експеримент визнано вдалим і з 2010 - 2011 н.р. принципи побудови навчального плану згідно з Болонською Декларацією поширені на підготовку "лікарів-стоматологів", "лікарів-психологів", "провізорів", "клінічних провізорів", "провізорів-косметологів", "інженерів-технологів", тобто всіх фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр", що здобувають освіту в медичних (фармацевтичному) внз за напрямами "медицина" і "фармація".

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>