ГоловнаПро насЗагальна інформація

Загальна інформація

Центр тестування – державна неприбуткова організація, яка здійснює свою діяльність в галузі атестації та сертифікації фахівців та студентів із застосуванням сучасних методів педагогічної діагностики. Центр Тестування створив та реалізує національну програму медичних ліцензійних інтегрованих іспитів.

За рівнем важливості та масштабом місії наша організація є унікальною не тільки в Україні, але й в східній Європі. Центр тестування є першою в Україні національною атестаційною організацією, яка застосовує науково-обгрунтовані методи стандартизованого тестування на національному рівні.

В штаті Центру тестування 16 постійних працівників, які мають досвід роботи в різних сферах освітньої діяльності та менеджменту в охороні здоров'я, а також ряд позаштатних співробітників, які є експертами і беруть участь в спеціальних проектах. Директор Центру тестування - доктор педагогічних наук І.Є.Булах, є також завідувачем кафедри медичної інформатики та комп'ютерних технологій навчання Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.

Для програми медичних ліцензійних іспитів Центр Тестування забезпечує повний технологічний цикл, включаючи:

 • Наукові дослідження та оцінювання
 • Розробку тестового екзамену
 • Підтримання бази тестових завдань
 • Проведення тестового екзамену
 • Сканування та скоринг
 • Статистичний аналіз
 • Інтерпретацію результатів та оформлення звітів
 • Ведення реєстру сертифікованих фахівців

Центр тестування проектує, розробляє і готує тести та інші інструменти для збору та обробки інформації – в тому числі бланки для сканування та програмне забезпечення для кожного етапу технологічного циклу тестування – процедури та форми звітів, які можуть використовуватися для різноманітних цілей:

 • Оцінювання знань та вмінь студентів
 • Діагностика якості навчального процесу
 • Професійна сертифікація та ліцензування
 • Відбір кадрів та працевлаштування
 • Якісні та кількісні дослідження

Кредо: прогресивнi iдеї важко, але неодмiнно реалiзуються, бо це основа розвитку цивiлiзацiї; майбутнє має лише демократичне суспiльство, яке зорiєнтовано на розвиток особистостi; вiдбiр людей за їхнiми здiбностями є основою формування демократичного суспiльства.

Мета: сприяти формуванню в Українi таких iнституцiй, якi б перетворювали її на демократичну державу.

Органiзацiйно-правова сторона

Пунктом 10 роздiлу VI «Заходiв реалiзацiї у 1998-2000 роках Основних напрямiв соцiальної полiтики», затверджених Указом Президента України вiд 18 жовтня 1997 р. № 1166 та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. № 422 Мiнiстерству охорони здоров'я України доручено «розробити та впровадити систему лiцензiйних iспитiв у вищих закладах освiти незалежно вiд їх пiдпорядкування для унiфiкованого контролю якостi пiдготовки фахiвцiв для галузi охорони здоров'я» (термiн виконання 1998-2000 роки).

На виконання означених розпоряджень Мiнiстерством охорони здоров'я України затверджено Положення про систему лiцензiйних iнтегрованих iспитiв фахiвцiв з вищою освiтою напрямiв «Медицина» i «Фармацiя» (наказ МОЗ вiд 14.08.98 №251, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.09.98 № 563/3003) та розроблено нормативно-правову базу поступового впровадження лiцензiйних iспитiв в систему пiдготовки фахiвцiв напряму «Медицина» i «Фармацiя».

Для здiйснення органiзацiйно-методичних робiт з проведення лiцензiйних iспитiв наказом МОЗ України вiд 15.01.99 №7 при Мiнiстерствi створено Центр тестування професiйної компетентностi фахiвцiв з вищою освiтою напрямiв пiдготовки «Медицина» i «Фармацiя» в статусi неприбуткової державної органiзацiї. Фiнансове забезпечення дiяльностi Центру тестування, як компенсацiя вартостi державних послуг по встановленню вiдповiдностi якостi пiдготовки фахiвцiв державним стандартам вищої освiти, здiйснюється у встановленому порядку вищими навчальними закладами з прибуткiв, отриманих ними за наданi платнi послуги, перелiк яких визначений чинним законодавством. Центр тестування пiдпорядкований Мiнiстерству охорони здоров'я України i пiдзвiтний Управлiнню закладiв освiти.

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>